Polska antykolejowa

Polska antykolejowa

Polska kolej przewozi coraz mniej towarów. W ubiegłym roku przewiozła ich jeszcze mniej niż w 2014 r. Malejąca tendencja zaznacza się od wielu lat, chociaż w Unii Europejskiej trwa renesans tego środka transportu. Unijne zalecenia mówią o przeniesieniu na tory znacznej części przewozów towarowych do 2030 r., co ma zwiększyć konkurencyjność europejskiej gospodarki i zmniejszyć szkodliwe emisje. U nas tymczasem inwestuje się w drogi i autostrady.

Koleją można dziś przewozić wszystko. W coraz powszechniejszym na świecie transporcie intermodalnym wykorzystuje się kontenery, które pasują i na statek, i na pociąg, i na TIR-y.
Jak mówi Karol Trammer, redaktor naczelny kolejowego dwumiesięcznika „Z biegiem szyn”, jeśli spełnione są odpowiednie standardy i zapewniona infrastruktura, kolej może być dużo bardziej ekonomicznym środkiem transportu od wielkich ciężarówek. „Pociąg towarowy, który możemy porównać z ładunkiem 40-60 TIR-ów, prowadzony jest przez jednego człowieka. To pokazuje, że ekonomicznie kolej może wygrywać” – mówi.

W Polsce przewozi się jednak coraz mniej towarów, a nie coraz więcej. „Jesteśmy europejskim liderem w demontowaniu swojej infrastruktury kolejowej. Od 1990 roku zdemontowaliśmy 1/4 sieci kolejowej. To powoduje, że przewoźnik towarowy ma jeszcze gorszą pozycję w porównaniu z transportem drogowym, bo nie jest w stanie dotrzeć do wielu miejsc w Polsce” – mówi Trammer.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Transport truje

Transport truje

Związane z transportem emisje gazów cieplarnianych (GHG) wzrosły od 1990 r. aż o 19,4 proc. By odwrócić ten trend, potrzeba rozwiązań technologicznych i infrastrukturalnych, ale także zachęt do korzystania ze zrównoważonych środków transportu – stwierdza w swym raporcie Europejska Agencja Środowiska.

Nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska „TERM 2015: Ocena 15 lat integracji transportu i polityki ochrony środowiska” analizuje ewolucję sektora transportu (towarowego i pasażerskiego) i jego wpływu na środowisko od 2000 r. Wpływa on na środowisko na różne sposoby i powoduje nie tylko emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, ale także jest głównym źródłem hałasu w środowisku.

Unia Europejska doprowadziła poprzez swoją politykę do znaczących ulepszeń w kwestii oddziaływania transportu na środowisko, na przykład samochody osobowe i dostawcze sprzedawane w Europie zużywają coraz mniej paliwa na kilometr, emitując przy tym mniej dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza. Z drugiej jednak strony, coraz większa liczba Europejczyków je kupuje, przemierza nimi większe niż kiedyś dystanse, a także nabywa towary importowane z różnych zakątków świata.

W 2013 r. emisje z transportu były równe prawie jednej czwartej całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE (jednej piątej z wyłączeniem lotnictwa międzynarodowego i transportu morskiego). Transport lotniczy jest najszybciej rozwijającym się rodzajem transportu pasażerskiego. Pomimo polityki unijnej, mającej na celu zachęcanie do korzystania z przyjaznych środowisku środków transportu, dominującym sposobem przemieszczania się pozostaje transport samochodowy. Emisje z samochodów osobowych stanowiły 45 proc. emisji z sektora transportowego, a z ciężarowych – kolejne 20 proc.

Jak stwierdzono w raporcie, gruntowna dekarbonizacja sektora transportu wymaga nie tylko rozwiązań technologicznych (np. zwiększania efektywności energetycznej, inteligentnych systemów transportowe), ale także polityk (w tym cenowych), stymulujących zmiany postaw (m.in. w kierunku wybierania zrównoważonych środków transportu). Konieczne będą także inwestycje infrastrukturalne – tu Unię Europejską czekają wyzwania dotyczące choćby rozwoju transportu kolejowego.

Cały raport w języku angielskim dostępny jest pod tym linkiem: http://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1723-TERM-Report-2015.pdf

Krócej znaczy lepiej

Krócej znaczy lepiej

Szwecja wprowadza sześciogodzinny dzień pracy. W całym kraju w takich placówkach, jak domy seniora, szpitale czy zakłady produkcji samochodów, wdrażana jest zmiana.

Celem tego posunięcia jest zwiększenie produktywności i, jak pisze portal independent.co.uk, „uszczęśliwienie ludzi”. Mają oni pracować produktywniej w krótszych jednostkach czasu, a po pracy mieć więcej energii na cieszenie się życiem prywatnym.

Ośmiogodzinny dzień pracy nie jest wcale tak efektywny, jak można by przypuszczać. Koncentracja przez osiem godzin pod rząd na konkretnym zadaniu to ogromne wyzwanie. Żeby pracownicy sobie z nim radzili, wprowadzono przerwy i momenty oderwania od pracy, co z kolei wydłuża jej czas. Jednocześnie dłuższe przebywanie w miejscu pracy sprawia, że zatrudnieni nie mają możliwości prowadzenia udanego życia prywatnego.

Nowy, krótszy tydzień pracy zapewni pracownikom większy poziom energii podczas jej wykonywania, a w konsekwencji – wyższą efektywność. Koncentracja na konkretnym zadaniu stanie się łatwiejsza, a pracownicy nie będą mieli poczucia spędzania w pracy „całego dnia”.

O sprawie pisaliśmy szczegółowo tutaj: http://nowyobywatel.pl/2015/09/19/osiem-godzin-to-za-dlugo/

Precz z reklamą

Precz z reklamą

Francuskie Grenoble jako pierwsze miasto w Europie usuwa wszystkie reklamy zewnętrzne. W ich miejscu posadzone zostaną drzewa.

Merostwo Grenoble w oświadczeniu tłumaczy, że usunięcie z miejsc publicznych słupów ogłoszeniowych, tablic i billboardów to odpowiedź na skargi mieszkańców, którym coraz bardziej przeszkadzają na ulicach te same reklamy, które oglądają w prasie, telewizji lub internecie.

„Miasto podjęło decyzję o uwolnieniu całej przestrzeni publicznej od przekazów reklamowych” – informuje w komunikacie Eric Piolle, odpowiedzialny w miejskim ratuszu za kwestie ochrony środowiska. „W tym rok upłynął termin kontraktu z dostawcami reklam zewnętrznych i nie zostanie on odnowiony” – dodaje.

Według zapowiedzi podobny los jak billboardy ma spotkać także reklamy umieszczone na przystankach autobusowych. Na realizację tej części planu mieszkańcy zaczekają jednak jeszcze kilka lat, aż wygaśnie umowa z kolejnym przedsiębiorstwem wykorzystującym przystanki jako przestrzeń reklamową.

Słupy ogłoszeniowe i tablice z reklamami mają być usuwane w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. – łącznie będzie to ponad 300 różnego rodzaju konstrukcji. W ich miejsce zostanie posadzonych ok. 50 drzew. Firma JCDecaux, której kontrakt z władzami miasta wygasł w br., ostrzega, że na całkowitej likwidacji reklam Grenoble straci rocznie ponad 600 tys. euro. Miejscy urzędnicy przekonują jednak, że kwota ta nie będzie wyższa niż 150 tys. euro, bowiem w ostatnich latach przychody miejskiej kasy związane z reklamą zewnętrzną drastycznie zmalały. A ewentualne straty nie będą miały większego znaczenia dla budżetu Grenoble.