Rynek pracy jest mężczyzną?

Według badań ManPowerGroup, kobiety stanowią 50 proc. siły roboczej na świecie, ale już tylko 25 proc. z nich zajmuje stanowiska kierownicze. Największe dysproporcje pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn widoczne są wśród specjalistów różnych dziedzin – płeć determinuje fakt, że kobiety za identyczną pracę są wynagradzane kwotą niższą aż o 13,7 proc.

Jednocześnie wiele sektorów rynku zdominowanych jest przez kobiecą siłę roboczą, są to jednak głównie sektory związane z opieką (pielęgniarki) i nauczaniem (nauczycielki, bibliotekarki, wychowawczynie przedszkolne) oraz pomoc społeczna. Aż 81,9 proc. pracowników tych sektorów to kobiety, których praca jest bardzo nisko wynagradzana.

Jak informuje portal pulshr.pl, z przeprowadzonego w 25 krajach badania ManpowerGroup wynika, że 58 proc. respondentów jest zdania, iż odpowiedzialność za zwiększenie równowagi w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn spoczywa na zatrudniającej ich organizacji lub firmie, a nie na samych zainteresowanych. Kierownictwo musi pokazać poparcie dla równouprawnienia na rynku pracy poprzez zwiększenie możliwości i liczby stanowisk dla kobiet. Powinno tworzyć środowisko, w którym kobiety są włączane w procesy decyzyjne na każdym poziomie i w każdym dziale.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce 65,9 proc. kobiet jest aktywnych zawodowo. Z drugiej strony, blisko 30 proc. kobiet nie pracuje. Najistotniejszą przyczyną tak zwanej bierności zawodowej kobiet są obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu (41,2 proc.). Polski ustawodawca (a za nim pracodawca) nie proponuje wielu rozwiązań, które ułatwiłyby kobietom bezbolesny powrót na rynek pracy, bez stygmatu wiecznie zajętej, biorącej zwolnienia na dzieci matki. Posiadającym małe dzieci trudniej jest znaleźć stabilne zatrudnienie, co często wpływa na decyzję o pozostaniu w domu przez kilka lat. Wynika ona jednak najczęściej z przymusu, nie chęci.

Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce wynosi 44,9 proc., zaś w UE 46,6 proc. Największy odsetek kobiet pracujących ma Szwecja. Wynosi on 57,9 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>