DaA� dom bez pytania

WiA�kszoA�A� krajA?w pomaga osobom bezdomnym stopniowo, zapewniajA�c im tymczasowe lub przejA�ciowe lokum po speA�nieniu przez nie okreA�lonych wymagaA�. Finlandia zdecydowaA�a siA� na rozwiA�zanie spoA�ecznego problemu bezdomnoA�ci w prosty sposA?b a�� dajA�c mieszkania tym, ktA?rzy nie majA� gdzie siA� podziaA�.

W raporcie napisanym przez czterech fiA�skich ekspertA?w i przedstawionym w 2007 roku fiA�skiemu ministerstwu do spraw mieszkalnictwa, wyznaczono cel zlikwidowania dA�ugotrwaA�ej bezdomnoA�ci do 2015 roku. a�zWymaga to przyjA�cia zasady a�?Mieszkanie najpierwa��, wedA�ug ktA?rej czA�owiek nie musi zmieniaA� swojego A?ycia, A?eby zdobyA� podstawowe prawo do mieszkania. Zamiast tego mieszkanie jest podstawowym warunkiem, ktA?ry pozwala na rozwiA�zanie pozostaA�ych problemA?wa�? a�� czytamy w tekA�cie raportu.

Na tej podstawie stworzono narodowy program eliminacji dA�ugotrwaA�ej bezdomnoA�ci. Instytucjom krajowym i lokalnym przyA�wiecaA� cel umoA?liwienia bezdomnym bardziej ludzkiego i godnego A?ycia, a takA?e przekonanie, A?e osoba, ktA?ra nie musi martwiA� siA� o dach nad gA�owA�, szybciej poradzi sobie z innymi problemami w swoim A?yciu, takimi jak uzaleA?nienia czy brak pracy. DziA� liczba osA?b bezdomnych w Finlandii jest najniA?sza od 1987 roku. W latach 2008-2015 dA�ugoterminowa bezdomnoA�A� spadA�a o 35 proc., a w niektA?rych miastach nawet o poA�owA�. Finlandia w 2017 roku byA�a jedynym krajem w Europie, w ktA?rym liczba bezdomnych malaA�a.

NajwaA?niejszym elementem programu byA�o oczywiA�cie pozyskanie mieszkaA�. Gminy, miasta i inne organizacje zarA?wno kupowaA�y i budowaA�y lokale, a rzA�d dodatkowo wspieraA� budownictwo. MieszkaA�cy majA� sami opA�acaA� ich wynajem, korzystajA�c z powszechnego systemu A�wiadczeA� spoA�ecznych, ktA?re obejmujA� rA?wnieA? dopA�aty do czynszu.

DuA?e miasta zaczA�A�y likwidowaA� schroniska dla bezdomnych, przeksztaA�cajA�c je na mieszkania wspierane, gdzie kaA?dy mieszkaniec ma wA�asnA� umowA� na wynajem prywatnego mieszkania Pracownicy socjalni indywidualnie pomagajA� mieszkaA�com w problemach, ktA?re powodujA� ich trudnA� sytuacjA� A?yciowA�, takimi jak uzaleA?nienia, brak pracy czy niepeA�nosprawnoA�A�.

Mieszkania dla bezdomnych w Finlandii zapewnia zaA�oA?ona w 1985 roku fundacja Y-Foundation. Zajmuje siA� ona budowA� mieszkaA� wspomaganych oraz wynajmem mieszkaA� prywatnych w a�zzwykA�ycha�? budynkach. Mieszkania te sA� nastA�pnie wynajmowane gminie, ktA?ra podpisuje umowy z mieszkaA�cami. PieniA�dze za wynajem otrzymywane od gminy sA� gA�A?wnym A?rA?dA�em finansowania dziaA�alnoA�ci fundacji. Poza tym otrzymuje ona dofinansowanie z fiA�skiego stowarzyszenia gier hazardowych oraz fiA�skiego centrum mieszkalnictwa, korzysta teA? z kredytA?w bankowych przy inwestycjach w budowA� i zakup lokali. Y-Foundation wskazuje, A?e program przynosi paA�stwu oszczA�dnoA�ci, poniewaA? koszty generowane przez osoby bezdomne w Finlandii byA�y duA?o wyA?sze niA? koszt zapewnienia im staA�ego miejsca zamieszkania. Rocznie moA?e to oznaczaA� okoA�o 15 tys. euro oszczA�dnoA�ci A�rodkA?w publicznych na osobA�.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>