Więcej dla nauczycieli?

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wzrostu płac na poziomie 10 proc. od stycznia 2017 r. Od 2012 r. nauczycielskie wynagrodzenia nie były waloryzowane nawet o stopień inflacji.

Jak informuje Portal Samorządowy, po raz ostatni płace zasadnicze nauczycieli wzrosły w 2012 r. (w zależności od ich stopnia awansu zawodowego było to od 83 zł do 114 zł). Obecnie zarobki nauczycieli wynoszą: dla stażysty – 2265 zł, nauczyciela kontraktowego – 2331 zł, nauczyciela mianowanego – 2647 zł, nauczyciela dyplomowanego – 3109 zł. Wszystkie podane kwoty to kwoty brutto.

W przyszłym roku upłynie pięć lat od ostatniej podwyżki w oświacie. To oznacza, że w praktyce płace nauczycieli stopniały i mają mniejszą siłę nabywczą” – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Jak dodał Broniarz, ZNP przygotował cały pakiet płacowy, kompleksowo ujmując zmiany w systemie wynagrodzeń nauczycieli. Chodzi o podwyżkę płac oraz zmianę mechanizmu wypłacania pensji. Związek przypomina także, że wciąż aktualne są postulaty ZNP z lat ubiegłych dotyczące wprowadzenia mechanizmu corocznego waloryzowania stawek wynagrodzenia zasadniczego przynajmniej o stopień planowanej inflacji oraz zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w średnim wynagrodzeniu i przyjęcia zasady, że minimalny udział wynagrodzenia zasadniczego w średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 65 proc.

Chcemy odciążyć samorządy, dlatego proponujemy wypłacanie nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa – mówi Broniarz. Zarejestrowany niedawno Obywatelski Komitet rozpoczyna zbierania podpisów pod projektem gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie – z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy. Zbiórka potrwa do 8 czerwca. Aby posłowie zajęli się sprawą, ustawę powinno poprzeć co najmniej 100 tys. osób. Zdaniem ZNP proponowane zmiany oznaczają, że środki przeznaczone na średnie wynagrodzenia nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych wraz z pochodnymi, odpisem na fundusz socjalny, dodatek wiejski i fundusz na doskonalenie gwarantowane są przez państwo w budżecie i przekazywane samorządom w formie dotacji celowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>