Prekariusze zyskajA�!

Komisja Europejska w ramach dziaA�aA� zwiA�zanych z prawami socjalnymi przedstawiA�a projekt dyrektywy w sprawie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunkA?w pracy w caA�ej Unii. Osoby zatrudnione na niestandardowych umowach majA� szybciej otrzymywaA� informacje o warunkach pracy. Okresy prA?bne majA� byA� ograniczone czasowo.

Nowe przepisy majA� objA�A� np. osoby pracujA�ce jedynie na wezwanie szefa lub zatrudnione na nietypowych umowach. OtrzymajA� one juA? w pierwszym dniu trwania pierwszej umowy wszelkie informacje na temat istotnych dla stanowiska kwestii a�� a nie, jak dotychczas, w ciA�gu pierwszych dwA?ch miesiA�cy. Dane takie majA� objA�A� m.in. informacjA� o miejscu i rodzaju pracy, przewidywanym czasie zatrudnienia, czA�stotliwoA�ci i sposobie wypA�aty wynagrodzenia.

Projekt przewiduje teA?, A?e w przypadku zatrudnionych w niestabilnych wymiarach czasu (tzw. umowa zero godzin, czyli praca jedynie na A?A�danie szefa) firma bA�dzie musiaA�a okreA�laA� okresy dni i godzin, w ktA?rych wymagane bA�dzie wykonywanie obowiA�zkA?w. Taka zmiana ma zapewniA� wiA�kszA� przewidywalnoA�A� pracy. Z tego powodu KE chce teA? wprowadziA� maksymalny czas zatrudnienia na okres prA?bny (ma on wynosiA� szeA�A� miesiA�cy). Zatrudnieni na niestandardowych umowach bA�dA� mogli teA? ubiegaA� siA� o zmianA� warunkA?w ich pracy na bardziej stabilne po upA�ywie pA?A� roku od momentu rozpoczA�cia wykonywania obowiA�zkA?w. Pracodawca bA�dzie musiaA� odpowiedzieA� na takA� proA�bA� na piA�mie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>