Fikcyjny system

NajwyA?sza Izba Kontroli twierdzi, A?e polski system zatrudniania cudzoziemcA?w jest fikcjA�. W Polsce pracuje nawet 1 mln obywateli Ukrainy, jednak tylko 400 tys. z nich robi to legalnie. Uproszczony system wydawania wiz na podstawie oA�wiadczenia przyszA�ego pracodawcy sprawia, A?e do Polski napA�ywa wiele osA?b, ktA?re nie sA� potem legalnie zatrudniane, a polski pracodawca nigdy nie zgA�asza ich do ubezpieczenia spoA�ecznego.

Liczba wiz wydawanych UkraiA�com roA�nie wA�imponujA�cym tempie a�� wA�2016 r. wydano ich 652 tys., aA�wA�roku ubiegA�ym juA? 845 tys. Polskie placA?wki konsularne na Ukrainie wydaA�y wA�okresie 2014a��2016 A�A�cznie ponad 3 mln wiz, wA�tym 1,3 mln pracowniczych. WA�tym czasie placA?wki Czech, SA�owacji iA�WA�gier wydaA�y ich jedynie 16 tys. a�� ponad 180 razy mniej.

Jak informuje forsal.pl, prawdopodobnie te statystyki sA� efektem wprowadzonego uA�nas wA�2012 r. uproszczonego systemu zatrudniania. Pozwala on cudzoziemcom na podjA�cie pracy po tym jak zostanie zarejestrowane wA�urzA�dzie pisemne oA�wiadczenie pracodawcy. WedA�ug NIK ten system przyczynia siA� jednak do kombinatorstwa. Na proA�bA� kontrolerA?w Izby StraA? Graniczna skontrolowaA�a 48 podmiotA?w, ktA?re zarejestrowaA�y oA�wiadczenia oA�zamiarze zatrudnienia cudzoziemcA?w iA�wystA�piA�y oA�zezwolenie na pracA� dla nich. ZA�obcokrajowcA?w, ktA?rzy na ich podstawie przekroczyli granicA�, 72 proc. wA�ogA?le nie podjA�A�o legalnego zatrudnienia. Co wiA�cej, na podstawie danych zA�ZUS ustalono, A?e praktycznie nie zgA�aszano takich osA?b do ubezpieczenia.

WedA�ug NIK to A�wiadczy oA�tym, A?e oA�wiadczenia iA�zezwolenia na pracA� sA� wykorzystywane po to, by cudzoziemcy dostali wizA� do kraju, ktA?ry jest wA�strefie Schengen. a�� WA�szczegA?lnoA�ci dotyczy to firm, ktA?re rejestrujA� fikcyjnA� dziaA�alnoA�A� gospodarczA� iA�nie majA� moA?liwoA�ci organizacyjno-finansowych zatrudnienia cudzoziemcA?w a�� diagnozuje NIK.

NIK zwraca uwagA�, A?e urzA�dy konsularne na wschodzie nie byA�y przygotowane na wprowadzenie uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemcA?w. Nie miaA�y dostA�pu do baz danych powiatowych urzA�dA?w pracy oraz StraA?y Granicznej, ktA?rej funkcjonariusze kontrolujA� podmioty deklarujA�ce chA�A� przyjA�cia ich do pracy.

NIK zwraca teA? uwagA� na braki kadrowe. UrzA�dnik konsularny na rozpatrzenie wniosku miaA�, wA�zaleA?noA�ci od placA?wki, od dwA?ch do czterech minut. Przyczyna tego stanu rzeczy jest banalnie prosta a�� urzA�dnicy sA� zalewani wnioskami iA�zazwyczaj zA�gA?ry przyjmujA�, A?e dane wA�nich zawarte sA� wiarygodne. Badanie prA?by 500 losowo wybranych spraw wykazaA�o, A?e urzA�dnicy zweryfikowali jedynie 29 proc. zA�nich, a zatem tylko co trzeci wniosek.

System jest wiA�c dziurawy, aA�jego sA�aboA�ci sA� skrzA�tnie wykorzystywane zarA?wno przez pracownikA?w ze Wschodu, jak iA�pracodawcA?w zA�Polski. Sytuacja moA?e jednak ulec poprawie. ZA�poczA�tkiem tego roku wprowadzono rejestry spraw dotyczA�cych oA�wiadczeA� oA�zatrudnieniu cudzoziemca. DostA�p do nich zyskaA� konsul, co umoA?liwi lepszA� weryfikacjA� przedkA�adanych dokumentA?w. Wprowadzono teA? moA?liwoA�A� odmowy wpisania oA�wiadczenia do ewidencji, jeA�li zA�okolicznoA�ci wynika, A?e zostaA�o ono zA�oA?one dla pozoru. PrzedsiA�biorcA?w zobowiA�zano teA? a�� pod karA� grzywny a�� do pisemnego powiadamiania powiatowych urzA�dA?w pracy najpA?A?niej wA�dniu, gdy cudzoziemiec rozpoczA�A� pracA�.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>