Twarze polskiej biedy

Główny Urząd Statystyczny cyklicznie bada poziom życia Polaków w sposób wieloaspektowy. W swoich raportach wyróżnia m.in. ubóstwo dochodowe, warunków życia i brak równowagi budżetowej.

Jednym z kryteriów przy pomiarze poziomu ubóstwa jest dochód. Biorąc pod uwagę to kryterium, za ubogie można uznać gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód pieniężny był niższy od wartości uznanej za próg ubóstwa. W 2015 r. granica ubóstwa dochodowego dla gospodarstwa jednoosobowego wyniosła 1043 zł, a dla gospodarstwa domowego złożonych z czterech osób – 2190 zł. Według statystyk, ubóstwo dochodowe występuje najczęściej w gospodarstwach wiejskich, a najrzadziej w miastach zamieszkiwanych przez ponad 500 tys. osób.

Symptomami tzw. ubóstwa warunków życia są niemożność zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, złe warunki mieszkaniowe i niski poziom zaopatrzenia w dobra trwałego użytku. Najczęściej pojawia się jednak czwarty symptom – niemożność zorganizowania i opłacenia choć tygodnia wakacji w ciągu roku. Taką sytuację zaobserwowano w prawie 38 proc. badanych gospodarstw domowych. Do symptomów ubóstwa warunków życia zaliczono także brak pieniędzy na rozrywkę, opiekę medyczną lub zbyt małe mieszkanie.

Brak równowagi budżetowej to niemożność pokrycia niespodziewanego wydatku rzędu 400-500 zł, kłopoty ze spłatą zaciągniętych kredytów i brak możliwości oszczędzania środków na czarną godzinę. Tego typu ubóstwo dotyka 14 proc. gospodarstw domowych, zwłaszcza z miast o liczbie ludności 20-100 tysięcy osób.

Ubóstwo wielowymiarowe to określenie na konglomerat wymienionych powyżej rodzajów ubóstwa. Pojawia się w przypadku jednoczesnego wystąpienia ubóstwa dochodowego, równowagi budżetowej i warunków życia. Gospodarstwa domowe, które doświadczyły jednocześnie trzech form ubóstwa stanowią najmniejszą grupę, tj. 3,4 proc. wszystkich gospodarstw domowych. 8,5 proc. gospodarstw dotyka ubóstwo warunków życia, a ponad 11 proc. mierzy się z brakiem równowagi budżetowej. Najliczniejszą grupą są gospodarstwa, które doświadczyły ubóstwa dochodowego. Stanowią one prawie 14,5 proc. wszystkich gospodarstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>