Związki w bankach rosną w siłę

Związki w bankach rosną w siłę

Coraz więcej pracowników placówek bankowych zrzesza się w związkach zawodowych. Cel uzwiązkowienia to często utrzymanie miejsc pracy w sytuacji zapowiadanych zwolnień grupowych.

Jak donosi portal pulshr.pl, według Sekcji Bankowców NSZZ „Solidarność” uzwiązkowienie w tej grupie zawodowej wzrosło o 20 proc. Nowe organizacje związkowe powstają w Alior Banku, Meritum, Eurobanku czy Raiffeisen Banku, a istniejące – np. BZ WBK – wzmacniają się.

Pracownicy banku Meritum zrzeszają się, by wspólnie walczyć o zachowanie miejsc pracy w sytuacji zapowiadanej fuzji. Alior Bank ma w Polsce 836 placówek, w których obecnie zatrudnia ponad 3500 osób. Po połączeniu z Meritum Bankiem liczba placówek przekroczy 1000. A jednak bank po fuzji zapowiada zwolnienia grupowe.

Związkowcy z Meritum zaapelowali do Komisji Nadzoru Finansowego o uwzględnienie przyszłej sytuacji pracowników przy podejmowaniu decyzji. „Celem naszej organizacji jest walczyć o zachowanie miejsc pracy w Gdańsku” – mówi Ewelina Mikulska, przewodnicząca Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Meritum Banku. Jak twierdzi, powołanie organizacji związkowej daje możliwość wpływu na przyszłość pracowników. „Tylko w takiej sytuacji pracodawca przypomina sobie, że pracownik to też człowiek, któremu należy się szacunek i uczciwe traktowanie” – komentuje Mikulska.

Po miesiącu działalności związku w Meritum Banku, liczba związkowców zwiększyła się ze 170 do 225. Oznacza to, że już ponad 1/3 załogi należy do „Solidarności”.

Pracownicy łódzkich oddziałów Alior Banku również wstępują do „Solidarności”: „Poprzez organizację związkową będziemy mogli dbać o dobre zasady współpracy w firmie i budować partnerskie relacje z pracodawcą. Wierzymy, że władze banku docenią reprezentatywny i niezależny charakter naszej organizacji i razem uda się stworzyć „wyższą kulturę” współpracy między pracodawcą a NSZZ „Solidarność”– mówi Szymon Mituta, inicjator założenia związku w tym banku.

„Niestety pracownicy często decydują się na założenie związku zawodowego wtedy, gdy w firmie dzieje się już bardzo źle” – twierdzi Dariusz Gojowczyk z działu rozwoju Związku Komisji Krajowej „Solidarności”, i przekonuje, że warto organizować się zanim dojdzie do zapowiadanych fuzji, z którymi często wiążą się zwolnienia.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Płaca minimalna pod lupą

Płaca minimalna pod lupą

Z roku na rok coraz wolniej podnoszona jest przez naszych rządzących płaca minimalna. OPZZ po raz kolejny już zwraca uwagę na problem niskich pensji Polaków i postuluje zmiany w ustawodawstwie dotyczącym minimalnego wynagrodzenia. „Wciąż słyszymy od rządu o szybkim wzroście PKB, a tymczasem nie przekłada się on na poprawę sytuacji najmniej zarabiających pracowników” – komentują związkowcy.

Zgodnie z tegorocznym rozporządzeniem Rady Ministrów pensja minimalna wynosi obecnie 1750 zł brutto. Związkowcy zwracają uwagę, że jej wzrost jest stopniowo wyhamowywany – w 2012 r. minimalne wynagrodzenie podniesiono o 114 zł, w 2013 r. o 100, w 2014 o 80, w 2015 o niecałe 70, a na przyszły rok organizacje pracodawców postulują podwyżkę o zaledwie 32 zł.

OPZZ chce, by minimalne wynagrodzenie wynosiło co najmniej 50 proc. przeciętnych zarobków Polaków. Obecnie średnia pensja brutto polskiego pracownika sięga blisko 4 tys. zł. Związkowcy przypominają, że ich propozycja znalazła odzwierciedlenie w zapowiedziach rządu PO-PSL sformułowanych w tzw. pakiecie antykryzysowym z 2009 r. Obietnice pozostały jednak na papierze.

OPZZ podkreśla zarazem, że sama podwyżka pensji minimalnej nie wystarczy. Pilnego rozwiązania domagają się problemy rosnącej rzeszy pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, których płace nie są dziś w żaden sposób regulowane. Z myślą o nich związkowcy postulują wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości co najmniej 12 zł brutto, która obowiązywałaby niezależnie od typu umowy. „Według danych GUS już ok. 1,3 mln pracowników osiąga dochody nie przekraczające ustawowo wyznaczonego minimalnego wynagrodzenia” – alarmują przedstawiciele związku. „Najwyższy czas na odśmieciowienie polskiego rynku pracy” – podsumowują.

Po lepsze życie

Po lepsze życie

W 2015 może paść rekord emigracji z kraju. Polskę planuje opuścić 1,2 mln obywateli. Powody wyjazdów to chęć podwyższenia standardu życia, brak odpowiedniej pracy na miejscu, lepsze usługi publiczne.

Jak wynika z raportu Work Service pt. „Migracje zarobkowe Polaków” z marca 2015 r., liczba polskich emigrantów wzrośnie niedługo do rekordowych 3 mln. Polacy migrują głównie do Wielkiej Brytanii, gdzie przebywa ich już 642 tysiące. Najczęstszym powodem emigracji, wymienianym aż przez 78 proc. badanych, są wyższe zarobki.

44 proc. wyjeżdżających liczy na podwyższenie standardu życia codziennego, 37 proc. na lepsze perspektywy rozwoju zawodowego. 29 proc. wśród przyczyn wyjazdu wymienia lepszą opiekę zdrowotną w docelowym kraju.

Jak wynika z raportu cytowanego przez dziennik „Metro”, Polacy zagranicą pracują w gastronomii, hotelarstwie, budownictwie, handlu. Wyjeżdżają także lekarze, inżynierowie, pielęgniarki i specjaliści.

Emigrować chcą głównie ludzie młodzi – aż 63 proc. myślących nad zmianą miejsca zamieszkania nie przekroczyło 35 roku życia.

„Socjologia kooperacji” już niedługo w Warszawie

„Socjologia kooperacji” już niedługo w Warszawie

7 maja 2015 roku o godz. 16.30 w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie (ul. Nowy Świat 67, sala 1 im. A. Podgóreckiego) odbędzie się spotkanie pt. „Socjologia kooperacji. Społeczne aspekty funkcjonowania nowych form spółdzielczości w Polsce”. „Nowy Obywatel” objął patronat nad tym wydarzeniem.

Seminarium jest organizowane przez Laboratorium Kooperacji oraz Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a odbywa się w ramach sympozjum naukowego „Filozofia kooperatyzmu. Od idei do praktyki”.

Celem seminarium jest przedstawienie wyników najnowszych badań nad społecznymi aspektami funkcjonowania spółdzielczości w Polsce, nad jej nowymi formami w mieście i na wsi, takimi jak spółdzielcze grupy producentów rolnych czy kooperatywy spożywcze w miastach, ale także np. nad spółdzielniami mieszkaniowymi. W trakcie seminarium będziemy starali się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: kim są nowi spółdzielcy i jakie są ich motywacje? Jakie są źródła zmiany wizerunku spółdzielczości w Polsce i dążenia do jej odnowy? Jak funkcjonują i w jaki sposób nowe formy kooperacji współpracują ze swoim otoczeniem społecznym? Jakie są relacje obecnie funkcjonujących spółdzielni/ kooperatyw z ich odpowiednikami na Zachodzie, a jak mają się do polskiej tradycji spółdzielczej? W momencie, gdy, jak się zdaje, budowany przez lata transformacji negatywny wizerunek spółdzielczości ulega powolnej przemianie, powstaje także coraz więcej zrzeszeń odwołujących się do spółdzielczych zasad, socjologiczna refleksja nad kooperatyzmem w praktyce staje się potrzebna i aktualna.

W trakcie seminarium referaty wygłoszą: Aleksandra Bilewicz, dr Ruta Śpiewak, Katarzyna Gradziuk, dr hab. Piotr Matczak, dr Arkadiusz Peisert, Dominika Potkańska. Szczegółową tematykę wystąpień znajdą Państwo na stronie seminarium: https://kooperatywnie.wordpress.com

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
http://goo.gl/forms/a9qAc4CrI7