Nierówna Europa

Większość obywateli Unii Europejskiej uważa, że nierówności ekonomiczne to wyzwanie dla rządów poszczególnych państw. Jednocześnie jednak ponad połowa mieszkańców kontynentu sądzi, że… wszyscy ludzie mają jednakowe szanse rozwoju.

58 proc. respondentów jest zdania, że to, co spotyka każdego z nas pod względem bytowym, jest sprawiedliwe. Jednak wynik ten maskuje istotne różnice regionalne – takiego zdania bowiem jest 81 proc. respondentów w Danii, ale tylko 18 proc. w Grecji.

Na tle mieszkańców innych krajów Unii Polacy podobnie postrzegają nierówności w dochodach. Zdaniem 84 proc. Europejczyków są one zbyt duże w ich krajach; dla Polski wynik wyniósł 82 proc., w Portugalii tego zdania jest 96 proc. respondentów, 92 proc. w Niemczech, a 59 proc. w Holandii. Co ciekawe, mocno trzyma się mit „ciężkiej pracy”. 90 proc. odpowiadających na ankietę uważa ciężką pracę i odpowiednie znajomości za istotne lub ważne. Wywodzenie się z bogatej rodziny, posiadanie koneksji politycznych, określone pochodzenie etniczne lub płeć są postrzegane jako mniej istotne.

We wszystkich krajach oprócz Danii ponad 60 proc. respondentów jest zdania, że rządy powinny przyjąć środki mające na celu zmniejszenia różnic ekonomicznych. Wynik dla Polski to 81 proc., a średnia dla UE – 79 proc.

Specjalne badanie Eurobarometru dotyczące sprawiedliwości, nierówności i mobilności międzypokoleniowej zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 2 do 11 grudnia 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 28 031 osób z 28 państw UE. W Polsce próba wyniosła 997 osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>