Nie ma na czym siedzieA�

Z raportu firmy Seedia, w ktA?rym zgromadzono informacje na temat liczby A�awek w polskich miastach wynika, A?e pod wzglA�dem infrastruktury przeznaczonej do odpoczynku pozostajemy daleko w tyle za krajami zachodnimi, pomimo starzenia siA� spoA�eczeA�stwa.

W wielu polskich miastach nie ma na czym usiA�A�A� a�� a na szarym koA�cu zestawienia znajduje siA�, co zaskakujA�ce, Warszawa, gdzie na 1000 mieszkaA�cA?w przypada tylkoa�� 2,5 A�awki. Zestawienie oparto na informacjach pochodzA�cych od ZarzA�dA?w Zielni Miejskiej poszczegA?lnych miast. PozostaA�a czA�A�A� tego typu infrastruktury jest pod opiekA� ZarzA�dA?w DrA?g Miejskich czy spA?A�dzielni mieszkaniowych, jednak w wiA�kszoA�ci miast to a�zzieleA� miejskaa�? dysponuje zdecydowanie najwiA�kszA� liczbA� A�awek. StojA� one najczA�A�ciej na miejskich skwerach i w parkach, wiA�c majA� charakter rekreacyjny, jak czytamy w raporcie Seedii.

SpoA�eczeA�stwa Europy Zachodniej starzejA� siA� w szybkim tempie. NiektA?re z nich starajA� siA� reagowaA� na coraz wiA�kszA� liczbA� osA?b starszych w przestrzeni publicznej, dbajA�c o odpowiedniA� infrastrukturA� dla ich odpoczynku. Np. Frankurt nad Menem dysponuje 10 A�awkami na 1000 mieszkaA�cA?w, jednak wA�adze miasta uwaA?ajA� tA� liczbA� za bardzo niskA� i zamierzajA� w najbliA?szym czasie wydaA� 800 tysiA�cy euro na doposaA?enie przestrzeni wspA?lnej.

W Nowym Jorku, w samym tylko Central Parku, ktA?rego powierzchnia wynosi 3,41 km. kw., jest ponad 9 tys. A�awek. W stolicy Polski, ktA?ra zajmuje 517 tys. km. kw., jest ich zaledwie 4,4 tys. NajwiA�cej A�awek ma w naszym kraju KrakA?w a�� 7400 sztuk.

WedA�ug GUS w 2035 r. liczba PolakA?w wyniesie 36,5 mln, a w 2050 r. niespeA�na 34 mln. W prognozie aA? do 2050 r. utrzymuje siA� ujemny przyrost naturalny, a przeciA�tna dA�ugoA�A� A?ycia bA�dzie siA� nadal wydA�uA?aA�a a�� A?ycie przeciA�tnego mA�A?czyzny wydA�uA?y siA� do 82,1 lat, zaA� kobiety do 87,5 lat. Oznacza to, A?e ulicami polskich miast bA�dzie poruszaA�o siA� coraz wiA�cej osA?b starszych, ktA?re bA�dA� potrzebowaA� miejsc do siedzenia. ZwA�aszcza, A?e 55 proc. osA?b powyA?ej 65. roku A?ycia jako ulubionA� formA� spA�dzania wolnego czasu wymienia spacery i odpoczynek na A�wieA?ym powietrzu.

2 odpowiedzi na „Nie ma na czym siedzieA�

  1. pawel pisze:

    to nie wiecie do czego służą w Warszawie np: podwórka bynajmniej nie do wypoczynku osób starszych robią za parkingi dla samochodów podobnie jak chodnik czy trawniki, nikt nie przejmuje się ze osoba z trudem się poruszająca musi brodzić po błocie aby ominąć zaparkowany na chodniku samochód o ławkach do wypoczynku zapomnijcie tam już dawno zarezerwowano miejsce dla samochodów

  2. Marta pisze:

    Dziękujemy za publikacje raportu. wniosek jest jeden, brakuje miejskich ławek na których można wypocząć. Staramy się to zmienić. Zapraszamy na stronę https://seedia.city/pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>