Kiepska praca nie popłaca

Kiepska praca nie popłaca

Jak pokazuje Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) autorstwa GUS, od marca do września liczba biernych zawodowo zwiększyła się o 150 tys. Osoby te jako powód niepodejmowania pracy podają „obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu”. Oznacza to, że świadczenie 500+ sprawiło, że kobiety zatrudnione na kiepskich warunkach zdecydowały się czasowo zrezygnować z pracy, gdyż nawet tak niewysokie świadczenie jest konkurencyjne wobec mizernej płacy.

Z zatrudnienia, zwłaszcza na umowach pozakodeksowych, rezygnują szczególnie kobiety wykonujące najcięższe i najsłabiej płatne prace. Okazuje się, że stanowiska tego typu wynagradzane są na tyle słabo, że już dodatkowe 500 zł miesięcznie staje się, po odjęciu kosztów dojazdu do pracy czy opieki nad dziećmi, konkurencyjne wobec niewysokiej wypłaty. „To decyzje indywidualne: ktoś wylicza dochody, jakie dostaje, nie pracując, i porównuje je z tymi za pracę. Odejmuje koszty np. opieki nad dziećmi, czasu poświęconego dla domu, dojazdów do biura czy zakładu. To wybór między zaletami pracy i z drugiej strony czasu wolnego i konsumpcji. 500+ zmieniło ten rachunek” – mówi Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Poczta powraca

Poczta powraca

Kilkadziesiąt placówek pocztowych, które kiedyś zostały zlikwidowane w niewielkich miejscowościach, teraz będzie reaktywowanych, dzięki współpracy rządu z samorządami – zapowiedział w czwartek minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Jak informuje PAP, szef resortu otworzył kilka dni temu – wspólnie z premier Beatą Szydło – placówkę pocztową w Goździe koło Radomia. „Wszystko, co się tutaj dzieje, jest potwierdzeniem tego, że wracamy do normalności, odbudowujemy znaczenie narodowego operatora, jakim jest Poczta Polska, odbudowujemy etos pocztowca, służby zaufania, zaangażowania, odpowiedzialności” – powiedział Adamczyk.

Jego zdaniem bardzo ważne jest, by sieć placówek w całym kraju została odbudowana i stała się filarem administracji państwa. Jak zaznaczył, Poczta Polska prowadzi nie tylko działalność pocztową, ale także świadczy inne usługi, m.in. sprzedaż prasy i książek. W ponad 800 placówkach pocztowych mieszkańcy mogą też korzystać z bezpłatnego internetu. Minister zapowiedział również, że okienka pocztowe będą uruchamiane na dworcach kolejowych. Oprócz świadczenia usług pocztowych mają się zajmować sprzedażą biletów kolejowych

Emerytury w górę

Emerytury w górę

Rząd powyższa świadczenia emerytalne, rentowe oraz renty rolnicze i socjalne. W piątek Sejm przegłosował, że najniższa kwota świadczenia emerytalnego wynosić będzie 1 tys. zł miesięcznie brutto.

Po piątkowym głosowaniu decyzją Sejmu najniższa emerytura, renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rolnicza wzrosną od marca do 1 tys. zł brutto. Dziś najniższa emerytura wynosi 882,56 zł brutto, a więc najbiedniejsi emeryci dostaną o 117,44 zł brutto więcej.

Renta socjalna wzrośnie z 741,35 zł brutto do 840 zł brutto (o 98,65 zł brutto). Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł (o 73,25 zł brutto).

Jednak zmiany te nie oznaczają wprowadzenia powszechnej emerytury minimalnej, przyznawanej bez względu na długość okresów składkowych. Gwarantowane przez państwo 1 tys. zł dostaną bowiem tylko ci, którzy spełnią warunki wymagane przez prawo. Aby dostać emeryturę minimalną, trzeba udowodnić odpowiedni okres pracy (okres ubezpieczeniowy). Dziś wynosi on 22 lata dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Emerytury w wysokości co najmniej 1 tys. zł nie dostaną więc osoby, które za krótko opłacały składki, bo latami pracowały na umowach o dzieło, od których nie odprowadza się składek. Nie będą jej dostawać również tysiące kobiet, które przez wiele lat zajmowały się dziećmi, a także osoby pracujące na czarno.

Bierzmy przykład z Czechów

Bierzmy przykład z Czechów

Według ostatnich badań Eurostatu liczony na koniec października br. poziom bezrobocia w Czechach wynosił tylko 3,8 proc. To najniższe bezrobocie w Europie.

Wskaźniki polskie informują, w zależności od źródła, że w Polsce bez zatrudnienia pozostaje od 5,7 (Eurostat) proc. do 8,2 proc. (GUS) osób zdolnych do pracy. W liczbach bezwzględnych jest to 981 tys. osób w październiku wobec 996 tys. miesiąc wcześniej. Plasujemy się zatem na siódmym miejscu w kategorii krajów europejskich o najniższym bezrobociu. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Najwyższe bezrobocie w Unii, powyżej 20 proc., odnotowuje Grecja. Tymczasem przykład Czech pokazuje, że problemu z zatrudnieniem nie mają nie tylko kraje bogatego Zachodu, ale i od naszych południowych sąsiadów moglibyśmy się niejednego nauczyć.