Korupcji nie

Korupcji nie

23 października przedstawiono projekt ustawy o jawności życia publicznego, który przewiduje wzmocnienie przejrzystości państwa. Ma on mierzyć w korupcję na styku kontaktów państwa z biznesem.

Jak pisze portal pulshr.pl, projekt zakłada m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznych oraz nowego wzoru jawnych i identycznych dla wszystkich zobowiązań oświadczeń majątkowych. Ustawa ma obowiązywać już od stycznia 2018 r. i opierać się na obowiązku wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych zarówno w sektorze publicznym, jak i w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

„Dotychczas za korupcję odpowiedzialność ponosiły tak naprawdę tylko osoby fizyczne , a firmy, często ogromne koncerny, które były beneficjentami całych procesów korupcyjnych, pozostawały bezkarne. Dlaczego za korupcję ma nie odpowiadać ta firma, która dopuszcza do korupcji?” –powiedział zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik.

Niebawem zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu ustawy z udziałem organizacji pozarządowych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Ursus wesprze dawnych pracowników

Ursus wesprze dawnych pracowników

To pierwszy taki układ w Polsce. Przedstawiciele fabryki ciągników Ursus i NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie, na mocy którego firma przekaże 1 mln zł na rzecz aktywizacji swoich byłych pracowników, którzy zostali przez nią zwolnieni. Pieniądze zostaną rozdysponowane przy udziale związków zawodowych.

Na mocy tego porozumienia Ursus kierowany przez prezesa Karola Zarajczyka przekaże 1 mln zł na rzecz byłych pracowników firmy. „To pierwsze i jedyne w Polsce takie porozumienie. Traktuję to jako przełom i nowy kierunek w relacjach strony społecznej i biznesu” – mówi Maciej Małecki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – „Cieszę się, że doszło do tego porozumienia, bo sześć lat temu państwo polskie zawiodło pracowników dawnego Ursusa, którzy nie otrzymali należnego wynagrodzenia”.

Andrzej Kierzkowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ursus w Warszawie powiedział, że zawarte porozumienie oznacza, że pracodawcy dochodzą do wniosku, że to pracownicy w firmach są najważniejsi.

Pracownicy wykorzystają te pieniądze na własne inicjatywy, kształcenie, doszkalanie, szukanie pracy. Przekazana kwota zostanie rozdysponowana przy zaangażowaniu związków zawodowych.

Opłata recyklingowa przesądzona

Opłata recyklingowa przesądzona

Wzrost cen toreb foliowych na zakupy jest już przesądzony. Od stycznia za foliówkę zapłacimy od 20 gr do 1 zł. Cenę ustali gmina. Pieniądze nie zasilą jednak kasy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Od 1 stycznie 2018 r. klienci sklepów mają płacić za torby foliowe do pakowania zakupów. Obowiązek opłat recyklingowych wynika z unijnej dyrektywy, którą chce wdrożyć nasz rząd.

Pojawiły się doniesienia, że uzyskane z ich sprzedaży pieniądze zasilą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jednak wiceminister środowiska Sławomir Mazurek w odpowiedzi na interpelację posłów Nowoczesnej wyjaśnił, że obywatele płacący za torby foliowe wesprą swoimi pieniędzmi budżet państwa.

Przy opłacie wynoszącej 20 gr. za sztukę, wpływy z opłat za foliówki wyniosłyby ok. 1,1 mld zł rocznie. Przy wyższym koszcie zakupu torby wpływy byłyby proporcjonalnie większe.

O planowanych zmianach pisaliśmy tutaj: https://nowyobywatel.pl/2017/09/13/walka-z-folia/

Niełatwo być starszym

Niełatwo być starszym

Starość w Polsce nie jest prosta i przyjemna. Jak wynika z przeprowadzanego co dwa lata Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych SHARE: 50+ w Europie, w 2015 r. jedna trzecia obywateli naszego kraju żyła w ubóstwie dochodowym. Wypadamy słabo także pod względem zdrowotnym.

Jak informuje forsal.pl, Centrum Analiz Ekonomicznych przedstawiło wyniki badania za 2015 r., gdy przeprowadzono je w 17 krajach Europy oraz w Izraelu. Wzięło w nim udział 1826 osób. Uczestnicy byli pytani o takie aspekty życia jak zdrowie, sytuacja rodzinna, aktywność zawodowa, emerytura, majątek i sytuacja materialna.

Z badania wynika m.in, że stopa ubóstwa dochodowego osób 50+ należy w Polsce do najwyższych w Europie. Dotkniętych tym typem ubóstwa jest 27 proc. osób z tej grupy wiekowej. Wyższy odsetek zanotowano jedynie w Hiszpanii (29,5 proc.). Mimo to analitycy notują poprawę w stosunku do lat 2011-2012 i 2006-2007, kiedy ubóstwa doświadczyło 30 proc. Polaków w wieku 50+.

Słabo wypadamy także pod względem tzw. ubóstwa subiektywnego, czyli opartego na osobistym postrzeganiu swojej sytuacji materialnej przez badanych. Odsetek Polaków, którzy deklarowali, że trudno jest im „związać koniec z końcem”, wyniósł ok. 60 proc. To ok. 20 proc. więcej niż w Czechach i o ponad 40 proc. więcej niż w Niemczech. Pod tym względem wygrywamy jedynie z Grecją, gdzie odsetek ubóstwa subiektywnego wyniósł ponad 70 proc.

Gorzej niż inne badane kraje wypadamy także pod względem samooceny zdrowia. 22 proc. mężczyzn i 23 proc. kobiet oceniło swój stan zdrowia jako zły. Dla przykładu jako zły, swój stan zdrowia określiło 11 proc. czeskich mężczyzn i tyle samo kobiet. Najlepiej wypadła Grecja i Szwecja – 5 proc.

„Przeciętna ocena jakości życia polskiej populacji w wieku 50 lat i więcej była niższa w porównaniu do ocen wśród osób w tym wieku we Francji, Niemczech i Szwecji i porównywalna do poziomu w Czechach i Hiszpanii” – poinformowała CenEA.