Europejczyk gorszego sortu

Europejczyk gorszego sortu

Raport bułgarskich ekspertów wykazał, że zachodnie koncerny sprzedają w ich kraju takie same produkty, co na Zachodzie, jednak gorszej jakości. W ponad połowie przypadków są one w dodatku droższe.

Lubomir Kulinski, szef bułgarskiej agencji ds. bezpieczeństwa żywności, ocenia sytuację jako „podwójny standard”. Powodem jego wypowiedzi był opublikowany w środę raport, w który umieszczono wyniki analizy grupy artykułów żywnościowych tych samych marek, sprzedawanych w supermarketach w Niemczech, Austrii oraz Bułgarii.

Jak pisze portal forsal.pl, w maju ekipa bułgarskiego ministerstwa rolnictwa udała się do tych państw i nabyła w hipermarketach 31 artykułów – wyrobów czekoladowych, odżywek dla dzieci, soków, nabiału i kiełbas. Artykuły tych samych marek zostały kupione również w bułgarskich hipermarketach i poddane analizie w pięciu niezależnych laboratoriach. Badacze zastrzegają, że chodzi o zupełnie identyczne produkty, nie odpowiedniki. Okazuje się, że około 20 proc. z przebadanych zakupów miało w Bułgarii inny skład niż w Europie Zachodniej – rzecz jasna gorszy.

Napoje gazowane sprzedawane na niemieckim rynku zawierają cukier, a na bułgarskim – słodszy, bardziej szkodliwy dla zdrowia syrop glukozowo-fruktozowy. Naturalne soki w Bułgarii, w odróżnieniu od tych na niemieckim rynku, zawierają 3 proc. nieowocowych składników. Szynki mają o 1,2 proc. więcej wody i tłuszczów zwierzęcych, a czekolada – o 0,7 proc. mniej kakao – wykazano.

Z całej grupy 31 produktów 16 jest w Bułgarii droższych; największą różnicę zauważono w przypadku odżywek dla dzieci, które są o 97-110 proc. droższe na bułgarskim rynku niż na Zachodzie.

Minister rolnictwa Rumen Porożanow poinformował, że wyniki badań zostaną przekazane unijnej komisarz ds. konsumentów. Temat ma być omawiany na posiedzeniu ministrów rolnictwa państw UE, które odbędzie się w 17-18 lipca.
Podobne badania prowadziła Słowacja.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Mniej ubogich

Mniej ubogich

Ubóstwo skrajne dzieci do lat 18 zmniejszyło się z 9 proc. w 2015 r. do 5,8 proc. w 2016 r. To mniejszy spadek, niż sugerowały entuzjastyczne raporty rządu z końca ubiegłego roku, ale i tak zmiana jest znacząca. Jest to bowiem zmniejszenie skali skrajnego ubóstwa wśród dzieci o 36% w ciągu kilku miesięcy.

Jak raportuje Główny Urząd Statystyczny, w 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło poniżej 5 proc. osób (wobec prawie 7 proc. w 2015 r.), a w ubóstwie relatywnym – nieco mniej niż 14 proc. osób (wobec niecałych 16 proc. w 2015 r.). Obserwowane w 2016 r. ograniczenie rozmiarów ubóstwa skrajnego oraz relatywnego dotyczyło zdecydowanej większości  analizowanych grup ludności, w tym wszystkich grup społeczno-ekonomicznych.

Znaczący spadek zasięgu ubóstwa zaobserwowano zwłaszcza wśród takich grup, jak: rodziny wielodzietne (z 3 oraz 4 lub większą liczbą dzieci na utrzymaniu), gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, mieszkańcy wsi i miast poniżej 20 tys. mieszkańców oraz gospodarstwa domowe z głową gospodarstwa o niskim poziomie wykształcenia. Jednak pomimo poprawy sytuacji, w 2016 r. grupy te wciąż należały do najbardziej zagrożonych biedą.

W 2016 r. zaobserwowano istotną poprawę sytuacji gospodarstw domowych z dziećmi do lat 18. Skutkiem tego był widoczny spadek zasięgu ubóstwa skrajnego wśród dzieci w wieku 0-17 lat (z 9 proc. w 2015 r. do nieco mniej niż 6 proc.  w 2016 r.). To zmiana o ok. 36%. Prawdopodobnie jest ona efektem – oprócz wzrostu płac i zmniejszenia bezrobocia – programu Rodzina 500 Plus, który został uruchomiony wiosną 2016 r.

Produkcja wraca z Chin?

Produkcja wraca z Chin?

Rośnie liczba zakładów, które z produkcją swoich towarów wracają do Polski. Są między nimi Próchnik, Baby Design Group, Lechpol, Espersen i Jysk.

Według informacji portali pulshr.pl oraz InnPoland, produkcja tak daleko od kraju przestaje się opłacać finansowo. W ostatnich kilku latach płace w Chinach wystrzeliły w górę – jeszcze 10-12 lat temu przeciętne wynagrodzenie w tym kraju wynosiło 2,2 tysiąca dolarów… rocznie. Teraz to ponad 900 dolarów, ale miesięcznie. Zatem różnica w zarobkach Polaków i Chińczyków znacznie się zmniejszyła – zmalała z 400 do 15 procent na przestrzeni dekady.

Choć pensje w Polsce ciągle są wyższe niż w Chinach, inwestorów przekonuje bliskie sąsiedztwo rynków zbytu i szybka możliwość reakcji w przypadku problemów z produkcją. Zapowiada sie więcej takich powrotów.

Mamy więcej

Mamy więcej

Miesięczny dochód rozporządzalny polskich gospodarstw domowych wzrósł w 2016 r. o 7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Najnowszy, opublikowany w czerwcu raport GUS dotyczy sytuacji finansowej polskich rodzin. Z analizy danych wynika, że w ubiegłym roku wzrosły nasze budżety domowe. Pozwalaliśmy sobie także na większe pojedyncze wydatki.

Miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł 1475 złotych w przeliczeniu na 1 osobę. „Jest to odczuwalny wzrost” – mówi dr Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia w Głównym Urzędzie Statystycznym. „Sytuacja dochodowa poprawiła się we wszystkich grupach społecznych. Największymi beneficjentami ostatnich zmian są rodziny, które mają co najmniej trójkę dzieci. Jednak nadal w porównaniu do innych gospodarstw domowych są one w trudnej sytuacji finansowej”.

Według analityka, na poprawę sytuacji złożyły się dobra sytuacja na rynku pracy, niskie bezrobocie, duży, ponad czteroprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ważnym czynnikiem jest również świadczenie wychowawcze 500+, które stanowi około 20 proc. dochodów rozporządzalnych.

Jak donosi Portal Samorządowy, badacze GUS osobno przyjrzeli się wydatkom rodzin z co najmniej trójką dzieci. W efekcie mamy pierwsze dane, na podstawie których można z dużą trafnością powiedzieć, na co były przeznaczane pieniądze z 500 plus. „W tej grupie wydatki ogółem wzrosły o 12 proc. Najbardziej w ujęciu procentowym wzrosły na odzież i obuwie. Można wnioskować, że zostały zaspokojone deficyty związane z dotychczasowym poziomem wydatków na ubrania i buty. O 10 proc. wzrosły wydatki związane z wyjazdami i wydatki na wyposażenie i prowadzenia gospodarstwa domowego. Istotnie, bo o 7 proc. wzrosły wydatki na rekreację i kulturę” – wylicza dr Piotr Łysoń.

Wydatki na edukację wzrosły o 3 procent, co zdaniem Łysonia może świadczyć o tym, że dopiero w kolejnych latach wydatki w tej grupie będą rosnąć – kiedy już zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby.