Serbscy robotnicy nie odpuszczają

Serbscy robotnicy nie odpuszczają

W serbskiej fabryce samochodów Fiat trzeci tydzień trwa strajk. Pracownicy zarabiają tam jedynie 313 euro miesięcznie.

Dziś kilkuset strajkujących od ponad dwóch tygodni pracowników fabryki Fiata w serbskim mieście Kragujevac przemaszerowało pod ratusz, domagając się od prezydenta i rządu interwencji w sporze z zagranicznym pracodawcą o warunki płacowe.

Robotnicy domagają się zwiększenia miesięcznej pensji o ok. 60 euro, z 38 tys. dinarów (312,8 euro) do 45 tys. (370,5 euro). Chcą również, aby firma pokrywała koszty ich przejazdu do pracy w godzinach 22-5 rano, gdy nie jeździ transport publiczny. Oczekują też wyższych premii za 2017 i 2018 rok.

Niestety odpowiedzi rządu są wymijające. Premier Ana Brnabić zaapelowała do strajkujących o powrót do pracy i powiedziała, że rząd nie może zagwarantować im podwyżki płac. Bardziej niż ich losem przejęła się „złym wizerunkiem”, jaki z powodu strajku kraj może zyskać u zagranicznych inwestorów.

W Kragujevacu produkowano przez lata samochody marki Zastava na licencji Fiata. W 2008 roku włoski koncern Fiat odkupił od rządu serbskiego 70 proc. akcji fabryki.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Poznańscy czyściciele kamienic podnoszą głowy?

Poznańscy czyściciele kamienic podnoszą głowy?

Przedstawiciele Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów zorganizowali pikietę przed poznańskim Urzędem Wojewódzkim. Celem zgromadzenia było zwrócenie uwagi władz wojewódzkich na niepokojące działania z ostatnich dni, noszące wszelkie znamiona procederu czyszczenia kamienic.

Kilkanaście osób zgromadzonych przed urzędem po rozmowach z przedstawicielami lokalnych mediów udało się do wojewody, by złożyć petycję informującą o ostatnich problemach lokatorów. Zdaniem WSL-u problem jest istotny i dotyka coraz większej rzeszy mieszkańców. Jak czytamy w oświadczeniu stowarzyszenia: „Wiele zadłużonych rodzin traci prawo do zajmowanego lokalu, który jest jedynym miejscem, gdzie mogą zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkaniowe. Bezpośrednią przyczyną utraty mieszkania jest zaprzestanie spłaty kredytu wobec banku lub dewelopera czy innych podmiotów. Utrata płynności finansowej spowodowana jest głównie wysokimi ratami kredytu hipotecznego (często wcześniej denominowanego we frankach). Powody tego stanu rzeczy są różne, np. związane z utratą możliwości zarobkowania wskutek choroby czy innych okoliczności, które są niezależne od kredytobiorców. W sytuacji braku płynności spłat dochodzi do licytacji (ogłoszonej przez bank lub inny podmiot, np. dewelopera) oraz utraty prawa do zajmowanego lokalu. Nowy właściciel na podstawie aktu nabycia i przewłaszczenia mieszkania, może – bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu – od razu rozpocząć postępowanie przy udziale komornika, który z marszu na jego zlecenie dokonuje eksmisji”.

Jak pisze portal rozbrat.org, w sekretariacie wojewody zgromadzeni uzyskali jedynie informację, że ten jest obecnie na spotkaniu i nie może ich przyjąć. Złożono więc petycję informującą o problemach lokatorów i uzyskano zapewnienie, że wojewoda w ciągu tygodnia ustosunkuje się pisemnie do zawartych w niej informacji.  Pozostaje mieć nadzieje, że mimo wieloletniej bierności władz w stosunku do procederu czyszczenia kamienic i łamania praw lokatorów, tym razem sprawa nie zostanie przysłowiowo „zamieciona pod dywan”.

Cztery niedziele i kropka

Cztery niedziele i kropka

„Solidarność” nie godzi się na zmiany w projekcie ustawy o niepracujących niedzielach w handlu wielkopowierzchniowym. Nie ma mowy o ograniczeniu się do dwóch niedziel lub do skrócenia godzin pracy, mówi przewodniczący związku Piotr Duda.

Dyskusja nad obywatelskim projektem ciągle trwa i z wielu stron padają propozycje kolejnych obostrzeń, związek zawodowy wetuje je jednak, przypominając, że ustawa jest pod lupą od roku, przeszła kilka metamorfoz i kolejne postulaty dotyczące jej liberalizacji nie mogą być uwzględniane.

Piotr Duda wyraził przekonanie, że od 1 stycznia 2018 r. w Polsce będzie obowiązywało ograniczenie zatrudnienia w handlu w niedziele. Jego zdaniem ograniczenie się do dwóch niedziel lub skrócenie godzin pracy do 13:00 nie rozwiązuje problemu braku czasu na życie rodzinne, z jakim zmagają się sprzedawcy i kasjerzy w otwartych cały tydzień od rana do wieczora supermarketach. „Cztery niedziele, kropka, koniec” – mówi przewodniczący.

Opiekunowie walczą o lepsze jutro

Opiekunowie walczą o lepsze jutro

POZEW ZBIOROWY OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych Nadzieja informuje, że Opiekunowie Dorosłych Osób Niepełnosprawnych wzywają Skarb Państwa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zawarcia ugody w sprawie uznania odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, tj. wydaniem niezgodnej z Konstytucją ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw i niewydaniem nowej, oraz do zapłaty na rzecz wnioskodawców roszczeń odszkodowawczych, z tytułu pozbawienia prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Opiekunów reprezentuje: Kancelaria Adwokacka Adw. Sławomira Walidudy,
ul. Kościuszki 6/5, 50-038 Wrocław.

Opiekunowie biorący udział w pozwie zbiorowym ze względów praktycznych zostali podzieleni na dwudziestoosobowe grupy.

Rozprawa ugodowa I grupy odbędzie się 10 sierpnia br. o godz. 13:20 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

INFORMACJA WYŁĄCZNIE DLA DZIENNIKARZY:

Wszystkich zainteresowanych dziennikarzy, chcących uzyskać więcej szczegółowych informacji w sprawie pozwu zbiorowego opiekunów, prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Mecenasem Sławomirem Walidudą pod numerami telefonów 713 460 624 oraz 535 121 454.

INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW:

Opiekunów zainteresowanych przystąpieniem do pozwu zbiorowego prosimy
o kontakt tylko i wyłącznie pod adresem e-mail: pozewzbiorowyoon@gmail.com
Każdy opiekun dzwoniący do Kancelarii i tak zostanie przekierowany na
powyższy adres e-mail.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/WODON/