GA�odny pacjent nie zdrowieje

System ochrony zdrowia nie gwarantuje prawidA�owego A?ywienia pacjentA?w w szpitalach, alarmuje NajwyA?sza Izba Kontroli. Przepisy nie okreA�lajA� norm A?ywieniowych dla pacjentA?w, jakoA�ci produktA?w, zasad kontroli usA�ug A?ywienia szpitalnego czy reguA� zatrudniania dietetykA?w na oddziaA�ach. Dostarczane produkty nie usprawniajA� funkcjonowania organizmu, a czasem mogA� nawet szkodziA�.

W szpitalnych posiA�kach stwierdzono niedobory wapnia, A?elaza, magnezu i witamin, za to nadmiar soli. W wiA�kszoA�ci kontrolowanych szpitali pacjenci otrzymywali posiA�ki nieadekwatne do stanu zdrowia a�� przygotowywane z surowcA?w niskiej jakoA�ci , o niewA�aA�ciwych wartoA�ciach odA?ywczych. Badania prA?bek posiA�kA?w szpitalnych przeprowadzonych na zlecenie NIK przez organy PaA�stwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej, wykazaA�y niedobory skA�adnikA?w odA?ywczych, mogA�cych powodowaA� uszczerbek na zdrowiu pacjentA?w, jak np. odwapnienie, zmiA�kczenie i znieksztaA�cenie koA�A�ca, niedokrwistoA�A�, niedotlenienie tkanek , nadmiernA� pobudliwoA�A� miA�A�niowA�, drA?enie i bolesne skurcze miA�A�ni, stany lA�kowe, bezsennoA�A�, nadciA�nienie czy zaburzenia w funkcjonowaniu nerek.

Pacjentom podawano zbyt maA�o warzyw i owocA?w, za duA?o miA�sa czerwonego, tA�ustych przetworA?w miA�snych, tA�ustych wA�dlin, w tym gorszej jakoA�ci. Podawano potrawy trudno strawne i bogate w nasycone kwasy tA�uszczowe, ryby konserwowe lub hodowane w rejonach zanieczyszczonych, a takA?e substytuty deklarowanych w jadA�ospisie produktA?w: zamiast a�zmasA�aa�? zapewniano a�ztA�uszcz mleczny do smarowaniaa�?, zamiast a�zseraa�? suszony hydrolizat biaA�kowy o smaku sera i aromacie sera.

Organy odpowiedzialne za nadzA?r nad A?ywieniem zbiorowym pacjentA?w szpitali nie dysponujA� A?adnymi instrumentami prawnymi w zakresie metod oceny jakoA�ci posiA�kA?w pod kA�tem m.in. skA�adu surowcowego, urozmaicenia, zawartoA�ci skA�adnikA?w mineralnych i odA?ywczych oraz zasad kontroli tych usA�ug. W rezultacie stwierdzane przez PaA�stwowA� InspekcjA� SanitarnA� nieprawidA�owoA�ci w zakresie jakoA�ci A?ywienia przekazywane byA�y szpitalom i firmom kateringowym w formie pism intencyjnych. WdroA?enie przez wA�adze szpitali zaleceA� z oceny stanu A?ywienia miaA�o wiA�c wyA�A�cznie charakter dobrowolny i, jak wykazaA�a kontrola, nie zawsze byA�o realizowane.

Prawo nie reguluje zasad zatrudniania dietetykA?w, co daje peA�nA� swobodA� kierownikom szpitali przy planowaniu zatrudnienia. CzA�A�A� szpitali nie widzi potrzeby udziaA�u dietetyka w procesie A?ywienia pacjentA?w.

W umowach z dostawcami produktA?w spoA?ywczych i firmami kateringowymi stosowano nieprecyzyjne zapisy dotyczA�ce jakoA�ci zamawianych produktA?w i posiA�kA?w. W efekcie do przygotowywania posiA�kA?w stosowano A�rodki spoA?ywcze o niskiej jakoA�ci: wA�dliny zawierajA�ce niewielki procent miA�sa lub miA�so oddzielone mechanicznie, podroby, pasztety, parA?wki oraz produkty zawierajA�ce szereg substancji dodatkowych wzmacniajA�cych, konserwujA�cych, przeciwutleniaczy, wzmacniaczy smaku itp. A�ywienie pacjentA?w w szpitalu jest finansowane w ramach kontraktA?w zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne, ktA?re obejmujA� zarA?wno A�wiadczenia medyczne, jak i towarzyszA�ce. DziennA� stawkA� A?ywieniowA� w szpitalu ustala kierownik podmiotu leczniczego. Koszty leczenia wraz ze A�wiadczeniami towarzyszA�cymi sA� jednak niejednokrotnie wyA?sze niA? wartoA�A� kontraktu. Zmusza to A�wiadczeniodawcA?w do ograniczenia kosztA?w i czA�sto sA� to wA�aA�nie ograniczenia kosztA?w wyA?ywienia pacjentA?w.

Wszystkie szpitale zapewniA�y A�rodki finansowe w iloA�ci gwarantujA�cej pokrycie kosztA?w usA�ug A?ywienia. Niskie byA�y jednak nakA�ady finansowe przeznaczane przez kierownikA?w szpitali na ten cel. Asredni dzienny koszt wyA?ywienia w kontrolowanych szpitalach w latach 2015-2017 ksztaA�towaA� siA� na poziomie od 9,55 zA� do 17,99 zA�, zaA� A�redni koszt surowcA?w uA?ytych do przygotowania posiA�kA?w wynosiA� jedynie od 3,70 zA� do 8,46 zA�. Dane o kosztach a�zwsadu do kotA�aa�? moA?liwe byA�y do oszacowania jedynie w szpitalach prowadzA�cych wA�asne kuchnie. W szpitalach korzystajA�cych z usA�ug firm kateringowych takich danych nie byA�o. W zawartych umowach okreA�lano jedynie ogA?lnA� wartoA�A� umowy lub ogA?lnA� cenA� osobodnia.

Nie we wszystkich szpitalach i firmach kateringowych przygotowujA�cych posiA�ki dla kontrolowanych placA?wek zachowano odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne przy przygotowywaniu i dystrybucji posiA�kA?w. Stwierdzono przypadki zA�ego stanu technicznego i braku czystoA�ci czA�A�ci pomieszczeA� i sprzA�tu produkcyjnego. W dwA?ch szpitalach byA�y insekty.

PorA?wnujA�c wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2008 r. z wynikami niniejszej kontroli, Izba stwierdziA�a A?e w A?adnym stopniu nie poprawiA�o siA� A?ywienie pacjentA?w w szpitalach. Konieczne jest zatem dofinansowanie szpitali lub innych podmiotA?w udzielajA�cych A�wiadczeA� w trybie stacjonarnym i caA�odobowym w celu podniesienia zarA?wno jakoA�ci wyA?ywienia, jak i jakoA�ci opieki A?ywieniowej nad pacjentem, a takA?e zagwarantowania naleA?ytych standardA?w technicznych i sanitarno-higienicznych. NiezbA�dne jest takA?e wprowadzenie uregulowaA� dotyczA�cych zasad racjonalnego A?ywienia w podmiotach leczniczych, precyzyjnych mechanizmA?w nadzoru nad realizacjA� A?ywienia w szpitalach, jak i odpowiednich sankcji w przypadku stwierdzenia nieprawidA�owoA�ci w zakresie stanu A?ywienia pacjentA?w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>