Wolny czas jest święty

Wolny czas jest święty

Francuski rząd zamierza wprowadzić zakaz korzystania z poczty służbowej i odpowiadania na służbowe telefony po godzinach pracy. Nowe przepisy mają zostać przyjęte przez parlament w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Jak donosi serwis polityka.pl, Francja zamierza zagwarantować pracownikom prawo do „rozłączania się”. Odpoczynek od kontaktu z pracą ma im pozwolić zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także zminimalizować ryzyko wypalenia zawodowego.

Od 1999 r. we Francji obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy, wprowadzony przez Partię Socjalistyczną. Według raportów OECD, Francuzi są dziś jednym z najefektywniej pracujących narodów Europy. Jednak szacuje się, że nawet 3 mln z nich mogą mieć problem z wypaleniem zawodowym – to efekt wymuszanej przez pracodawców stuprocentowej dyspozycyjności. Kluczowa jest zatem zmiana zasad, a skutecznie wprowadzić można ją tylko na drodze zmian legislacyjnych. Podobny proceder usiłowali wprowadzić Niemcy.„Hałas da się zmierzyć decybelami. Znacznie trudniej zdefiniować stres” – tłumaczyła minister pracy Andrea Nahles.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Wynajmuj albo płać

Wynajmuj albo płać

Od 1 marca w Katalonii obowiązywać będzie nowy podatek: kataloński rząd nałoży opłaty na właścicieli mieszkań, które stoją puste dłużej niż dwa lata.

Jak informuje „Catalonia Today”, wprowadzenie tego podatku ma skutkować zmniejszeniem się zasobu niezamieszkanych lokali. Co się z nimi stanie? Według założeń rządu powinny być wynajmowane potrzebującym, gdyż wiele osób potrzebuje dachu nad głową, a mieszkania stoją puste i bezużyteczne.

Doliczono się 73 obszarów, które potrzebują większej liczby lokali wynajmowanych osobom w trudnej sytuacji bytowej oraz ponad 8300 pustych mieszkań. Podatek jest progresywny i będzie naliczany na podstawie metrażu mieszkania. Wynieść może 800 do 1700 euro rocznie. Możliwe będzie otrzymanie „rabatu” od opłaty (wahającego się od 10 do 100 proc.), jeśli właściciel wystawi lokal na rynek wynajmu za przystępną cenę.

Polska bieda bez zmian

Polska bieda bez zmian

Najnowszy raport GUS „Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014” wykazał, że w 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło ok. 2,8 mln osób. 4,6 mln ludzi egzystowało poniżej ustawowej granicy ubóstwa.

Raport odmalowuje sytuację Polaków w czarnych barwach. Według jego autorów istnieją trzy progi biedy: ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne i ustawowa granica ubóstwa. To pierwsze to minimum egzystencji, poniżej którego żyją w naszym kraju prawie 3 mln osób.

Jak podaje www.kurier.pap.pl, wśród kluczowych czynników decydujących o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny jest miejsce, jakie zajmuje ona na rynku pracy. Zagrożone biedą są przede wszystkim osoby bezrobotne i ich rodziny. Zasięg ubóstwa jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W świetle wyników raportu w najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych niezarobkowych źródeł (ok. 21 proc.), w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury (stopa ubóstwa skrajnego na poziomie ok. 28 proc.).

Ubóstwu sprzyja też wykonywanie nisko płatnej pracy, którą parają się często osoby o niskim poziomie wykształcenia, pracujące na stanowiskach robotniczych. W gospodarstwach domowych, których główny strumień dochodów pochodził z pracy najemnej na stanowisku robotniczym, w ubóstwie skrajnym żyła co dziesiąta osoba.

Stopa ubóstwa skrajnego różni się oczywiście pod względem regionalnym. Najwyższy jego poziom odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim (prawie 15 proc.) oraz świętokrzyskim (12 proc.). To województwa charakteryzujące się wysoką stopą bezrobocia, dużym udziałem pracujących w sektorze rolnym oraz niskimi wynagrodzeniami w porównaniu z przeciętną pensją.

W Polsce częściej ubóstwem ekonomicznym zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci. W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży do lat 18 osiągnął około 10 proc. Ponad 60 proc. tych dzieci mieszkało na wsi. Ze względu na typ prowadzonego gospodarstwa domowego grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne. W 2014 r. poniżej minimum egzystencji żyła co dziewiąta osoba w gospodarstwach małżeństw z trójką dzieci oraz co czwarta osoba w gospodarstwach małżeństw z czwórką lub większą liczbą dzieci.

Podobnie jak w poprzednich latach, zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był w 2014 r. ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach. Różnica ta jest szczególnie wyraźna, gdy sytuację wsi porównuje się z sytuacją w największych miastach, od pół miliona mieszkańców w górę. Na wsiach odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł prawie 12 proc.

Ładne meble, brzydkie praktyki

Ładne meble, brzydkie praktyki

Grupa Zielonych/EFA z Parlamentu Europejskiego opublikowała właśnie raport na temat unikania opodatkowania przez firmę Ikea. Opracowanie pod tytułem „IKEA: Flat pack tax avoidance” dotyczy wybranych krajów europejskich, w których korporacja używa swoich specjalnych „strategii planowania podatkowego”. W wyniku jej szkodliwych działań kraje te tracą miliony euro rocznie.

O sprawie pisze Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Przytaczane przez niego dane wskazują, że rezultatem „strategii” Ikei są bardzo konkretne straty finansowe: Niemcy straciły w samym 2014 r. 35 mln euro, Francja – 24 mln, Wielka Brytania 11.6 milionów euro, a kraje takie jak Szwecja, Hiszpania i Belgia mogły stracić od 7,5 do 10 milionów euro.

Firma używa rozmaitych technik unikania opodatkowania. Jedną z nich jest swoisty łańcuch podatkowy i wykorzystanie tzw. dziur podatkowych (ang. tax loopholes) : licencja za każdy sklep przechodzi przez spółkę-córkę w Holandii, gdyż w tym kraju nie płaci się tzw. podatku u źródła od opłat licencyjnych. Nieopodatkowane należności kończą w Lichtensteinie, gdzie znów nie płaci się podatku od dywidend.

Raport rozwiewa wątpliwości – Komisja Europejska, która w styczniu przedstawiła pakiet propozycji dotyczących przejrzystości podatkowej, walczy z wiatrakami. Nie uda się szybko i łatwo rozwiązać problemu niepłacących podatków międzynarodowych korporacji, bo w samej Europie znajduje się kilka rajów podatkowych.

Pełen raport do pobrania tutaj: http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/TAXE_committee/Report_IKEA_tax_avoidance_Feb2016.pdf