Nie mniej niż 25 metrów

Nie mniej niż 25 metrów

Minimalna powierzchnia budowanego mieszkania ma od stycznia 2018 r. wynosić 25 metrów kwadratowych. Nowe przepisy mają zapobiegać nieuczciwym praktykom – m.in. oferowaniu aparthoteli, czyli lokali o powierzchni 14-20 mkw jako pełnoprawnych mieszkań.

Jak pisze portal biznes.onet.pl, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad nowelą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Jego projekt zwiększa minimalną powierzchnię nowobudowanych lokali właśnie do 25 mkw. Mieszkania nie mogą być mniejsze, niż to wynika z potrzeb osób, które będą przebywały w nich na stałe. Zasady mają przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym.

Deweloperzy budują i oferują do sprzedaży coraz więcej małych mieszkań o powierzchni 14-20 mkw., przedstawiając je jako aparthotele (rodzaj hotelu składający się z małych apartamentów, często stawiany na terenie przeznaczonym dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, a nie usługowego). Ministerstwo zareagowało na to nowe zjawisko i zamierza precyzyjnie uregulować tę kwestię w przepisach – musi być jasne, co jest mieszkaniem, a co pokojem hotelowym.

W przypadku aparthoteli lokale są mniejsze, a cena za metr kwadratowy dużo wyższa niż w tradycyjnych mieszkaniach. Sprzedawane są one nabywcom jako lokale użytkowe, jednak szybko tracą na wartości, gdyż nie spełniają wymagań dla lokali mieszkalnych pod względem lokalizacji, sąsiedztwa i możliwości zamieszkania na stałe, z meldunkiem.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Sosnowiec przyjazny seniorom

Sosnowiec przyjazny seniorom

Od początku sierpnia samorząd Sosnowca zapewnia mieszkańcom po 60. r.ż dojazd do lekarza obsługiwanym przez miejskiego przewoźnika busikiem. Przejazd seniorzy będą mogli zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem, a opłata wynosi 5 zł od osoby w jedną stronę. Pilotażowy program potrwa do końca roku.

Jak zapowiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, busik będzie umożliwiał przejazd starszym sosnowiczanom sprzed ich domów do ośrodków zdrowia na terenie ich miasta i miast ościennych. Chodzi o wyjście naprzeciw potrzebom osób, dla których wyprawa autobusem do lekarza może być zbyt trudna, a których nie stać na taksówkę.

Miasto w najbliższych dniach ma ogłosić numer telefonu, pod którym od rana do przedpołudnia będzie można zamawiać przejazdy na następny dzień. Zamówienie transportu na ten sam dzień będzie możliwe tylko w sytuacji jego dostępności. Bus ma służyć starszym sosnowiczanom we wszystkie dni robocze, w godzinach 7-20.

W ubiegłym roku projekt „Dzwonię i jadę”, zakładający bezpłatny transport dla osób po 60. r.ż. i niepełnosprawnych, pilotażowo zainicjowała na terenie Rudy Śląskiej tamtejsza fundacja Aktywni My. Najpierw pilotaż przedsięwzięcia, z którego w ciągu czterech miesięcy skorzystało ok. 2 tys. osób, dofinansowała zewnętrzna dotacja. Obecnie, od kwietnia br., praktycznie całe koszty pokrywa rudzki samorząd, który przeznaczył na ten cel 100 tys. zł.

Minimalna znowu rośnie

Minimalna znowu rośnie

W 2018 r. wzrośnie zarówno miesięczne wynagrodzenie minimalne, jak i minimalna stawka godzinowa. Propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to 2100 zł miesięcznie brutto oraz 13 zł 70 gr brutto za godzinę pracy.

Proponowane wcześniej przez rząd minimalne wynagrodzenie miało od stycznia wynieść 2080 zł brutto, jednak ministerstwo po konsultacjach społecznych rekomenduje kwotę 2100 zł. Związkowcy z OPZZ i FZZ domagali się za to 2200 zł. Z kolei pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego zalecali waloryzowanie minimalnej pensji jedynie o ustawowy wskaźnik, co dałoby kwotę 2050 zł.

„Od samego początku mówiliśmy, że w tej sytuacji wzrostu gospodarczego i dynamicznego wzrostu wynagrodzeń chcemy utrzymać relację minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego wynagrodzenia na tym poziomie, na jakim była w tym roku, żeby wynosiła ponad 47 proc.” mówiła minister Rafalska. „Propozycja podniesienia o 70 gr stawki godzinowej nie stanowi żadnego zagrożenia. Dotąd wydajność pracy w Polsce rosła szybciej niż rosły wynagrodzenia. Zaproponowany wzrost o 5 proc. to propozycja umiarkowana i przemyślana, forsowana od początku” – dodała.

Rafalska zaznaczyła, że ostateczną decyzję ws. minimalnej stawki godzinowej Rada Ministrów podejmie do 15 września.

Równo czy nie?

Równo czy nie?

Z najnowszego raportu Hays Poland pod tytułem „Kobiety na rynku pracy 2017” wynika, że na polu zawodowym kobiety wciąż doświadczają nierównego traktowania.

Raport informuje, że tylko 44 proc. kobiet i aż 78 proc. mężczyzn zgadza się z twierdzeniem, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach mają równe szanse na awans, niezależnie od płci. Ponad 85 proc. respondentów ma szefa-mężczyznę, a także mężczyznami są osoby zarządzające ich organizacją oraz osoby na stanowiskach menadżerskich w ich miejscu zatrudnienia.

Niemal połowa kobiet wskazuje, że pojawiły się na ich drodze zawodowej przeszkody wynikające z płci. Panie podkreślają przede wszystkim trudności z powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim oraz z pogodzeniem pracy z życiem prywatnym. Wskazują na niechęć zarządu i przełożonych do kobiet na stanowiskach kierowniczych, brak zaufania oraz kierowanie się stereotypami w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu lub awansie. Uczestniczki badania podkreślają, że w firmach istnieją „szklane sufity” i stanowiska, powyżej których nie zasiadają kobiety. Mówią również o trudności „przebicia się” w branżach i stanowiskach tradycyjnie postrzeganych jako typowo męskie.