Pomogą wyrzuconym na bruk

Sejm przegłosował projekt nowej ustawy. Zakłada on przyspieszenie udzielania pomocy finansowej osobom, które straciły pracę w wyniku bankructwa przedsiębiorstwa.

Ustawa, której projekt przygotował resort Rodziny i Pracy, obiecuje m.in. przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem. Jak pisze parlamentarny.pl, w zmianie ustawy zdefiniowano szczegółowo pojęcie faktycznego zaprzestania działalności – doprecyzowano przypadki, w których będzie możliwa wypłata zaliczek na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych.

To nie wszystkie zmiany – nowe rozwiązanie umożliwi także wypłacenie zwolnionemu pracownikowi ekwiwalentu urlopowego nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający.

Nowelizacja zakłada też rozszerzenie katalogu świadczeń, które przysługują pracownikom w przypadku niewypłacalności pracodawcy oraz wydłużenie tzw. okresów referencyjnych między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy – z 9 do 12 miesięcy. Uprawniają one do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Resort liczy, że dzięki tej zmianie zostaną objęte ochroną osoby, w których przypadku uprawnienie do świadczenia nie mieściło się w przyjętych dotychczas okresach referencyjnych. Zmiana ta spowoduje również rozszerzenie ochrony roszczeń pracowniczych.

Nowelizacja ma też uporządkować i usprawnić tryb wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>