Kobieta trwale bezrobotna

Jak wynika z badań GUS, znalezienie pracy nastręcza kobietom większych trudności niż mężczyznom. Dłuższe są również w ich przypadku okresy pozostawania bez zatrudnienia.

Jak pisze portal pulshr.pl, prawie 42,9 proc. kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec grudnia 2015 r. pozostawało bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. Wśród mężczyzn odsetek długotrwale bezrobotnych wyniósł 36,2 proc.

Anna Zachorowska- Mazurkiewicz w książce „Kobiety i instytucje” (2006 r.) wskazuje, że na trudniejszą sytuację kobiet na rynku pracy wpływa kilka czynników. Po pierwsze, pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn niż kobiety. Tendencja ta zdaje się obecnie utrzymywać, nawet pomimo wprowadzania takich rozwiązań, jak urlop rodzicielski, przewidziany teoretycznie dla obojga rodziców. Po drugie, w Polsce dominuje przekonanie o pierwszeństwie mężczyzn jeśli chodzi o prawo do pracy. Ostatnim czynnikiem wymienionym przez autorkę jest stereotypowy pogląd, że kobiety w sytuacji utraty pracy radzą sobie lepiej. Mężczyznom bezrobocie w większym stopniu pogarsza samopoczucie i utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie. Według społecznych stereotypów bezrobocie niszczy, degraduje i poniża, ale tylko mężczyznę. Kobiety częściej są postrzegane natomiast jako osoby, które z bezrobociem muszą sobie dzielnie dawać radę.

Bezrobocie stanowi jedną z płaszczyzn, na której odbija się nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Sytuacja kobiet dotkniętych problemem bezrobocia jest trudniejsza niż sytuacja bezrobotnych mężczyzn, ponieważ są one narażone na bezrobocie długoterminowe i dłuższe poszukiwanie pracy. Jak dodaje Zachorowska-Mazurkiewicz: Cechą charakterystyczną polskiego bezrobocia jest przewaga kobiet wśród bezrobotnych i to występująca we wszystkich przekrojach (wieku, wykształcenia, czasu trwania bezrobocia). Bezrobotne kobiety są młodsze od mężczyzn we wszystkich grupach według wykształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>