Uszczelniamy coraz skuteczniej

Luka w VAT jest najmniejsza od dekady. Uszczelnienie systemu podatkowego powiodA�o siA� a�� rA?A?nica miA�dzy tym, co fiskus zbiera z podatkA?w, a tym, co powinno wpA�ywaA� do kasy paA�stwa, gdyby wszyscy rzetelnie wywiA�zywali siA� z pA�acenia danin, spadA�a aA? o 10 pkt proc.

WedA�ug wstA�pnych szacunkA?w Ministerstwa FinansA?w od 2016 r. luka podatkowa ulega zauwaA?alnemu ograniczeniu. a�zW sposA?b istotny zmniejszyA�a siA� w 2017 r., choA� wciA�A? stanowi ok. 14 proc. potencjalnych wpA�ywA?w. W latach 2015-2016 wynosiA�a odpowiednio ok. 40 i 34 mld zA� (23,9 proc. i 20 proc.)a�? a�� mA?wi wiceminister finansA?w PaweA� Cybulski.

Jak pisze portal forsal.pl, z danych Komisji Europejskiej wynika, A?e luka w VAT w Polsce wzrosA�a z niespeA�na 9 proc. w 2007 r. do niemal 27 proc. w szczytowym momencie w 2012 r. Od tamtej pory zaczA�A�a siA� nieznacznie obniA?aA�, ale o sukcesie moA?na mA?wiA� dopiero od ubiegA�ego roku. JeA�li wyliczenia resortu finansA?w siA� potwierdzA�, to mielibyA�my do czynienia z bezprecedensowA� poprawA� A�ciA�galnoA�ci podatkA?w takA?e w skali Unii.

Analitycy CASE w paA?dzierniku ubiegA�ego roku przeanalizowali, co stanie siA� z lukA� w najwaA?niejszym dla budA?etu paA�stwa podatku. Przewidywali wA?wczas, A?e spadnie ona do 17 proc. w 2017 r., a w 2018 r. poniA?ej 13 proc., czyli do poziomu notowanego w ostatnich latach w krajach takich jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania. SwojA� prognozA� uzaleA?nili od tego, czy fiskus zbierze z VAT za ubiegA�y rok 150 mld zA�, a w tym roku wykona zapisane w ustawie 166 mld zA�. Wiadomo juA?, A?e w 2017 r. wpA�ywy z podatku od towarA?w i usA�ug wyniosA�y rekordowe 156,8 mld zA�, czyli byA�y wyA?sze niA? zaA�oA?enia CASE.

Grzegorz Poniatowski, dyrektor naukowy do spraw polityki fiskalnej w CASE, mA?wi dziA�, A?e wyliczenia ministerstwa sA� dokA�adne. a�zPrzeanalizowaA�em lata 2016 i 2017, choA� bez uA?ycia dokA�adnych danych, ktA?re uzyskujemy z Komisji Europejskiej. Ale na podstawie tych wstA�pnych szacunkA?w mA?j wynik to spadek luki do 13,9 proc. potencjalnych wpA�ywA?w w 2017 r.a�?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>