Nadal nieprawidłowo

Nadal nieprawidłowo

Według Państwowej Inspekcji Pracy agencje zatrudnienia wciąż generują wiele nieprawidłowości.

Pomimo zmiany przepisów regulujących działanie agencji zatrudniania, nadal generują one szereg nieprawidłowości – przyznał Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. O sprawie informuje portal pulshr.pl, który pisze, że wśród najczęściej odnotowywanych nieprawidłowości są nieodprowadzanie składek na fundusz pracy i brak zaznaczenia w ofercie, że chodzi o pracę tymczasową. Niektóre z agencji w ogóle nie informowały marszałka województwa, że działają na jego terenie.

W 2017 i 2018 roku Państwowa Inspekcja Pracy dokonała ponad 1200 kontroli agencji zatrudnienia. W tych latach aż 56 procent kontrolowanych podmiotów nie przestrzegało przepisów, a nielegalne świadczenie usług stwierdzono w 107 podmiotach.

Mnożyć można również przykłady nieprawidłowości przy zawieraniu umów, wypłacie wynagrodzeń czy ustalaniu warunków zatrudnienia. Były również przypadki, w których firma korzystająca z usług agencji starała się wywierać nacisk, aby jedyną formą zatrudnienia był umowy cywilno-prawne.

Postulujemy doprecyzowanie zakazu zastępowania pracowników uczestniczących w strajkach, doprecyzowanie definicji tymczasowości, która musi uwzględniać obowiązującą sytuację na rynku. Konieczne jest również wprowadzenie odpowiedzialności pracodawcy, bo, niestety, nadal są przypadki wymuszania zatrudnienia na umowach cywilno-prawnych – precyzuje Lisiewski, gdy mówi o proponowanych przez PIP zmianach prawa.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Ratownicy wywalczyli podwyżki

Ratownicy wywalczyli podwyżki

Od stycznia 2019 r. 16 tysięcy ratowników medycznych otrzyma podwyżki w wysokości 400 zł brutto miesięcznie. To nieco ponad 200 zł netto.

O sprawie informuje śląsko-dąbrowska „Solidarność”. Podwyżki mają zostać wypłacone w formie dodatku do wynagrodzenia. Po odprowadzeniu składek podwyżka wyniesie ok. 228 zł „na rękę”.

Środki na ten cel będą pochodziły z Narodowego Funduszu Zdrowia. To trzecia podwyżka od lipca 2017 r. Ratownicy medyczni domagali się takiego samego wzrostu płac, jaki w 2015 r. minister zdrowia Marian Zembala przyznał pielęgniarkom, czyli 4 razy 400 zł brutto.

Związkowcy chcą także doprowadzić do włączenia dodatków do płacy zasadniczej ratowników medycznych. „Jeżeli pracownik otrzymuje jakieś pieniądze w formie dodatku do wynagrodzenia, to nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że ten dodatek za kilka lat nie zostanie mu odebrany” – mówi Łukasz Fica, przewodniczący Solidarności w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach.

Tanio, ale niebezpiecznie

Tanio, ale niebezpiecznie

Komisja Europejska alarmuje – aż 28 proc. polskich aut ma problemy z ogumieniem. Część Polaków kupuje opony z drugiej ręki, na giełdach lub szrotach.

Analiza Komisji Europejskiej z 2017 r. pokazuje, że średnia dla problemów z oponami wynosi dla krajów Unii Europejskiej 20 proc. W Polsce ta średnia jest wyższa – ponad jedna czwarta kierowców jeździ na oponach starych, wadliwych, niskiej jakości, źle przechowywanych lub dla oszczędności nabytych z niepewnego źródła. Opony używane mogą mieć uszkodzenia wewnętrzne, które nie ujawnią się na początku eksploatacji, ale mogą spowodować nagłą awarię i doprowadzić do wypadku.

Jak pisze serwis wyborcza.biz, oszczędność jest jednak pozorna, bo stosowanie używanych opon zamiast nowych zwiększa spalanie paliwa, a więc i tak powoduje wzrost kosztów.

Sekretariaty zastrajkują

Sekretariaty zastrajkują

W poniedziałek 10 grudnia ma się rozpocząć akcja protestacyjna pracowników sekretariatów sądowych w całej Polsce. Protestujący domagają się podwyżek płac w wysokości 1000 zł miesięcznie.

O sprawie informuje pulshr.pl. Według jego informacji protest będzie nieoficjalny w tym sensie, że pieczy nad nim nie obejmie żaden związek zawodowy. Formalnie wielu pracowników sądu jest zrzeszonych w Związku Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, ale akcję protestacyjną planują bez jego pomocy.

Protest ma polegać na braniu masowych zwolnień z pracy, tzw. L-4, czyli opierać się będzie na tych samych zasadach co listopadowy protest policjantów. W ubiegłym roku 13 listopada odbył się protest pracowników i pracownic sekretariatów pod siedzibą KPRM, wielu pracowników honorowo oddało krew. W tym roku akcja miałaby odbyć się w dniach 10-21 grudnia.

– Potwierdzam, że mamy taki plan. Oczywiście wszystko nieoficjalnie. Ale sędziowie już wiedzą, że nie będzie miał kto protokołować. No, może poza kierowniczkami sekretariatów. W sądach będą problemy – zapowiada anonimowe źródło portalu Tok.fm.

Protokolantów oraz pracowników sekretariatów zdenerwował list od ministra sprawiedliwości, wysłany przez niego pod koniec listopada. Zbigniew Ziobro zawarł w nim „wyrazy wdzięczności i uznania za ciężką pracę i wysiłek wkładany w wykonywanie powierzonych obowiązków”, obiecał tez jednorazowe świąteczne nagrody w wysokości 700 zł.