Mieszkać jak Polak

Mieszkać jak Polak

Ponad 44 proc. dorosłych Polaków z grupy wiekowej 25-34 lata mieszka nadal z rodzicami. Lokale są za ciasne, przeludnione i wymagają remontu. Kraje Europy Zachodniej dogonimy pod względem mieszkaniowym dopiero za 25 lat.

Już sama liczba mieszkań na 1000 mieszkańców nie napawa optymizmem, zwłaszcza w porównaniu ze średnią europejską. W Polsce na taką grupę ludności przypadają 363 lokale, podczas gdy średnia dla UE wynosi aż 477. Ceny wynajmu i zakupu w relacji do zarobków Polaków kształtują się także mało zadowalająco – wynajęcie skromnej kawalerki w dużym mieście może pochłaniać 40-50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Miesięcznie zarabiamy na zakup tylko pół metra kwadratowego mieszkania. Skoro powyższe dane dotyczą relacji cen wynajmu i zakupu lokalu do przeciętnego wynagrodzenia (4515,28 zł brutto – dane za grudzień 2015 r.), można łatwo dostrzec, w jak trudnej sytuacji mieszkaniowej muszą być zarabiający pensję minimalną (1850 zł brutto).

Porównanie liczby pokoi per capita ze średnią europejską również wypada na naszą niekorzyść. Podczas gdy w krajach zachodnich na osobę przypada 1,6 pomieszczenia, u nas jest to tylko 1,1.

Jak donosi portal forsal.pl, mamy obecnie w kraju 14 mln mieszkań. Do liczby tej „dokłada się” rocznie 144 tysiące nowych lokali, a 3 tysiące poddawane są rozbiórce.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Kurierzy, godna wypłata się wam należy

Kurierzy, godna wypłata się wam należy

Kilka dni temu w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli związku zawodowego „Solidarność”, działającego w firmie kurierskiej DHL, z reprezentantami Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF).

DHL to część Deutsche Post DHL Group, znana, zatrudniająca setki tysięcy pracowników firma, trudniąca się logistyką i przewozem przesyłek pocztowych. Polski oddział firmy zatrudnia ponad pięć tysięcy pracowników, głównie magazynierów i kurierów. Część z nich to samozatrudnieni albo osoby zakontraktowane do pracy przez firmy zewnętrzne. Z ankiet przeprowadzonych przez przedstawicieli związku wynika, że spora grupa zarabia jedynie niewiele powyżej wynagrodzenia minimalnego. Godziny pracy również są niesprzyjające – często pracują oni w środku nocy lub o bardzo nieregularnych porach.

Spotkanie relacjonuje portal solidarnosc.org.pl. Cytuje on wypowiedź Bogumiła Nowickiego, przewodniczącego Sekretariatu Łączności w NSZZ „Solidarność”, który mówi: „DHL, z blisko 25% udziałem w rynku usług kurierskich wartym około 4,5 mld euro rocznie, jest silną konkurencją dla Poczty Polskiej. Jednak istotniejszy jest fakt, że firma ta poprzez swoją kolonialną politykę psuje rynek pracy w Polsce, istotnie obniżając standardy zatrudnienia i płace”.

W spotkaniu, którego organizatorem był Dział Rozwoju Komisji Krajowej, udział wzięli przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Łączności i Krajowej Sekcji Handlu. Przedstawiciele związku podejmą działania zmierzające do zorganizowania pracowników DHL. Wraz z ITF będą współpracować na rzecz zaprzestania przez DHL stosowania praktyk, które obniżają standardy pracy i psują rynek usług logistycznych i pocztowych.

Legalnie bez biletu

Legalnie bez biletu

Coraz więcej gmin wprowadza darmową komunikację miejską dla mieszkańców. Do tego grona od 1 marca dołączy Brodnica, 28-tysięczne miasto w województwie kujawsko-pomorskim.

O sprawie pisze portal transport-publiczny.pl. Według jego informacji komunikacja miejska w Brodnicy składa się z pięciu linii, które obsługuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Do tej pory komunikacja była dla większości mieszkańców płatna (za darmo jeździli seniorzy po 75. roku życia), jednak podczas lutowej Sesji Rady Miasta radni szesnastoma głosami za, przy pięciu głosach wstrzymujących się, przyjęli zaproponowaną przez burmistrza uchwałę dotyczącą bezpłatnego przemieszczania się na terenie miasta. „Oznacza to że od 1 marca br. każdy pasażer będzie mógł bezpłatnie korzystać z przejazdów” – mówi Zdzisława Marciniak, dyrektor Wydziału Rozwoju, Współpracy Zewnętrznej i Informacji UM w Brodnicy.

W uzasadnieniu podjętej przez radnych uchwały można przeczytać m.in. że najważniejszym celem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji w Brodnicy jest ograniczenie ruchu kołowego i ulga finansowa dla mieszkańców. „Ponadto bezpłatna komunikacja zdecydowanie wpłynie na poprawę wskaźnika ekologicznego, popularyzacji ekologicznych form przemieszczania się, poprawę jakości środowiska, zwiększenie się mobilności mieszkańców, oszczędności w budżetach domowych, zmniejszenie wykluczenia społecznego osób o niskich dochodach” – wylicza Marciniak.

Kodeks po liftingu

Kodeks po liftingu

Od dziś, 22 lutego, warunki zatrudnienia wielu pracowników ulegają znaczącej zmianie. W życie wchodzi nowelizacja kodeksu pracy, istotna dla ponad 2 mln osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony. Od tej chwili umowy tego typu nie mogą łącznie przekroczyć okresu 33 miesięcy. Wydłużeniu ulega także okres wypowiedzenia, który zależny będzie od stażu pracy w jednej firmie.

grafika IP(Grafika zaczerpnięta ze strony http://www.ozzip.pl/)

Jak pisze serwis rp.pl, limit ten jest „na całe życie” i nie zeruje się nawet po dłuższej przerwie w pracy dla jednego pracodawcy. Po przekroczeniu liczby umów czy dozwolonego czasu ich trwania umowa z automatu przekształci się w bezterminowe zatrudnienie.

Nowela ustawy przewiduje jednak wyjątki od stosowania limitu dozwolonego zatrudnienia na maksymalnie trzech umowach przez nie więcej niż 33 miesiące. Zgodnie z nowym art. 251 § 4 kodeksu pracy limity te nie mają zastosowania, gdy pracownik zatrudniany jest na zastępstwo, do prac sezonowych, a także wtedy, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po swojej stronie.