Siedem miesięcy z zakazem

Siedem miesięcy z zakazem

Z raportu przygotowanego na zlecenie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność wynika, że 90 proc. ankietowanych kobiet oraz 92 proc. ankietowanych mężczyzn pozytywnie oceniło ograniczenie handlu w niedziele. 53 proc. kobiet stwierdziło, że odczuwane przez nie zmęczenie zmniejszyło się; 36 proc. nie zaobserwowało zmian.

Zdaniem 61 proc. kobiet i 64 proc. mężczyzn ograniczenie niedzielnego handlu wpłynęło na poprawę ich samopoczucia. 34 proc. kobiet i 29 proc. mężczyzn nie zauważyło zmian, natomiast samopoczucie pogorszyło się u odpowiednio 5 i 7 proc. pytanych. Jednocześnie jednak poziom zmęczenia wzrósł u 11 proc. osób – są to głównie kobiety pracujące w soboty do późna w butikach.

32 proc. kobiet i 48 proc. mężczyzn ocenia, że ma więcej pracy w dni poprzedzające wolną niedzielę. Pracownicy, którzy dzięki ograniczeniu handlu zyskali wolne dni w miesiącu, zadeklarowali, że w wolnym czasie spędzają więcej chwil z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi (81 proc.); więcej odpoczywają (56 proc.); spędzają czas na aktywnym wypoczynku (40 proc.).

W podsumowaniu raportu wskazano, że wprowadzenie ustawy ograniczającej handel w niedziele zmniejszyło zmęczenie odczuwane przez pracowników oraz poprawiło samopoczucie psychiczne i fizyczne. Zdaniem większości ankietowanych, ustawa ta wpłynęła na zwiększenie się kolejek do kas w dni poprzedzające wolne niedziele, ale w zestawieniu ze wskaźnikiem wzrostu sprzedaży detalicznej można uznać, że ilość klientów rozłożyła się proporcjonalnie na inne dni tygodnia.

Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara powiedział, że ustawa nieźle funkcjonuje, ale trzeba dopracować jej dwa obszary – kwestię udawania przez niektóre sklepiki sieciowe placówek pocztowych oraz rozszerzenie doby pracowniczej od 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałek, by pracownicy sklepów nie musieli stawiać się w sklepach po północy.

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone – handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią.

[Zdjęcie: pexels.com; autor: Fancycrave.com]

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pracownik bez daty ważności

Pracownik bez daty ważności

Dobre wieści – pracownik, który zawarł przed lutym 2016 r. umowę o pracę na czas określony, od 22 listopada br. będzie automatycznie zatrudniony bez limitu czasowego.

W życie wchodzi bowiem nie tyle nowe prawo, ile jego odłożona w czasie konsekwencja: skutek nowelizacji kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 roku przeprowadzonej jeszcze przez rząd PO-PSL. Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła m.in. zrównanie okresów wypowiedzenia: wcześniej na umowie na czas określony był zaledwie dwutygodniowy, teraz jest analogiczny jak w przypadku umów na czas nieokreślony:

  • dwa tygodnie w przypadku zatrudnienia poniżej sześciu miesięcy
  • jeden miesiąc, jeśli pracownik pracuje dłużej
  • oraz trzy miesiące, gdy pracownik jest zatrudniony w firmie minimum 3 lata.

Nowelizacja wprowadza także zasadę 3/33, która mówi o tym, że pracodawca może zatrudniać pracownika na czas określony maksymalnie przez łącznie 33 miesiące, nie więcej niż na trzech umowach następujących po sobie (nie licząc umowy na czas próbny). To znowu zmiana na gorsze – według starego porządku prawnego umowy terminowe mogły być dwie, nie licząc okresu próbnego.

Zdjęcie: Tomasz Chmielewski

Polskie żołądki gorsze?

Polskie żołądki gorsze?

UOKiK porównał teoretycznie identyczne produkty żywnościowe z rynku polskiego i niemieckiego. Te przeznaczone na nasz rynek bywają gorszej jakości.

Jak donosi money.pl, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów porównał ze sobą sto produktów, które teoretycznie powinny być takie same pod względem składu. Istotne różnice ujawniono w przypadku dwunastu z nich.

Badania UOKiK-u przeprowadzone we współpracy z Inspekcją Handlową odbyły się w dwóch etapach. Pod koniec 2017 r. zakupiono 37 par artykułów żywnościowych w polskich i niemieckich sklepach sieci Aldi, Kauflandzie, Lidl, Makro, Netto i Rossmann. Były to: serek, chipsy, napoje, soki, jogurty, herbata, kawa, pizza mrożona, ketchup, czekolady, ciastka, żelki, kakaowy krem do smarowania pieczywa, ryby mrożone, wędliny i kiełbasa.
Co wskazuje na to, że producent uważa polskie żołądki i podniebienia za gorsze? Na przykład: niemieckie czipsy Crunchips smażono na oleju słonecznikowym, polskie – na palmowym i z dodatkiem wzmacniacza smaku, a poza tym było ich o 25g mniej w paczce. Kawa Nescafe Classic jest mocniejsza za Odrą, a czekolada Milka z orzechami w polskiej wersji ma mniej orzechów.

„Nie powinno być różnic w traktowaniu konsumentów w Unii Europejskiej. Producenci nie mogą lekceważyć oczekiwań konsumentów i każdą różnicę tłumaczyć odpowiedzią na inne gusta klientów” – stwierdził Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zdjęcie: pexels.com, autor: Fancycrave.com

Pyrrusowe zwycięstwo?

Pyrrusowe zwycięstwo?

Spółka Amazon Fulfillment Poland po negocjacjach ze związkami zawodowymi zdecydowała się na zawieszenie na cztery miesiące systemu oceniania pracowników.

Do 31 stycznia firma i pracownicy mają wynegocjować nowe zasady funkcjonowania tego systemu. Chodzi o tzw. feedback, czyli ocenę zwrotną pracy zatrudnionych, głównie negatywną, jaką firma dzieliła się z pracownikami. Ocena ta dotyczyła głównie szybkości wykonywania zadań na hali magazynowej.

„Zawieszenie [systemu ocen pracowniczych] uznajemy za przełomowe w walce o poprawę warunków pracy w magazynach Amazon. Dokument, którego wprowadzenie nie było nigdy uzgodnione z organizacjami związkowymi, pozwalał Amazonowi zwalniać pracowników za niewyrabianie założonej normy czy jakości. Od pracownika magazynowego oczekiwano 100 proc. wydajności” – tłumaczy Inicjatywa Pracownicza.

System oceny pracowników zawieszony został do 31 stycznia 2019 r. Jeśli do tego czasu pracodawca nie zdoła osiągnąć porozumienia ze związkowcami w sprawie nowych zasad oceniania pracowników, to termin na negocjacje przedłużony zostanie do 28 lutego.

Drugim elementem porozumienia związkowców z firmą jest ustalenie wysokości bonusu świątecznego. Ostatecznie premia bożonarodzeniowa wyniesie 1,3 tys. zł dla pracowników magazynów pod Poznaniem i Wrocławiem, a 1 tys. zł dla pracowników centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych pod Sosnowcem i Szczecinem. Bonus świąteczny otrzymają zarówno pracownicy stali, jak i agencyjni. Jak twierdzi strona związkowa, premie naliczane będą tygodniowo, a warunkiem ich otrzymania będzie wystąpienie maksymalnie jednej nieobecności w okresie od 9 do 29 grudnia br.

OZZ Inicjatywa Pracownicza podkreśla, że ostateczne porozumienie nie jest dla związku satysfakcjonujące pod względem kwoty, jednak zdecydował się zaakceptować je pod warunkiem zawieszenia przez Amazon zapisów dotyczących systemu ocen pracowniczych.

Zdjęcie: pexels.com, autor: ELEVATE