Na tropie prawdy

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ustawę, która przewiduje powołanie komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji. W miniony piątek podpisał ją prezydent Duda.

Ustawa, jak piszą w uzasadnieniu jej projektu autorzy, ma na celu „przywrócenie ochrony interesu społecznego poprzez usunięcie naruszeń prawa, które wystąpiły w trakcie wydawania decyzji w oparciu o przepisy dekretu Bieruta”. W efekcie owych naruszeń dochodziło do nieprawidłowości w procesie przenoszenia własności lokali. Chodzi m.in. o fałszowanie dokumentów, naruszenia proceduralne w trakcie postępowania administracyjnego, naruszenia mające związek z nadużyciem praw podmiotowych w obrocie cywilnoprawnym, a także naruszenia godzące w interes społeczny, polegające na pozbawianiu uprawnień osób zamieszkujących nieruchomości objęte postępowaniem reprywatyzacyjnym.

W efekcie tych naruszeń dochodziło do przeniesienia własności lub do ustanowienia użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości komunalnych w stosunku do osób, które nigdy nie były właścicielami tych nieruchomości. Wydawane decyzje administracyjne były też podstawą zasądzania niewspółmiernie wysokich roszczeń odszkodowawczych.

Jak informuje Portal Samorządowy, powstająca komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości) albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Ponadto będzie mieć także prawo do przyznawania w imieniu miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Kwestię reprywatyzacji podejmuje nr 73 naszego kwartalnika: http://nowyobywatel.pl/category/kwartalnik/zima-2016/ Udostępniliśmy z niego za darmo wstrząsający wywiad z Ewą Andruszkiewicz, ofiarą warszawskiej reprywatyzacji: http://nowyobywatel.pl/2017/01/13/oskarzam/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>