Sprawiedliwość podatkowa

Sprawiedliwość podatkowa

„Mało prawdopodobne jest, że klienci stracą na obłożeniu hipermarketów podatkiem obrotowym” – mówi Elżbieta Mączyńska, szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Propozycję takiego opodatkowania zgłosił PiS.

Pomysł opodatkowania hipermarketów przedstawiła wiceszefowa PiS, kandydatka tej partii na premiera, Beata Szydło. Jak deklarowała, w Polsce należy wprowadzić na wzór Węgier podatek obrotowy od sklepów wielkopowierzchniowych. Według partii taki sposób opodatkowaniu miałby wnieść dodatkowo do budżetu państwa 3 mld złotych rocznie. Obejmowałby duże sieci handlowe dowolnej branży, których całkowity obrót w danym roku przekraczałby 1 mld złotych. Podlegałyby one progresywnemu opodatkowaniu – od 0,5 proc. do 2 proc. wielkości obrotu.

Firma doradcza PwC opublikowała raport, w którym przewiduje, iż po takim ruchu podatkowym firmy utraciłyby większość zysków, co skutkowałoby wzrostem cen detalicznych i ostatecznie odbiłoby się na klientach. Elżbieta Mączyńska, ekspertka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, podważa zasadność raportu. Ocenia, że brak w nim informacji o tym, czy i w jakim stopniu na Węgrzech rzeczywiście wzrosły ceny. „Jeśli nawet tak by było, to taki dyktat cenowy nie mógłby się utrzymać zbyt długo w sytuacji, gdy w wielu krajach Europy występują symptomy „gospodarki nadmiaru”, co oznacza, że popyt na towary i usługi nie nadąża za ich podażą. Stąd zażarta walka przedsiębiorstw o rynki i ich agresywna reklama. W takiej sytuacji pojawia się raczej tendencja do deflacji, czyli spadku cen, a nie ich wzrostu. Doświadcza tego także Polska” – wyjaśnia.

Ekspertka wspomina także o podatku krajobrazowo-ekologicznym, czyli tzw. podatku od reklamy, który według niej powinny płacić sklepy wielkopowierzchniowe. Reklama jej zdaniem oszpeca bowiem krajobraz, pogarsza jego jakość, zaśmieca otoczenie. Ocenia ona ponadto, że obecnie działania aktywnych w Polsce sieci handlowych są mało transparentne, trudno uzyskać pełne dane sprawozdawcze dotyczące ich wyników finansowych. Wszelkie działania ukierunkowane na ich dyscyplinowanie uznała więc za słuszne i potrzebne.

Wielkie sieci wymuszają na dostawcach korzystne dla siebie, niesymetryczne warunki transakcji, nie wykazują też rentowności, a mimo to działają nadal – co według ekspertki daje podstawy do założenia, że są rentowne i że owa rentowność powinna znaleźć odzwierciedlenie w płaconych podatkach. Profesor zwróciła również uwagę na fakt, że, pomimo wygody, jaką oferują klientom te sieci, ich pojawienie się w sąsiedztwie bardzo często powoduje upadek małych sklepików i okolicznych bazarów. Jej zdaniem w Polsce jest to bardzo dotkliwe, ponieważ pozwolono na usytuowanie wielkich sklepów w centrach miast i dzielnic. „To wielki, kosztowny społecznie błąd” – mówi Mączyńska – „W jego wyniku biznesowo wymierają całe miejscowości i ulice w miastach. Negatywnie oddziałuje też na rynek pracy. Dlatego tak ważna jest długookresowa polityka przestrzennego zagospodarowania kraju”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Drożeje to, co ważne

Drożeje to, co ważne

Teoretycznie w Polsce wciąż utrzymuje się deflacja, ale to nie oznacza, że wszystko tanieje. Według ekspertów Lion’s Bank w ciągu ostatniego roku wzrosły koszty utrzymania mieszkania. Czteroosobowa rodzina przeznacza na ten cel już 892 zł miesięcznie.

Jak informuje portal bankier.pl, na koszty utrzymania mieszkania składają się m.in. koszty eksploatacyjne, rachunki za energię, wodę, kanalizację, wywóz śmieci oraz czynsz. W ciągu ostatniego roku koszt ten wzrósł o 9 zł. Jak podkreślają eksperci Lion’s Banku – to niewiele, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie odnotowywaliśmy deflację. Ponadto przekonują oni, że w dłuższym terminie koszty utrzymania mieszkania rosną szybciej niż inflacja. Koszty wzrosły głównie na skutek podwyżek ceny wody i opłat za ścieki. „Przez ostatnie 5 lat rachunki związane z mieszkaniem wzrosły przeciętnie o ponad 17%, podczas gdy inflacja w tym czasie wyniosła niecałe 8,4%, czyli wzrost ogólnego poziomu cen był ponad dwa razy mniejszy” – twierdzi Bartosz Turek z Lion’s Bank.

Analizy Lion’s Banku dotyczące kosztów utrzymania mieszkania można uzupełnić o wartość miesięcznej raty za kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup nieruchomości. W Polsce ok. 10% gospodarstw domowych spłaca kredyt na mieszkanie lub dom. Comiesięczna rata stanowi średnio 22% osiąganych przez nie dochodów, czyli ok. 1,1 tys. zł.

Występująca w Polsce deflacja w dużym stopniu była dla Polaków nieodczuwalna. Z prognoz jednak wynika, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy należy spodziewać się wzrostu cen w sklepach, czyli powrotu inflacji. Najbardziej dotkliwa podwyżka będzie czekać kredytobiorców, gdy w końcu RPP zdecyduje się na podniesienie stop procentowych, co nastąpić ma w 2016 roku. Niestety, każde podniesienie stóp procentowych o 25 punktów bazowych powoduje wzrost raty o ok. 30 zł na każde 100 tys. zł zaciągniętego zobowiązania.

Szkodliwy pyłek

Szkodliwy pyłek

1 lipca Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz opublikowała raport na temat wpływu pyłku kilku odmian kukurydzy GMO na niedocelowe motyle oraz ćmy. Wg raportu pyłek kukurydzy GMO jest bardziej szkodliwy niż wcześniej sądzono, jakkolwiek wg naukowców EFSA nie ma potrzeby poszerzania stref buforowych.

Według informacji portalu farmer.pl EFSA zaleca zatem, by pozostała 20 metrowa strefa buforowa dla kukurydzy GMO MON810 oraz Bt11, natomiast dla odmiany kukurydzy 1507 powinna ona wynosić 30 metrów. Do rewizji stanowiska zmusiła EFSA praca naukowa Hofmanna z 2014 roku, w której wykazuje on odnalezienie pyłku w odległości 4,5 km od pól kukurydzy GMO.

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska po publikacji raportu oświadczyły, że UE powinna zamrozić możliwość uprawy kukurydzy GMO, a szef Friends of the Earth stwierdził, że w istocie badania pokazują, jak mało wiemy o wpływie upraw GMO na środowisko.

PKP burzy historię

PKP burzy historię

W tym roku rozebranych zostanie ponad 2 tysiące obiektów kolejowych, m.in. dworców, wież ciśnień, budynków i magazynów stacyjnych. Jest wśród nich wiele zabytków.

Spółka PKP SA administrująca kolejowymi nieruchomościami jest w trakcie rozstrzygania przetargu na wyburzenie ponad 2 tysięcy obiektów w całym kraju. Większość z nich to rampy czy budynki techniczne, ale w tej grupie jest także kilkadziesiąt obiektów o dużej wartości architektonicznej czy historycznej. Co szokujące, PKP przeznaczyło do zburzenia nawet budynki znajdujące się pod opieką konserwatorską.

Jak pisze portal czt.org.pl, najbardziej wartościowym z obiektów jest 140-letni budynek dworca Bytom Bobrek. Decyzja o jego rozbiórce jest zaskoczeniem, gdyż wydawało się, że stoczona przez społeczników batalia o jego uratowanie została już wygrana. Jeszcze w kwietniu Maciej Bułtowicz z PKP SA informował „Dziennik Zachodni”, że zgłosił się najemca zainteresowany dzierżawą obiektu. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, trwa ponadto procedura wpisania go do rejestru zabytków. Nie ma żadnych podstaw do zburzenia obiektu, a mimo to PKP podjęło taką decyzję.

Podjęło ich, jak się okazuje, spory szereg – ogółem zburzeniu ulegnie w województwie śląskim w ramach tego jednego przetargu aż 28 dworców. W Małopolsce wśród obiektów przeznaczonych do wyburzenia znajduje się m.in dworzec w Bolęcinie, charakteryzujący się tradycyjną architekturą, typową dla galicyjskich szlaków żelaznych.

Duża grupa zabytków, które nie dotrwają do końca roku, to wieże ciśnień. Jest wśród nich m.in. wpisana do gminnej ewidencji zabytków wieża w Głogowie czy Więcborku. Ta druga została zbudowana w 1904 roku i podlega ochronie konserwatorskiej, a jej przebudowa powinna być uzgadniana ze Służbą Ochrony Zabytków.

Do rozbiórki przeznaczono też obiekty inżynieryjne nieczynnej linii kolejowej nr 170 Zebrzydowice – Moszczenica. Linia ma potencjał na odtworzenie w perspektywie 10 lat, biorąc pod uwagę intencje władz Jastrzębia Zdroju, obecnie największego miasta w Polsce pozbawionego połączeń kolejowych. Mimo to PKP SA zdecydowało się na rozbiórkę potrzebnej do przywrócenia funkcjonowania linii infrastruktury.