Papież za ludźmi pracy

Papież za ludźmi pracy

W sobotę papież Franciszek spotkał się ze strajkującymi pracownikami włoskiej stalowni Ilva. Powiedział im, że gdy nie ma pracy, zagrożona jest demokracja, a wykorzystywanie ludzi do pracy niegodnej i źle opłacanej jest niezgodne z włoską konstytucją.

Jak informuje PAP, papież dodał także, że „ludzie pracują przede wszystkim dla godności”, a „niekiedy system polityczny wydaje się zachęcać tych, którzy spekulują na pracy, a nie tych, którzy inwestują i wierzą w pracę”. Wyraził przekonanie, że dobry przedsiębiorca nie zwalnia ludzi, aby rozwiązać problem swojej firmy, ani nie jest też spekulantem.

W ramach swojej wizyty w Genewie papież odbył także spotkanie na temat rynku pracy i roli nowych technologii. W trakcie tego spotkania miał odpowiedzieć na cztery pytania, kierowane odpowiednio przez pracownika, przedsiębiorcę, właściciela małego biznesu i przedstawiciela związków zawodowych. W każdej ze swoich odpowiedzi skupił się na kwestii godności człowieka i jej prymarności nad pracą i kapitałem.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pomoc bez czekania

Pomoc bez czekania

Rząd przyjął wczoraj projekt mający zabezpieczyć roszczenia pracownicze osób zwolnionych z powodu niewypłacalności pracodawcy.

Według pracodawcy serwisu gazetaprawna.pl, przygotowany przez MRPiPS projekt zakłada m.in. przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem.

Rząd proponuje rozszerzenie katalogu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rozwiązania te mają m.in. umożliwić wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. „Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy według nowej propozycji będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie niewypłacalności” – głosi komunikat wydany po posiedzeniu rządu. Rząd chce też wydłużenia tzw. okresów referencyjnych (odniesienia) między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy – z 9 do 12 miesięcy. MRPiPS proponuje też, by przy wypłacie świadczeń podstawę stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie obowiązujące w dniu złożenia wykazu lub wniosku o wypłatę świadczeń.

W projekcie nowelizacji przewidziano też uporządkowanie i usprawnienie trybu wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy.

8 godzin snu to marzenie

8 godzin snu to marzenie

Z badania „Stres w miejscu pracy”, przeprowadzonego na zlecenie międzynarodowego serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl przez Paylab.com, wynika, że polscy pracownicy mają problemy ze spokojnym odpoczynkiem nocnym. 34 proc. z badanych nie może spać, bo martwi się zbyt dużą liczbą zawodowych obowiązków, a 26 proc. stresuje się brakiem pieniędzy.

Jak pisze forsal.pl, w badaniu wzięło udział ponad 58,5 tys. pracowników z 11 krajów europejskich takich jak: Słowacja, Węgry, Czechy, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Finlandia i Polska. Okazało się, że im bardziej stresujące miejsce pracy, tym poważniejsze kłopoty ze snem. Z kolei im mniej snu, tym poważniejszy spadek formy, większe napięcie i mniejsza chęć dbania o relacje w pracy.

Twórcy badania zapytali respondentów, jak długo śpią w noc poprzedzającą dzień pracy. Okazało się, że zaledwie 5 proc. pracowników z 11 badanych krajów śpi powyżej 8 godzin.

Co ciekawe, poniżej 5 godzin dziennie śpi tylko 2 proc. ogółu badanych, jednak w Polsce wynik ten wynosi aż 5 proc. Na Łotwie i w Finlandii na tak krótki sen decyduje się 1 proc. pracujących osób. 21 proc. pracujących Polaków śpi od 5 do 6 godzin na dobę, a 38 proc. między 6 a 7 godzin.

Aż 25 proc. ogółu badanych stwierdziło, że ma poczucie nadmiaru obowiązków. W Polce ten problem także był wymieniany jako najistotniejszy, przy czym wskazało na niego aż 34 proc. pracowników. 16 proc. nie może zmrużyć oka z powodu nadmiernych oczekiwań szefostwa, zaś 14 proc. martwi się uciążliwymi dojazdami.

Państwo pomoże wykluczonym?

Państwo pomoże wykluczonym?

Przed wakacjami ruszy pilotaż dofinansowania przez rząd działalności samorządów na polu zapewniania mieszkań chronionych osobom starszym i niepełnosprawnym. Na ten cel przeznaczono 20 mln zł.

Jak w zeszłym tygodniu zapowiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska, utrzymanie tego rodzaju mieszkań to na razie zadanie własne samorządu. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Senioralnej zapewniła jednak, że rząd pragnie się w nie włączyć i wspomóc je finansowo. Według jej słów wsparcie dofinansowania takich mieszkań jest bardziej opłacalne finansowo niż wspieranie domów opieki społecznej. Rząd chciałby pomóc samorządom w rozwoju sieci tych placówek.

Na etap pilotażowy resort pracy przygotował 20 mln zł. Bojanowska przyznała, że trwa jeszcze dyskusja, w jakim stopniu budżet państwa będzie wspierał finansowo funkcjonowanie mieszkań chronionych. „Na dziś wstępnie mówimy o dofinansowaniu ze strony rządu na poziomie 50 procent” – powiedziała.

Rozwija się także wieloletni program Senior +, w ramach którego w 2017 r. powstanie 112 placówek, po kilkanaście w każdym z województw.