Huta bliska strajku

Negocjacje pA�acowe w Hucie PokA?j w Rudzie AslA�skiej zakoA�czyA�y siA� w poniedziaA�ek niepowodzeniem. W zakA�adzie rozpoczyna siA� zatem trzydniowe referendum strajkowe.

GA�osowanie w sprawie potencjalnego strajku zakoA�czy siA� w A�rodA� 11 kwietnia. W sumie w Hucie PokA?j i jej spA?A�kach zaleA?nych: Euroserwis, Euroblacha i Eurokonstrukcje, uprawnionych do udziaA�u w referendum jest ok. 930 osA?b. JeA�li wiA�kszoA�A� pracownikA?w poprze takA� formA� protestu, zwiA�zkowcy zapowiadajA� strajk ostrzegawczy w hucie.

Huta walczy o podwyA?ki w wysokoA�ci 300 zA� dla pracownikA?w zakA�adu i spA?A�ek zaleA?nych. Koszt speA�nienia tych postulatA?w przedstawiciele dyrekcji, jak podaA� przewodniczA�cy a�zSolidarnoA�cia�? w hucie, szacujA� na ponad 5,6 mln zA�. a�zNie wykluczamy takA?e innych form protestu, m.in. kolejnych pikiet przed siedzibA� zakA�adu, a w ostatecznoA�ci takA?e strajku generalnegoa�? a�� poinformowaA� Joachim Kuchta.

W ramach rozpoczA�tego w poniedziaA�ek referendum, w ciA�gu trzech dni przedstawiciele organizacji zwiA�zkowych dotrA� z urnami do wszystkich pracownikA?w huty i spA?A�ek. Osoby zatrudnione na pierwszej zmianie bA�dA� miaA�y moA?liwoA�A� zagA�osowania podczas przerw A�niadaniowych, pracownicy drugiej zmiany bA�dA� gA�osowali przed rozpoczA�ciem pracy, a trzecia zmiana po jej zakoA�czeniu. a�zReferendum cieszy siA� duA?ym zainteresowaniem. Ludzie caA�y czas dzwoniA� i dopytujA�, kiedy bA�dA� mogli gA�osowaA�a�? a�� ocenia zwiA�zkowiec.

SpA?r zbiorowy w Hucie PokA?j trwa od wielu miesiA�cy. Dotychczasowe negocjacje pA�acowe miA�dzy pracodawcA� a przedstawicielami organizacji zwiA�zkowych zakoA�czyA�y siA� fiaskiem. Kompromisu nie udaA�o siA� wypracowaA� takA?e podczas rozmA?w z udziaA�em mediatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>