Lepiej i bezpieczniej?

ZUS dorzuci pracodawcom 50 mln zł na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy. Tym, którzy zwyciężą w konkursie na dofinansowanie.

Od 16 lipca br. trwa nabór wniosków w konkursie Zakłady Ubezpieczeń Społecznych. 50 mln zł zostanie przeznaczone na zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz na redukcję niekorzystnego oddziaływania szkodliwych czynników w miejscu zatrudnienia.

Jak informuje ZUS, w konkursie mogą wziąć udział pracodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne ani z opłacaniem podatków; nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem; nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania; a także nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani.

Dofinansowanie można otrzymać na: oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochronę przed promieniowaniem optycznym; ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; a także środki ochrony indywidualnej.

Najwyżej premiowane będą wnioski składane przez małych i mikroprzedsiębiorców z województwa dolnośląskiego i warmińsko – mazurskiego.

Na wsparcie dofinansowanych projektów ZUS w sumie przeznaczy 50 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu jest uzależniona od liczby osób, za które wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku, przy czym minimalną kwotą, o którą może ubiegać się wnioskodawca jest 5 tys. zł. Wnioski można składać do 23 sierpnia br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>