Mamy więcej

Mamy więcej

Miesięczny dochód rozporządzalny polskich gospodarstw domowych wzrósł w 2016 r. o 7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Najnowszy, opublikowany w czerwcu raport GUS dotyczy sytuacji finansowej polskich rodzin. Z analizy danych wynika, że w ubiegłym roku wzrosły nasze budżety domowe. Pozwalaliśmy sobie także na większe pojedyncze wydatki.

Miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł 1475 złotych w przeliczeniu na 1 osobę. „Jest to odczuwalny wzrost” – mówi dr Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym. „Sytuacja dochodowa poprawiła się we wszystkich grupach społecznych. Największymi beneficjentami ostatnich zmian są rodziny, które mają co najmniej trójkę dzieci. Jednak nadal w porównaniu do innych gospodarstw domowych są one w trudnej sytuacji finansowej”.

Według analityka, na poprawę sytuacji złożyły się dobra sytuacja na rynku pracy, niskie bezrobocie, duży, ponad czteroprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ważnym czynnikiem jest również świadczenie wychowawcze 500+, które stanowi około 20 proc. dochodów rozporządzalnych.

Jak donosi Portal Samorządowy, badacze GUS osobno przyjrzeli się wydatkom rodzin z co najmniej trójką dzieci. W efekcie mamy pierwsze dane, na podstawie których można z dużą trafnością powiedzieć, na co były przeznaczane pieniądze z 500 plus. „W tej grupie wydatki ogółem wzrosły o 12 proc. Najbardziej w ujęciu procentowym wzrosły na odzież i obuwie. Można wnioskować, że zostały zaspokojone deficyty związane z dotychczasowym poziomem wydatków na ubrania i buty. O 10 proc. wzrosły wydatki związane z wyjazdami i wydatki na wyposażenie i prowadzenia gospodarstwa domowego. Istotnie, bo o 7 proc. wzrosły wydatki na rekreację i kulturę” – wylicza dr Piotr Łysoń.

Wydatki na edukację wzrosły o 3 procent, co zdaniem Łysonia może świadczyć o tym, że dopiero w kolejnych latach wydatki w tej grupie będą rosnąć – kiedy już zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pomoc starszym pilnie potrzebna

Pomoc starszym pilnie potrzebna

Domy dziennej pomocy dla seniorów są skuteczne w zapewnianiu seniorom potrzebnego wsparcia. Mimo to na ich otwarcie decyduje się tylko 10 proc. gmin.

Z najnowszego raportu NIK wynika, że tylko część samorządów rezygnuje ze zorganizowania takiego domu z powodu braku środków. Duża część po prostu nie rozpoznaje i nie bierze pod uwagę potrzeb osób starszych.

Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że w ciągu najbliższego ćwierćwiecza co czwarty Polak osiągnie wiek co najmniej 65 lat. Udział grupy wiekowej 65+ w populacji Polaków w 2050 r. ulegnie podwojeniu, osiągając wielkość około 12 mln osób. Dlatego konieczne jest większe udostępnienie interdyscyplinarnych form pomocy, które aktywizują seniorów i przeciwdziałają wykluczeniu ich ze społeczeństwa.

Jak pisze na swoim portalu NIK, jedną z form wsparcia oferowaną osobom starszym przez gminy w systemie pomocy społecznej jest umożliwienie im pobytu w dziennych domach pomocy. Dzięki temu seniorzy, przy udziale wykwalifikowanego personelu, mimo utraty pełnej samodzielności, mogą w dalszym ciągu funkcjonować w dotychczasowym środowisku. NIK podkreśla, że samorządy, które prowadzą dzienne domy pomocy (zarówno te działające od wielu lat, jak i te uruchomione w ramach ogólnokrajowego programu „Senior-Wigor”) zapewniły w nich skuteczne wsparcie seniorom. Zadowolenie z oferowanych zajęć  wyrażają  sami pensjonariusze. Także kierowanie osób starszych do dziennych domów pomocy i przyznawanie im pomocy funkcjonowało prawidłowo.

We wszystkich skontrolowanych dziennych domach pomocy praca z podopiecznymi koncentrowała się na działaniach aktywizujących, łagodzących poczucie osamotnienia, zapewniających utrzymanie więzi ze środowiskiem i wyzwalających aktywność społeczną.

Mniej zasobne gminy zapewniły pomieszczenia, w których seniorzy mogli się spotykać, a działalność personelu koncentrowała się na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Zapewniano gorący posiłek oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów codziennych i załatwianiu spraw urzędowych.

Jednak utworzenie i prowadzenie placówki tego rodzaju jest jednym z nielicznych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, które nie ma charakteru obowiązkowego. Stąd też niewiele samorządów prowadzi takie placówki, a dostępność tej formy pomocy pozostaje na bardzo niskim poziomie. W 2016r. w Polsce działało 295 dziennych domów pomocy, z czego 123 utworzone w ramach programu „Senior – Wigor”. Gminy w całym kraju dysponują zaledwie 15 tys. miejsc w dziennych domach.

Zdaniem NIK problemem jest to, że przesłanką tworzenia nowych placówek nie są rzeczywiste, rozpoznane potrzeby lokalnych mieszkańców, lecz potencjał ekonomiczny  samorządów. Główną barierą są ograniczone środki finansowe, zwłaszcza w mniej zasobnych gminach, dla których uruchomienie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego jest dużym obciążeniem.

Wobec malejącego zainteresowania ze strony samorządów w  2017 r., w miejsce programu „Senior-Wigor”, wszedł w życie program „Senior+”,  w ramach którego gminy i powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie nie tylko dziennych domów pomocy, ale również klubów, dla których ustanowiono mniej restrykcyjne wymagania lokalowe i kadrowe. Wsparcie na utworzenie i wyposażenie dziennego domu zwiększono z 250 do 300 tys. zł, a kwotę miesięcznego utrzymanie jednego miejsca z 200 zł do 300 zł.

Kraków i Tarnów bliżej

Kraków i Tarnów bliżej

Sześć miesięcy temu połączenia kolejowe pomiędzy stolicą Małopolski i Tarnowem zaczęły kursować częściej, w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Powodzenie pomysłu przerosło wszelkie oczekiwania.

Jak informuje kurierkolejowy.eu, według marszałka województwa Małopolskiego inicjatywa jeszcze przed wdrożeniem uznawana była za strzał w dziesiątkę, jednak pasażerowie docenili ją jeszcze bardziej, niż się spodziewano: „Popularność trasy przerosła nasze oczekiwania, a przygotowana przez nas oferta spotkała się z dużym uznaniem Małopolan, którzy docenili atrakcyjne ceny biletów, komfort jazdy i przede wszystkim szybkie i cykliczne połączenia pomiędzy dwoma największymi miastami regionu”.

11 czerwca minęło sześć miesięcy od chwili włączenia trasy Kraków – Tarnów do systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Komfortowe warunki, stałe godziny odjazdu pociągów, które kursują co 30 minut w godzinach szczytu i co godzinę w pozostałych porach dnia sprawiły, że każdego miesiąca liczba pasażerów systematycznie rośnie, a mieszkańcy regionu na nowo przekonali się, że koleją warto podróżować nie tylko od święta, ale także na co dzień, do pracy, szkoły i na uczelnię.

Na przestrzeni pół roku pociągi przewiozły na tej trasie 930 tys. pasażerów. O 40 proc. zwiększyła się liczba składów, a czas przejazdu między Krakowem a Tarnowem skrócił się o 20 minut.

Rewolucja 1905 po raz kolejny

Rewolucja 1905 po raz kolejny

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi wraz z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich Topografie serdecznie zapraszają na obchody 112. rocznicy Powstania Łódzkiego – epizodu Rewolucji 1905 r. W ramach obchodów odbędzie się przemarsz artystyczny ulicą Piotrkowską połączony ze spektaklem przygotowanym przez Teatr CHOREA. „Nowy Obywatel” jest jednym z patronów obchodów.

plakat powstanie łódzkie 1905-2017

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę, 24 czerwca o godzinie 19.05 na rogu ulic Rewolucji 1905 r. i Wschodniej – w miejscu, gdzie 112 lat temu stała barykada.

Tematem tegorocznych obchodów jest życie i działalność kobiet w dobie Rewolucji. Na przełomie XIX i XX wieku stanowiły one połowę kadry robotniczej, a w ruchu rewolucyjnym odegrały znaczącą rolę: brały udział w agitacji, organizacji strajku szkolnego i ruchu nauczycielskiego, były „dromaderkami” od przemytu bibuły i broni. Akcja artystyczna i spektakl będą poświęcone kobietom, które postępująca industrializacja popchnęła w stronę podjęcia pracy zarobkowej oraz aktywnego włączenia się w życie społeczne i polityczne. Opowiedziana zostanie historia o warunkach pracy i trudach macierzyństwa, o walce zbrojnej i uczestnictwie w strajkach.

Obchodom towarzyszyć będzie pokaz filmów wraz z prelekcją o Rewolucji 1905 r. w Domu Literatury w Łodzi – w czwartek, 22 czerwca, przy ul. Roosevelta 17. Dzień później w Muzeum Tradycji Niepodległościowych odbędzie się debata pod tytułem “Rewolucja 1905 – historia (nie)zapomniana”.

Z okazji rocznicy została wydana gazeta historyczna “Łodzianka”, już wkrótce kolportowana bezpłatnie na ulicach miasta w liczbie 7,5 tys egzemplarzy.
Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1377698642287774/ oraz na stronie: http://rewolucja1905.pl/obchody-powstania-lodzkiego-strona/.

Link do klipu promującego tegoroczne obchody: https://www.youtube.com/watch?v=NBw1_ZYmf-0.

Przygotowanie i druk gazety dofinansowano ze środków zadania „Grant na lepszy start” 2017 współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Akcja artystyczna wraz z przemarszem finansowana jest ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Spektakl teatralny finansowany jest ze środków Łódzkiego Centrum Wydarzeń.