Emerytury w górę

Emerytury w górę

Rząd powyższa świadczenia emerytalne, rentowe oraz renty rolnicze i socjalne. W piątek Sejm przegłosował, że najniższa kwota świadczenia emerytalnego wynosić będzie 1 tys. zł miesięcznie brutto.

Po piątkowym głosowaniu decyzją Sejmu najniższa emerytura, renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rolnicza wzrosną od marca do 1 tys. zł brutto. Dziś najniższa emerytura wynosi 882,56 zł brutto, a więc najbiedniejsi emeryci dostaną o 117,44 zł brutto więcej.

Renta socjalna wzrośnie z 741,35 zł brutto do 840 zł brutto (o 98,65 zł brutto). Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł (o 73,25 zł brutto).

Jednak zmiany te nie oznaczają wprowadzenia powszechnej emerytury minimalnej, przyznawanej bez względu na długość okresów składkowych. Gwarantowane przez państwo 1 tys. zł dostaną bowiem tylko ci, którzy spełnią warunki wymagane przez prawo. Aby dostać emeryturę minimalną, trzeba udowodnić odpowiedni okres pracy (okres ubezpieczeniowy). Dziś wynosi on 22 lata dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Emerytury w wysokości co najmniej 1 tys. zł nie dostaną więc osoby, które za krótko opłacały składki, bo latami pracowały na umowach o dzieło, od których nie odprowadza się składek. Nie będą jej dostawać również tysiące kobiet, które przez wiele lat zajmowały się dziećmi, a także osoby pracujące na czarno.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Bierzmy przykład z Czechów

Bierzmy przykład z Czechów

Według ostatnich badań Eurostatu liczony na koniec października br. poziom bezrobocia w Czechach wynosił tylko 3,8 proc. To najniższe bezrobocie w Europie.

Wskaźniki polskie informują, w zależności od źródła, że w Polsce bez zatrudnienia pozostaje od 5,7 (Eurostat) proc. do 8,2 proc. (GUS) osób zdolnych do pracy. W liczbach bezwzględnych jest to 981 tys. osób w październiku wobec 996 tys. miesiąc wcześniej. Plasujemy się zatem na siódmym miejscu w kategorii krajów europejskich o najniższym bezrobociu. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Najwyższe bezrobocie w Unii, powyżej 20 proc., odnotowuje Grecja. Tymczasem przykład Czech pokazuje, że problemu z zatrudnieniem nie mają nie tylko kraje bogatego Zachodu, ale i od naszych południowych sąsiadów moglibyśmy się niejednego nauczyć.

„Piesek Kresek” – bajka z zacięciem społecznym

„Piesek Kresek” – bajka z zacięciem społecznym

Miło nam poinformować, że „Nowy Obywatel” patronuje wydaniu książki Katarzyny Nawratek „Kresek, Bartek i całkiem zwyczajny początek”.

Książka została właśnie wydana przez wydawnictwo EZOP sp.z.o.o. Jak pisze wydawca: Książka Kasi Nawratek to to propozycja dla młodszej młodzieży w wieku 10+ (dorosłym Czytelnikom też sprawi dużo frajdy. Dziecięcy hart ducha, odporność i zaradność w obliczu trudności, siła wyobraźni i poszanowanie godności wszystkich ludzi, bez względu na status społeczny, to główne motywy książki.

Streszczenie fabuły: Bartek Kłopotek mieszka na Śląsku z mamą, jej partnerem – Piotrkiem i jamnikiem Kreskiem w typowym bloku, w sąsiedztwie kopalni. Odkąd Piotrek stracił pracę, rodzina przeżywa trudne chwile. Ojciec Bartka też jest w nowym związku i wkrótce chłopiec dowie się, że będzie miał przyrodnie rodzeństwo. Sytuacja komplikuje się, gdy Bartek poznaje miejscowego włóczęgę, Franciszka. Chłopiec radzi sobie z niełatwą rzeczywistością, uciekając w świat fantazji, gdzie jest miejsce i na potwory, i na tajną bazę królików, ukrytą głęboko pod ziemią. Granica między tym, co realne, a tym, co wymyślone, rozmywa się i Bartek raz po raz popada w kłopoty. Ale ma na to swój sposób, zdanie-zaklęcie, powtarzane jak mantra: Tak właśnie jest, wiem to na pewno. Ma również wyjątkową wrażliwość, dar obserwacji i poczucie humoru, które sprawiają, że opowiedziana przez niego historia, z pozoru zwyczajna, jest niezwykła i jedyna w swoim rodzaju.

Książka ukazała się 27 września.

Prawdziwy rzecznik społeczeństwa

Prawdziwy rzecznik społeczeństwa

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wniósł skargę kasacyjną ws. unieważnienia decyzji z 1948 r. o nacjonalizacji gruntów w podwarszawskich Michałowicach. Jego zdaniem niedawno wydany wyrok sądu administracyjnego nie zabezpiecza praw mieszkańców gminy.

Jak informuje portal biznes.onet.,pl, zdaniem Bodnara wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 września tego roku narusza przepisy konstytucji „gwarantujące każdemu stabilność sytuacji prawnej w zakresie nabytych praw majątkowych”. Rzecznik uważa, że wyrok WSA nie zabezpiecza praw słusznie nabytych tych osób, które działając w zaufaniu do orzeczeń nacjonalizacyjnych układały swoje sprawy majątkowe. Wyrok WSA w sposób oczywisty destabilizuje ich sytuację prawną oraz podważa poczucie bezpieczeństwa prawnego obywateli – podano w komunikacie.

Sprawa Michałowic dotyczy blisko 140 hektarów, na których mieszka ponad 1,5 tys. osób. Przed wojną były to dobra ziemskie rodu Grocholskich. Obecnie na tym terenie znajdują się domy jednorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej. W 1948 r. obszar został znacjonalizowany na podstawie dekretu o reformie rolnej. W 2013 r., na wniosek spadkobierców właścicielki, minister rolnictwa uznał, że orzeczenie nacjonalizacyjne było nieważne, gdyż rażąco naruszyło prawo obejmując nieruchomości nie stanowiące już wtedy obszarów rolnych.

Decyzję ministra zaskarżyło ponad stu mieszkańców gminy. Wskazywali m.in., że minister przy wydawaniu decyzji nie wziął pod uwagę ich praw jako obecnych właścicieli gruntów, które nabyli lub odziedziczyli w dobrej wierze. Sąd skargi oddalił, pozostawiając mieszkańcom możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniach cywilnych.

Według Bodnara skutki prawne nacjonalizacji z 1948 r. należy traktować jako nieodwracalne. Takie rozstrzygnięcie pozwoliłoby mieszkańcom Michałowic na zachowanie nieruchomości nabytych w dobrej wierze.