Warszawska masakra piA�A� mechanicznA�

W ostatnich latach w Warszawie pod topA?r poszA�o niemal… 150 tys. drzew.

Wyborcza.pl precyzuje, A?e w latach 2009-14 wyciA�to ich aA? 147 tys. a�� To dwa Lasy BielaA�skie. Albo 16 parkA?w A?azienkowskich a�� mA?wi Joanna Mazgajska, prezes stowarzyszenia Baobab zajmujA�cego siA� ochronA� drzew, ktA?ra wydobyA�a ze stoA�ecznego ratusza dane o wycinkach. a�� Kiedy zobaczyA�am, A?e w maA�ychA�WA�ochachA�tylko w 2010 r. wyciA�to aA? 21 tys. drzew, w pierwszej chwili nie uwierzyA�am. PytaA�am urzA�dnikA?w, czy to przypadkiem nie jest jakiA� bA�A�d. Zapewnili, A?e dane sA� poprawne, a drzewa wyciA�to pod poA�udniowA� obwodnicA� Warszawy a�� dodaje.

Ponad 6,5 tys. drzew wyciA�A� ZarzA�d Oczyszczania Miasta. To gA�A?wnie okazy rosnA�ce przy ulicach. UrzA�dnicy zawsze zapewniajA�, A?e usuwane sA� drzewa stare i chore, czasami dodatkowo stwarzajA�ce zagroA?enie dla bezpieczeA�stwa. Prawie 10 tys. drzew wyciA�A� nad brzegami WisA�y Regionalny ZarzA�d Gospodarki Wodnej, co rA?wnieA? tA�umaczono wzglA�dami bezpieczeA�stwa. Drzewa znikajA� takA?e dlatego, A?e miasto siA� dogA�szcza. Jest to zjawiskiem przynajmniej czA�A�ciowo pozytywnym, zwA�aszcza w Warszawie, ktA?ra majA�c poA�owA� ludnoA�ci ParyA?a, zajmuje piA�ciokrotnie wiA�kszA� powierzchniA�. Ale zieleA� w mieA�cie jest potrzebna. PrzeciwdziaA�a zjawisku tzw. miejskiej wyspy ciepA�a (tam gdzie duA?o jest betonu i asfaltu, temperatura jest wyA?sza, tymczasem utrzymujA�cy siA� nawet nocami upaA� mA�czy nas i obniA?a zdolnoA�A� do regeneracji).

Dlatego na miejsce wycinanych drzew powinny byA� sadzone nowe. Niestety, powszechnie zdarza siA�, A?e w zamian za kilkudziesiA�cioletnie drzewa inwestorzy sadzA� cienkie a�zpatykia�?. a�� Staramy siA� narzucaA� w decyzjach gatunek i wiek drzew. Ale inwestorzy czA�sto odwoA�ujA� siA� do SamorzA�dowego Kolegium OdwoA�awczego. W Warszawie czA�sto wyrokuje ono, A?e nie mamy prawa stawiaA� takich wymagaA� a�� rozkA�ada rA�ce PaweA� Lisicki, wicedyrektor miejskiego biura ochrony A�rodowiska.

Z danych, ktA?re zebraA�a Mazgajska, wyA�ania siA� zaskakujA�cy deficyt nowych nasadzeA�. a�� Ratusz wydaA� decyzje na nasadzenia jedynie ok. 47 tys. drzew, to aA? o prawie 100 tys. mniej, niA? zostaA�o wyciA�tych! a�� alarmuje prezeska Baobabu. a�� Drzewa sA� sadzone nie tylko wtedy, kiedy ratusz nakazuje to inwestorom a�� uspokaja Lisicki. TA�umaczy, A?e czasami zamiast rozliczyA� siA� w naturze za wyciA�te drzewa, pA�acA� oni kary, z ktA?rych ratusz finansuje nasadzenia. a�� Z moich obliczeA� wynika, A?e do 47 tys. drzew posadzonych przez inwestorA?w trzeba doliczyA� ok. 60 tys. drzew posadzonych przez miasto a�� szacuje. To wciA�A? o ok. 40 tys. mniej, niA? wyciA�to w stolicy w ciA�gu ostatnich szeA�ciu lat a�� komentuje portal.

3 odpowiedzi na „Warszawska masakra piA�A� mechanicznA�

  1. Mandark pisze:

    A myślałem, że Kraków jest pod tym względem wyjątkowy.

  2. Mieszkaniec pisze:

    Od kiedy dogęszczanie miasta, żeby ludzie czuli się jak zapuszkowane sardynki jest pozytywnym zjawiskiem? naukowcy nawet udowodnili to, że im więcej pustej przestrzeni tym lepiej żyje się ludziom. Może się to wydawać dziwne, ale człowiek lepiej żyje w domku niż w bloku. Fakty i badania mówią same za siebie. Dogęszczajcie miasto to niedługo nikt tam nie będzie chciał mieszkać w tym getto.

  3. lotosdas pisze:

    Wkrótce będzie jeszcze gorzej,budowa obwodnicy wbije się w gęsto zalesione obszary na wschód od miasta,np.Radośc i Rembertów.W tym także Mazowiecki Park Krajobrazowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>