Kolejka do spokojnej gA�owy

Liczba dzieci z problemami psychicznymi roA�nie w bardzo szybkim tempie. OddziaA�y psychiatryczne majA� jednak obA�oA?enie 150-160 proc. Mali pacjenci sA� kwaterowani na korytarzach lub na oddziaA�ach dla dorosA�ych. Resort zdrowia dopiero zaczyna prace nad planem naprawczym.

a�zMamy 22 A�A?A?ka, wszystkie zajA�te. 11 dzieci przyjA�liA�my na oddziaA�y dla dorosA�ych i tam czekajA�, aA? zwolni siA� miejscea�? a�� mA?wi Joanna Pleskot-Kaczmarek z wojewA?dzkiego szpitala psychiatrycznego w GdaA�sku. W warszawskim Instytucie Psychiatrii na oddziale dzieciA�cym na 28 miejsc jest 40 pacjentA?w. CzA�A�A� leA?y na korytarzu. W dzieciA�cym szpitalu klinicznym w stolicy ostatnio przyjA�to 11 chorych ponad limit 30. JednA� osobA� poA�oA?ono na podA�odze. To wszystko przypadki pilne, dzieci, u ktA?rych stwierdzono zagroA?enie A?ycia.

Z badaA� przeprowadzonych wA�rA?d warszawskich gimnazjalistA?w wynika, A?e objawy depresyjne ma co piA�ta 15-latka. WedA�ug policji przez trzy lata o jednA� trzeciA� zwiA�kszyA�a siA� liczba nastolatkA?w prA?bujA�cych odebraA� sobie A?ycie. MiA�dzynarodowe porA?wnania nie pozostawiajA� wA�tpliwoA�ci, A?e jest A?le, szczegA?lnie jeA�li chodzi o polskie dziewczA�ta. Ich ocena zadowolenia z A?ycia jest najgorsza spoA�rA?d wszystkich uczestnikA?w badania przeprowadzonego w 42 krajach.

Eksperci przygotowujA� plan zmian. ZespA?A� dziaA�ajA�cy przy resorcie zdrowia lada moment przedstawi projekt rozwiA�zaA� majA�cych zaczA�A� dziaA�aA� od 2019 r. PodstawA� ma byA� rozwiniA�cie oferty pomocy psychologicznej blisko miejsca zamieszkania dziecka. a�zTak jak w przypadku dorosA�ych, waA?ny jest rozwA?j opieki A�rodowiskowej. Model musi siA� jednak rA?A?niA� od tego dla dorosA�ych, poniewaA? dzieci majA� inne potrzebya�? a�� mA?wi dr hab. Barbara Remberk, konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i mA�odzieA?y. W zaA�oA?eniu ma to byA� trA?jstopniowy model opieki: bA�dzie siA� zaczynaA� od rA?A?nych niemedycznych form pomocy w A�rodowisku dziecka (dom rodzinny, szkoA�a), drugim stopniem bA�dzie leczenie ambulatoryjne a�� w poradniach, a dopiero ostatnim a�� szpital.

Jak pisze portal zdrowie.dziennik.pl, NFZ i Ministerstwo Zdrowia zwiA�kszyA�y w tym roku o 10 proc. wycenA� w pomocy psychiatrycznej w placA?wkach ambulatoryjnych. To jednak nie wystarczy. Opieka w A�rodowisku dziecka prawie nie istnieje. Czasem jest pedagog w szkole, czasem pomoA?e poradnia psychologiczno-pedagogiczna, dziaA�ajA� teA? poradnie zdrowia psychicznego. Brak jednak terapii rodzinnej.

Jak tA�umaczy dr Tomasz RowiA�ski z Instytutu Psychologii UKSW, czA�onek zespoA�u przy MZ, wsparcie ma zaczynaA� siA� od poziomu bazowego, ktA?rym miaA�oby byA� poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, obecnie funkcjonujA�ce w ramach systemu edukacji. JeA�li szkoA�a sobie nie radzi z problemami, kieruje dalej: na poziom pierwszy, w ktA?rym funkcjonujA� zespoA�y terapeutyczne. Na kolejnym etapie, w ktA?rym dziaA�aA�yby m.in. oddziaA�y dzienne, dochodziA�aby opieka lekarza psychiatry. Trzeci poziom to oA�rodki dyA?urujA�ce caA�odobowo. MiaA�yby mA?c przyjA�A� wszystkich pacjentA?w w stanie zagroA?enia A?ycia. SprawowaA�yby kluczowA� funkcjA� w systemie: wspA?lnie z oA�rodkami pierwszego i drugiego poziomu w terenie ustalaA�yby najlepszA� formA� pomocy dla pacjenta oraz prowadziA�y szkolenia dla specjalistA?w.

Plan zakA�ada teA? wprowadzenie nowego zawodu: terapeuty A�rodowiskowego dzieci i mA�odzieA?y. Do jego zadaA� naleA?eA� bA�dA� m.in. koordynacja, wsparcie i wspA?A�praca ze specjalistami ze szkoA�y.

AbyA�my speA�niali standardy WHO, powinno byA� 10 psychiatrA?w na 100 tys. populacji dzieci i mA�odzieA?y. Obecnie jest czterech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>