Islandia walczy z plastikiem

Islandia walczy z plastikiem

Od stycznia 2020 r., a więc właściwie już za rok, na Islandii będzie zakazane używanie większości plastikowych utensyliów jednorazowego użytku.

Jak pisze portal icelandmagazine.is, plan ten ma na celu radykalne zminimalizowanie użycia plastikowych produktów jednorazowych. Zakazowi będą podlegać plastikowe sztućce, naczynia, słomki – a od stycznia 2021 r. także niebiodegradowalne torby plastikowe.

Islandia planuje rządową kampanię informacyjną na temat zmian oraz m.in. oferowanie klientom, którzy przyniosą do sklepu własne opakowanie, możliwości zakupu hurtowego produktów bez plastikowych opakowań (np. grubej zgrzewki folii). Planuje także zachętę podatkową dla tych firm, które będą stosowały recykling na większą skalę.

[Zdjęcie: Mali Maeder, pexels.com]

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Czarny tydzień

Czarny tydzień

Pracownicy socjalni mają dość – organizują w najbliższym tygodniu ogólnopolski protest.

Między 19 a 23 listopada trwać będzie „Czarny tydzień w pomocy społecznej”. Pracownicy służb socjalnych oflagują budynki, przypną protestacyjne znaczki i zorganizują aktywne lokalne manifestacje.

Wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej Paweł Maczyński podkreślił, że protestujący chcą w pierwszej kolejności spotkania z przedstawicielami MRPiPS w sprawie omówienia postulatów.

Protestujący domagają się zmian legislacyjnych, m.in. zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, powiązanej z płacą minimalną przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, gwarancji bezpieczeństwa osobistego i cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

– Ten protest jest też adresowany do społeczności lokalnych. Szykujemy się na zaostrzenie tych działań, ponieważ nie widzimy światełka w tunelu. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób w gminach z informacją o przyczynach protestu, a także poinformowanie o planowanym jego zaostrzeniu, które bezpośrednio przełoży się na ciągłość udzielanej pomocy – powiedział Maczyński portalowi pulshr.pl.

21 listopada, czyli w Dniu Pracownika Socjalnego, uczestnicy protestu będą ubrani na czarno. Nie zamierzają oni także brać udziału w uroczystościach zaplanowanych z tej okazji.

Protestujący ostrzegają, że jeśli ta forma demonstracji nie przyniesie oczekiwanych przez nich rezultatów, będą rozważać strajk włoski, masową rezygnację z pracy służb społecznych lub strajk generalny.

Weterynarze walczą

Weterynarze walczą

Prawie połowa pracowników Inspekcji Weterynaryjnej podpisała się pod wnioskami o podwyżki adresowanymi do premiera Morawieckiego. Jeśli postulaty nie zostaną spełnione, Polsce może grozić wstrzymanie eksportu mięsa i mleka.

O sprawie informuje portalspozywczy.pl. Jak mówi Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, wielokrotne próby zwrócenia uwagi  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na problem kryzysu w Inspekcji Weterynaryjnej doczekały się jedynie kurtuazyjnego przyznania racji bez jakiejkolwiek chęci podjęcia odpowiednich decyzji.

– Decydenci wolą żyć w przekonaniu, że problemy znikną lub rozwiążą się same, co jest zatrważające i wymaga podjęcia konkretnych, zdecydowanych działań. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy nie dojdzie do zaostrzenia protestu, a także masowych wypowiedzeń pracowników IW – mówi Meskel.

– Pragniemy uświadomić społeczeństwu, że Inspekcja Weterynaryjna jest instytucją odpowiedzialną za zdrowie ludzi i zwierząt, bezpieczeństwo wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wielomiliardowy rynek rolniczy i pochodzący stamtąd eksport polskiej żywności. Bez szybkich i odważnych decyzji decydentów grozi nam poważny kryzys. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej odchodzą bowiem z pracy, a nowi nie chcą się zatrudniać z powodu niskich pensji – dodaje przewodnicząca OZZPIW.

Inspektorzy żadają podwyżek oraz zmian kadrowych (zatrudnienia większej liczby osób). Jak informuje Izba, absolwenci Wydziałów medycyny Weterynaryjnej po 5,5 letnich studiach mogą liczyć na pensje w wysokości 2,5 tys. brutto.

– Naszym zdaniem powinna być to średnia krajowa, a w przypadku  wykwalifikowanych pracowników z dłuższym stażem pracy oraz zdobytymi specjalizacjami 1,5 średniej krajowej – podsumowuje Meskel.

{Zdjęcie: progressivedairyman.com].

Deska ratunku dla niewypłacalnych

Deska ratunku dla niewypłacalnych

Kontrowersyjna ustawa kredytowa premiera Morawieckiego pozwoli obywatelom uwolnić się od uciążliwych, niemożliwych do spłacenia kredytów, ale może także oznaczać utratę dachu nad głową.

Jak pisze portal forsal.pl, najdalej idące rozwiązanie, czyli „klucze za dług”, ma obowiązywać dopiero dla niespłacanych kredytów zaciągniętych od momentu wejścia w życie ustawy. Konsument ogłaszający upadłość, gdy odda mieszkanie, nie będzie musiał spłacać reszty kredytu hipotecznego.

– Człowiek, który znajduje się w takiej sytuacji jak konieczność pozbycia się lokum, musi sobie ułożyć życie na nowo. Wiszący na nim niczym pętla dług to utrudnia, a często uniemożliwia – mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Takie rozwiązanie sprawi jednak, że banki być może podniosą koszty kredytów, by nie stracić.  – Wszystkich, którzy twierdzą, że kredyty podrożeją albo że banków nie stać na projektowane przez nas zmiany, odsyłam do zapoznania się z wynikami finansowymi sektora bankowego. Banki ponoszą pewne ryzyko biznesowe, a i nie jest niczym nadzwyczajnym, że one także muszą działać zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej – dodaje jednak Warchoł.

Dla obecnych kredytobiorców ważniejszy będzie układ konsumencki. Ma on dotyczyć także już zawartych umów kredytowych. Założenie resortu sprawiedliwości jest takie, by w toku postępowania upadłościowego sąd mógł zdecydować o czasowym (do pięciu lat) obniżeniu wysokości rat. Sędziowie będą też uprawnieni do przewalutowania kredytu. Samodzielnie ocenią, czy przewalutowanie powinno się odbyć po kursie zaciągnięcia kredytu, czy obecnym kursie waluty. Generalną zasadą musi być to, by postępowanie upadłościowe nie prowadziło do pogrążenia upadłego.

[Zdjęcie: pixabay.com]