Łatwiej o dach nad głową

Łatwiej o dach nad głową

Kilka dni temu rząd Hiszpanii zaprezentował nowy program pomocowy dla obywateli, wspierający ich w zakupie i wynajmie lokali mieszkalnych. Będzie obowiązywał w latach 2018-21.

fleur-de-ville-mactan-lapulapu-city1

Program najatrakcyjniejszy okaże się dla obywateli w wieku powyżej 65 lat oraz poniżej 35 roku życia. Państwo będzie pokrywać tym grupom 50 procent miesięcznego czynszu, jeśli nie przekroczy on 900 euro.

Ubiegający się o pomoc nie mogą posiadać własnych mieszkań. W przypadku osób starszych niż 65 lat barierą będzie także posiadanie oszczędności w kwocie wyższej niż 100 tysięcy euro. Jednocześnie jednak niezamożne osoby z tej grupy wiekowej będą mogły, oprócz pomocy w opłaceniu czynszu, otrzymać także rządowe wsparcie w regulowaniu rachunków za prąd, wodę i gaz.

By z wykorzystaniem rządowej subwencji zakupić dom na własność, trzeba mieć roczne dochody nieprzekraczające 22,3 tys. euro. Pomoc nie może być jednak wyższa niż 20 procent nabywanej nieruchomości.

Program zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r. i obejmie także osoby, które straciły dach nad głową z powodu eksmisji.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Tesco kpi z pracowników?

Tesco kpi z pracowników?

Sieć proponuje zatrudnionym podwyżkę płac w wysokości 42,97 zł brutto. Związkowcy zapowiadają referendum strajkowe.

Jak pisze portal finanse.wp.pl, spór zbiorowy w sklepach sieci trwa od lutego br. Związkowcy domagają się czteromiesięcznych odpraw w przypadku rozwiązania umowy nie z winy pracownika, dodatków do pensji, jeśli zostanie rozszerzony zakres obowiązków pracownika, nagród jubileuszowych oraz podwyżek. Podwyżki miałyby być przyznane od początku marca i wynosić 350 zł dla pracowników oraz 200 zł dla kierowników stoisk i sklepów.

Nie zgodził się na to jednak zarząd sieci w Polsce. Pod koniec kwietnia strony podpisały protokół rozbieżności. Zaproponowali nam 42,97 zł brutto podwyżki. Tu nawet nie ma co komentować. Brakuje słów – mówi przewodnicząca „Solidarności” w Tesco w regionie łódzkim Magdalena Zydler. Jak informuje związek, to była „jedyna i ostateczna propozycja” wzrostu wynagrodzeń w tym roku.

Grupa Tesco propozycją wzrostu wynagrodzeń na powyższym poziomie w opinii „Solidarności” obraża i upokarza pracowników w Polsce. Za ciężką pracę, wciąż przybywające obowiązki, lojalność i zaangażowanie, zakpiła sobie z pracowników – piszą związkowcy w oświadczeniu opublikowanym w internecie.

Teraz spór zbiorowy wejdzie w etap mediacji, który pozwala na zorganizowanie strajku ostrzegawczego. Jeśli i tym razem strony nie dojdą po porozumienia, związek planuje przeprowadzenie referendum strajkowego w poszczególnych sklepach.

Rynek pracownika – już czy jeszcze nie?

Rynek pracownika – już czy jeszcze nie?

Z badania ManPower Group, które analizowało perspektywy zatrudnienia na najbliższy okres, wynika, że 91 proc. firm deklaruje wzrost liczby etatów lub stabilizację ich liczby na obecnym poziomie. Trwa dobra koniunktura dla polskiego przemysłu, jednak ten sektor może niebawem napotkać na sporą barierę – brak pracowników.

worker

O sprawie pisze portal pulshr.pl. Informuje on, że w sektorze przemysłowym rośnie produkcja, liczba zamówień, a także poziom zatrudnienia. Na dobrą koniunkturę wskazuje m.in. PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, który to wskaźnik wzrósł do poziomu 54,1 z 53,5 pomiędzy marcem a kwietniem br.

Firmy szukają zatem nowych pracowników na linie produkcyjne i do magazynów. Bezrobocie rejestrowane wynosi w Polsce od pewnego czasu 8,1 proc., jednak w regionach najsilniej uprzemysłowionych – na Śląsku, Mazowszu, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku czy w Małopolsce, jego stopa jest znacznie niższa. Całkowita liczba osób bezrobotnych na terenie kraju wynosi 1,3 mln, jednak w regionach o dominującym sektorze przemysłowym, jak np. okolice Katowic, jest ich tylko…6 tysięcy, a w samej Warszawie tylko 33 tysiące, co sytuuje stopę bezrobocia na poziomie 2,7 proc.

Polska jest na piątym miejscu wśród krajów europejskich pod względem prognoz zwiększenia zatrudnienia. Problem bezrobocia w gospodarstwach domowych od czterech lat systematycznie maleje. Z deklaracji uzyskanych w marcowym i kwietniowym sondażu CBOS wynika, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w mniej więcej co siódmej rodzinie (15 proc.). Przed rokiem było to 21 proc. badanych.

Strajk włoski w dyskontach

Strajk włoski w dyskontach

We wtorek 2 maja sieci dyskontów na terenie całego kraju protestowały przeciwko niskim wynagrodzeniom i złym warunkom pracy. W strajku włoskim brało udział ponad tysiąc sklepów.

Wtorkowa akcja polegała na przesadnie skrupulatnym i dokładnym wykonywaniu przez pracowników powierzonych im obowiązków i na przestrzeganiu w 100 procentach obowiązujących w danym sklepie procedur. Taką formę protestu wybrała „Solidarność”.

Pracownicy przykleili sobie do strojów roboczych specjalne naklejki, a w części placówek rozdawano przygotowane wcześniej ulotki informacyjne, tak by klienci byli świadomi sytuacji zatrudnionych.

Jak mówi Alfred Bujara z „Solidarności”, akcja była widoczna i związek jest z niej zadowolony. „Będziemy informować o trudnej sytuacji pracowników handlu do skutku, czyli do momentu, aż firmy zdecydują się usiąść z nami do rozmów. Dlatego też już dziś planujemy kolejną akcję, ale będzie ona przebiegała inaczej. O szczegółach poinformujemy wkrótce” – zapowiedział.