Rodzime ma pierwszeA�stwo

W ostatnim okresie miaA�o miejsce kilka protestA?w rolniczych, m.in. w Wielkopolsce i pod Sieradzem. Rolnicy blokowali drogi krajowe i domagali siA� interwencji rzA�du w sprawie niekontrolowanego napA�ywu do Polski warzyw i ziemniakA?w z innych paA�stw.

Pierwszy protest rolnikA?w-producentA?w warzyw i ziemniakA?w odbyA� siA� 7A� marca 2018 w BA�aszkach i WrA?blewie pod Sieradzem (woj. A�A?dzkie). W obudemonstracjach wziA�A�o ok. 400 rolnikA?w, ktA?rzy blokowali drogA� krajowA�nr 12. Sytuacja powtA?rzyA�a siA� w piA�tek, 9 marca.

W piA�tek 16 marca kilka minut po godzinie 10 juA? po raz trzeci rolnicy z powiatu sieradzkiego wyszli na drogA�, aby oprotestowaA� coraz gorszA� ich zdaniem sytuacjA� w rolnictwie. Nie zgadzajA� siA�, aby do naszego kraju byA�y sprowadzane pA�ody rolne z zagranicy a�� w Polsce produkuje siA� tyle pA�odA?w rolnych, A?e nie potrzeba ich importowaA� z zagranicy.A�a�zProtestujemy, bo sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna, to, co dzieje siA� dzisiaj w Polskim rolnictwie to jest dramat, Polska staA�a siA� A�mietniskiem Europy i A�mietniskiem caA�ego A�wiata poprzez brak wykazywania inicjatywy przez sA�uA?by, ktA?re powinny kontrolowaA� towary, ktA?re przyjeA?dA?aj do Polski. I nie moA?e tak byA�, A?e do Polski moA?e dzisiaj wszystko przywieA?A�, wstawiA� do sklepA?w i sprzedawaA� jako polskiea�? a�� powiedziaA� MichaA� KoA�odziejczyk, Prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Do protestu rolnikA?w z gminy BA�aszki wA�A�czyA� siA� rA?wnieA? burmistrz Karol Rajewski: a�zTak, to jest juA? trzeci protest w naszej gminie, za kaA?dym razem jestem tutaj, byA�em rA?wnieA? na proteA�cie we WrA?blewie, dlatego, A?e rzeczywiA�cie rolnicy od wielu, wielu lat sA� po prostu bagatelizowani i oszukiwani przez kolejne rzA�dya�?.

Rolnicy domagajA� siA�, aby rzA�d i instytucje mu podlegA�e dokA�adnie zajA�A� siA� importem produktA?w rolno-spoA?ywczych do Polski. Dotyczy to takA?e importu wewnA�trzwspA?lnotowego w ramach UE.

a�zWiele osA?b nie zdaje sobie sprawy, A?e do Polski sA� A�ciA�gane ziemniaki z Francji, Niemiec czy Holandii i tutaj konfekcjonowane w opakowania, z ktA?rych wynika, A?e te ziemniaki zostaA�y wyhodowane w Polsce a�� mA?wi KoA�odziejczak.A� Dlatego rolnicy domagajA� siA� znacznego zwiA�kszenia kontroli, i to niezapowiedzianych, przez PaA�stwowA� InspekcjA� Ochrony RoA�lin i Nasiennictwa, UOKiK czy InspekcjA� Transportu. MogA�oby to zmniejszyA� skalA� importu warzyw i ziemniakA?w do Polski.

Rolnicy chcA� takA?e zwrA?ciA� uwagA� na oburzajA�co niskie ceny, jakie otrzymujA� za swoje produkty. CzA�sto rolnik za 1 kg ziemniakA?w otrzymuje jedynie 20 groszy, podczas gdy 1 kg tych samych ziemniakA?w w markecie kosztuje 2-3 zA�ote.

Demonstranci liczA�, A?e w przyszA�oA�ci uda siA� wprowadziA� w Polsce podobne regulacje, jakie obowiA�zujA� w niektA?rych paA�stwach Zachodniej Europy, gdzie rolnik otrzymuje za swoje produkty co najmniej cenA� minimalnA� pozwalajA�cA� pokryA� chociaA?by koszty wyhodowania pA�odA?w rolnych.

WA�rA?d postulatA?w strajkujA�cych rolnikA?w jest teA? ten dotyczA�cy wyrA?wnania stawek dopA�at bezpoA�rednich pomiA�dzy gospodarstwami z Polski i ze a�zstareja�? UE. Rolnicy chcA� teA? dymisji Krzysztofa Jurgiela z funkcji ministra rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>