UciekajA�ca waluta

AA? 2/3 PolakA?w uwaA?ajA�, A?e Polska nie wejdzie do strefy euro w ciA�gu najbliA?szej dekady. JednoczeA�nie 29 proc. badanych sA�dzi, A?e nowej waluty nie przyjmiemy nigdy.

OgA?lnopolskie badanie przeprowadzone przez dom badawczy SW Research na zlecenie instytucji pA�atniczej AKCENTA, pokazaA�o, A?e Polacy raczej sceptycznie patrzA� na perspektywy wejA�cia Polski do strefy euro w najbliA?szych latach. PrzeszA�o co trzeci badany (34,8 proc.) wskazaA�, A?e spodziewa siA�, A?e nasz kraj przyjmie wspA?lnA� walutA� w ciA�gu najbliA?szej dekady. W ocenie 23,7 proc. najprawdopodobniej nastA�pi to w okresie od 11 do 20 lat, natomiast, co dziesiA�ty (9,7 proc.) spodziewa siA�, A?e Polska znajdzie siA� w niej najwczeA�niej za 21 do 30 lat, a wedA�ug 3,1 proc. moA?e to potrwaA� jeszcze dA�uA?ej. JednoczeA�nie aA? 29 proc. PolakA?w sA�dzi, A?e Polska nigdy nie wejdzie do strefy euro. a�zZapytaliA�my PolakA?w o ich przewidywania, a nie chA�A� wejA�cia do strefy euroa�? a�� komentuje RadosA�aw Jarema, dyrektor polskiego oddziaA�u AKCENTY.

A co z chA�ciami? W zeszA�orocznym badaniu Eurobarometru Polska byA�a jednym z trzech krajA?w, ktA?rego wiA�kszoA�A� obywateli opowiedziaA�o siA� przeciwko przyjA�ciu nowej waluty. Tak wskazaA�o w naszym kraju 55 proc. badanych. WyA?szy odsetek negatywnego stosunku do wprowadzenia wspA?lnej waluty zanotowano jedynie w Szwecji (62 proc.) i Czechach (70 proc.). Szwedzi od dawna deklarujA�, A?e nie chcA� w swoim kraju euro a�� zadecydowali tak w narodowym referendum w 2003 r.

Do strefy euro przystA�piA�o na razie 19 z 28 paA�stw czA�onkowskich Unii Europejskiej. NajmA�odszymi czA�onkami unii walutowej sA� kraje baA�tyckie. WspA?lnA� walutA� w 2011 r. przyjA�A�a Estonia, w 2014 r. A?otwa i w 2015 r. Litwa. PrzystA�pienie do strefy jest czA�A�ciA� a�zpakietu unijnego, ktA?ry kraje przyjmujA� wraz z czA�onkostwem. We wspA?lnotowej historii byA�y jednak przypadki uzyskiwania przez paA�stwa klauzuli a�zopt-outa�?, ktA?ra umoA?liwia odstA�pienie od okreA�lonej sfery polityki UE, np. kwestii zastA�pienia waluty krajowej przez euro. TakA� opcjA� wyboru zapewniA�y sobie m.in. Dania i Wielka Brytania. PozostaA�e 6 krajA?w, ktA?re przyjA�A�y zapisy o wejA�ciu do obszaru euro, ale wciA�A? majA� lokalne waluty, to a�� poza PolskA� a�� BuA�garia, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Szwecja i WA�gry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>