W zamówieniach publicznych bez zmian

Minęło pół roku od nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, wprowadzającej możliwość stosowania klauzul społecznych. Zdecydowana większość przetargów nadal odbywa się jednak w oparciu o kryterium najniższej ceny.

„Tygodnik Solidarność” i Fundacja Centrum CSR zwróciły się do ok. 300 instytucji publicznych (w tym m.in. do ZUS-u, Izb Skarbowych, ministerstw, komend wojewódzkich policji) i przyjrzały się przebiegowi blisko 1000 spośród przetargów, jakie rozpisały one po wejściu w życie nowego prawa. Okazało się, że tylko 1-2 proc. przebadanych podmiotów uwzględniło w nich jakiekolwiek kryteria społeczne, a wielu urzędników nie wiedziało nawet o możliwości ich zastosowania.

Wyniki badania i wyzwania dla zrównoważonych, społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych przedyskutowano następnie w toku zorganizowanego przez NSZZ „Solidarność”, „Tygodnik Solidarność” i Fundację Centrum CSR „okrągłego stołu”. W spotkaniu wzięli udział związkowcy, przedstawiciele przedsiębiorców, warszawskiego magistratu oraz organizacji społecznych. Dyskutanci doszli do wspólnych wniosków: o potrzebie prowadzenia stałego monitoringu zamówień publicznych pod kątem dobrych i złych praktyk oraz stosowania nowych rozwiązań. Postulowano również zainicjowanie kampanii społecznej popularyzującej wiedzę o dostępnych narzędziach prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>