Omijają minimalną?

PIP informuje, że minimalna stawka godzinowa nie wszędzie jest wypłacana. Inspekcja planuje 20 tys. kontroli na terenie całego kraju.

Stwierdzane przez inspektorów nieprawidłowości od lat są podobne, zmieniają się tylko branże, w których się pojawiają. Jak mówi Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć, firmy próbują zyskać przewagę konkurencyjną na rynku, obniżając koszty płacy i pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w ubiegłym roku 82,5 tys. kontroli u blisko 68 tys. pracodawców. W ich trakcie stwierdzono 80 tys. wykroczeń. Nadal liczne są przypadki niewypłacania wynagrodzenia za pracę oraz nadużywania umów cywilnoprawnych.

„Pracodawcy często zamiast zatrudniać nowych pracowników, wolą powierzać dodatkową pracę zatrudnionym już osobom. W konsekwencji pracownicy pracują zbyt długo i często ich dodatkowa praca nie jest we właściwy sposób rekompensowana czy wynagradzana” – mówi inspektor. Opowiada także o współpracy Inspekcji ze związkami zawodowymi: „Związki zawodowe są naturalnym i wieloletnim partnerem Państwowej Inspekcji Pracy. Związkowcy doskonale orientują się, co się dzieje w ich zakładach pracy i często pierwsi reagują na stwierdzone nieprawidłowości, zagrożenia i patologie. My mamy narzędzia prawne, by prawo pracy było przestrzegane. Współpraca z NSZZ Solidarność, a także z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych dotyczy zapewnienia zleceniobiorcom minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto. Obowiązuje ona od 1 stycznia tego roku. Są pracodawcy, którzy niestety jej nie płacą, a jednym z zadań inspekcji pracy jest jej wyegzekwowanie. Wiele osób w obawie o utratę zlecenia godzi się na zaniżone wynagrodzenie i nie podejmuje działań, by uzyskać stawkę 13 zł za godzinę, nie chcąc stracić źródła dochodu. W imieniu takich osób związki zawodowe najczęściej występują, a my szybko reagujemy”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>