Z jednym dzieckiem pod górkę

Z jednym dzieckiem pod górkę

PSL zaproponowało zmiany w programie Rodzina 500 Plus. Chodzi o podwyższenie progów dochodowych, tak, by nie odbierano świadczenia osobom w trudnej sytuacji, które mają jedno dziecko, a nieznacznie przekroczą ustalone w 2015 r. progi.

Partia proponuje podniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia z 800 do 1050 złotych, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego — do 1575 złotych. Projekt ustawy trafił do Sejmu.

Propozycja ma ścisły związek z sytuacją z zeszłego tygodnia – okazało się, że do 350 tysięcy rodzin będzie zwracać budżetowi państwa 1,5 mld złotych. Środki będą musiały zostać zwrócone, ponieważ część rodzin przekroczyła w trakcie pobierania świadczenia progi dochodowe na pierwsze dziecko. Beneficjenci nie informowali urzędów o zmianie swojej sytuacji finansowej i przekroczeniu progu 800 zł na osobę w rodzinie. „Taki proceder dotyka najczęściej najbiedniejszych rodziców. Już dziś muszą się martwić, z czego zwrócić dług powstały przez bezduszne przepisy” — uważają ludowcy.

Władysław Kosiniak-Kamysz proponuje zwiększenie progu dochodowego na pierwsze dziecko z 800 zł do 1050 zł. — „To połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę” — zauważa prezes PSL. PSL domaga się, by kwoty określające próg dochodowy rosły tak, jak rośnie płaca minimalna.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Nie wszędzie autem

Nie wszędzie autem

Wraca pomysł umożliwienia samorządom pobierania opłat za wjazd do stref czystego transportu. Możliwość taką chce wprowadzić Ministerstwo Energii, które kilka dni temu przedstawiło projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Propozycja Ministerstwa Energii zakłada, że za wjazd do stref właściciele samochodów z napędem spalinowym mieliby płacić 25 złotych dziennie lub 2,5 złotego za godzinę. Pobór opłat za wjazd do stref czystego transportu co prawda zniknął z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ale resort energii wpisał go do projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Jak informuje Portal Samorządowy, 22 lutego weszła w życie ustawa, która daje radom gmin możliwość wyznaczania stref czystego transportu „na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej”. Wjeżdżać będą tam mogły wyłącznie pojazdy elektryczne bądź napędzane wodorem czy gazem ziemnym. W toku prac nad ustawą wykreślono z niej zapis o możliwości wjazdu do strefy pojazdów z silnikiem spalinowym pod warunkiem uiszczenia przez ich właścicieli stosownej opłaty. Za takim rozwiązaniem optował resort energii oraz samorządy, przeciwko była jednak część parlamentarzystów i to ostatecznie ich stanowisko przeważyło. Jak widać, nie na długo jednak.

Przedstawiona przez resort propozycja zakłada, że rada gminy, tworząc strefę, może dopuścić poruszanie się po niej „w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały” pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem czy gazem ziemnym „pod warunkiem uiszczenia opłaty”. Pierwszą zmianą jest zatem ograniczenie czasu pobierania opłaty. Drugą – obniżenie jej wysokości z 30 złotych (tak było w procedowanym na początku roku projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) do 25 złotych za dobę lub 2,5 zł za godzinę. Trzecią zaś, i być może najważniejszą, jest określenie, na co gmina będzie mogła przeznaczyć pieniądze pozyskane z tego źródła. Zgodnie z projektem noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych opłaty za wjazd do strefy czystego transportu będzie można przeznaczyć na oznakowanie tychże stref lub zakup autobusów zeroemisyjnych.

Rodzime ma pierwszeństwo

Rodzime ma pierwszeństwo

Pierwszy protest rolników-producentów warzyw i ziemniaków odbył się 7  marca 2018 w Błaszkach i Wróblewie pod Sieradzem (woj. łódzkie). W obudemonstracjach wzięło ok. 400 rolników, którzy blokowali drogę krajowąnr 12. Sytuacja powtórzyła się w piątek, 9 marca.

W piątek 16 marca kilka minut po godzinie 10 już po raz trzeci rolnicy z powiatu sieradzkiego wyszli na drogę, aby oprotestować coraz gorszą ich zdaniem sytuację w rolnictwie. Nie zgadzają się, aby do naszego kraju były sprowadzane płody rolne z zagranicy – w Polsce produkuje się tyle płodów rolnych, że nie potrzeba ich importować z zagranicy. „Protestujemy, bo sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna, to, co dzieje się dzisiaj w Polskim rolnictwie to jest dramat, Polska stała się śmietniskiem Europy i śmietniskiem całego świata poprzez brak wykazywania inicjatywy przez służby, które powinny kontrolować towary, które przyjeżdżaj do Polski. I nie może tak być, że do Polski może dzisiaj wszystko przywieźć, wstawić do sklepów i sprzedawać jako polskie” – powiedział Michał Kołodziejczyk, Prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Do protestu rolników z gminy Błaszki włączył się również burmistrz Karol Rajewski: „Tak, to jest już trzeci protest w naszej gminie, za każdym razem jestem tutaj, byłem również na proteście we Wróblewie, dlatego, że rzeczywiście rolnicy od wielu, wielu lat są po prostu bagatelizowani i oszukiwani przez kolejne rządy”.

Rolnicy domagają się, aby rząd i instytucje mu podległe dokładnie zajął się importem produktów rolno-spożywczych do Polski. Dotyczy to także importu wewnątrzwspólnotowego w ramach UE.

„Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że do Polski są ściągane ziemniaki z Francji, Niemiec czy Holandii i tutaj konfekcjonowane w opakowania, z których wynika, że te ziemniaki zostały wyhodowane w Polsce – mówi Kołodziejczak.  Dlatego rolnicy domagają się znacznego zwiększenia kontroli, i to niezapowiedzianych, przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, UOKiK czy Inspekcję Transportu. Mogłoby to zmniejszyć skalę importu warzyw i ziemniaków do Polski.

Rolnicy chcą także zwrócić uwagę na oburzająco niskie ceny, jakie otrzymują za swoje produkty. Często rolnik za 1 kg ziemniaków otrzymuje jedynie 20 groszy, podczas gdy 1 kg tych samych ziemniaków w markecie kosztuje 2-3 złote.

Demonstranci liczą, że w przyszłości uda się wprowadzić w Polsce podobne regulacje, jakie obowiązują w niektórych państwach Zachodniej Europy, gdzie rolnik otrzymuje za swoje produkty co najmniej cenę minimalną pozwalającą pokryć chociażby koszty wyhodowania płodów rolnych.

Wśród postulatów strajkujących rolników jest też ten dotyczący wyrównania stawek dopłat bezpośrednich pomiędzy gospodarstwami z Polski i ze „starej” UE. Rolnicy chcą też dymisji Krzysztofa Jurgiela z funkcji ministra rolnictwa.

Uciekająca waluta

Uciekająca waluta

Aż 2/3 Polaków uważają, że Polska nie wejdzie do strefy euro w ciągu najbliższej dekady. Jednocześnie 29 proc. badanych sądzi, że nowej waluty nie przyjmiemy nigdy.

Ogólnopolskie badanie przeprowadzone przez dom badawczy SW Research na zlecenie instytucji płatniczej AKCENTA, pokazało, że Polacy raczej sceptycznie patrzą na perspektywy wejścia Polski do strefy euro w najbliższych latach. Przeszło co trzeci badany (34,8 proc.) wskazał, że spodziewa się, że nasz kraj przyjmie wspólną walutę w ciągu najbliższej dekady. W ocenie 23,7 proc. najprawdopodobniej nastąpi to w okresie od 11 do 20 lat, natomiast, co dziesiąty (9,7 proc.) spodziewa się, że Polska znajdzie się w niej najwcześniej za 21 do 30 lat, a według 3,1 proc. może to potrwać jeszcze dłużej. Jednocześnie aż 29 proc. Polaków sądzi, że Polska nigdy nie wejdzie do strefy euro. „Zapytaliśmy Polaków o ich przewidywania, a nie chęć wejścia do strefy euro” – komentuje Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału AKCENTY.

A co z chęciami? W zeszłorocznym badaniu Eurobarometru Polska była jednym z trzech krajów, którego większość obywateli opowiedziało się przeciwko przyjęciu nowej waluty. Tak wskazało w naszym kraju 55 proc. badanych. Wyższy odsetek negatywnego stosunku do wprowadzenia wspólnej waluty zanotowano jedynie w Szwecji (62 proc.) i Czechach (70 proc.). Szwedzi od dawna deklarują, że nie chcą w swoim kraju euro – zadecydowali tak w narodowym referendum w 2003 r.

Do strefy euro przystąpiło na razie 19 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Najmłodszymi członkami unii walutowej są kraje bałtyckie. Wspólną walutę w 2011 r. przyjęła Estonia, w 2014 r. Łotwa i w 2015 r. Litwa. Przystąpienie do strefy jest częścią „pakietu unijnego, który kraje przyjmują wraz z członkostwem. We wspólnotowej historii były jednak przypadki uzyskiwania przez państwa klauzuli „opt-out”, która umożliwia odstąpienie od określonej sfery polityki UE, np. kwestii zastąpienia waluty krajowej przez euro. Taką opcję wyboru zapewniły sobie m.in. Dania i Wielka Brytania. Pozostałe 6 krajów, które przyjęły zapisy o wejściu do obszaru euro, ale wciąż mają lokalne waluty, to – poza Polską – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Szwecja i Węgry.