Stracone talenty?

Stracone talenty?

Izba Rzemieślników krytycznie ocenia półtora roku istnienia szkół branżowych. Jeszcze 15 lat temu w Polsce prawie 200 tysięcy uczniów kształciło się w szkołach zawodowych. Obecnie to tylko 63 tysiące.

Izba nie wypowiada się pochlebnie o trzech semestrach działania nowych szkół branżowych, które były jednym ze sztandarowych projektów minister Anny Zalewskiej. Jej zdaniem ich powstanie na razie nie zmieniło prawie nic na rynku szkolnictwa zawodowego w Polsce. Pomimo ogłoszenia 2018 roku rokiem kształcenia zawodowego, za deklaracjami nie poszły realne zmiany.

Młodzież nie chce kształcić się w szkołach branżowych i nie wybiera ich jako ścieżki przyszłej edukacji. Powodem są złe skojarzenia ze szkolnictwem tego rodzaju i nauką zawodu w młodym wieku oraz kryzys rynku fachowców, z którego Polska dopiero zaczyna się wydobywać. Profesor Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślników, alarmuje – coraz mniej młodzieży chce kształcić się w konkretnym zawodzie. Jego zdaniem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kraj stracił ponad 100 tysięcy młodych talentów.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Praca tylko blisko domu

Praca tylko blisko domu

Z najnowszych badań Work Service „Migracje zarobkowe Polaków” wynika, że ponad 90 proc. Polaków odrzuca zarówno pomysł wyjazdu za pracą zagranicę, jak i przeprowadzkę do innej części kraju.

Jak informuje portal pulshr.pl, z raportu Work Service dowiemy się, że obecnie na wyprowadzkę za pracą gotowych jest zaledwie 5,2 proc. aktywnych i potencjalnych uczestników polskiego rynku pracy. Aż 80 proc. zdecydowanie nie planuje migracji wewnątrz kraju, a 13,8 proc. „raczej” odrzuca taką perspektywę.

Dlaczego? Bo wielu pracowników ma już zatrudnienie w miejscu zamieszkania i przeprowadzka nie jest w ich wypadku koniecznością. Co mogłoby skłonić ich do zmiany miejsca zamieszkania i zatrudnienia? Jedynie wyższa płaca. Dla 71 proc. ankietowanych zachętę do relokacji stanowiłoby wynagrodzenie przekraczające 4000 zł netto. Jest to o około 500 zł więcej niż aktualny poziom przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie 0 proc. ankietowanych było skłonnych zmienić miejsce zamieszkania dla wynagrodzenia rzędu do 2 tys. zł netto, a tylko 4 proc. dla 2,5 tys. netto.

Posiłek dla każdego

Posiłek dla każdego

Rusza program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. W latach 2019-23 200 mln zł zostanie przeznaczone na stołówki szkolne. Jednak nie tylko one otrzymają wsparcie.

Jak informuje portal niepelnosprawni.pl, program oznacza dofinansowanie samorządów w prowadzeniu stołówek szkolnych (doposażenie, poprawa standardu, adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię oraz stworzenie nowych stołówek całkowicie od zera), ale także pomoc żywnościową dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i osób o niskich dochodach. Stąd nazwa programu – posiłki będą jedzone w szkole i w domach.

Wsparcie finansowe w ramach organizowania stołówek będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. Wsparcie udzielone zostanie w formie dotacji celowej. Jego maksymalna kwota to 80 tys. zł.

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że skorzysta z niego 2478 gmin i prawie 1,2 mln osób.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono środki na dowóz posiłków).

Nic nie jedzie

Nic nie jedzie

Nowy rok oznacza kolejne cięcia lokalnych połączeń autobusowych. Sytuacja wygląda coraz gorzej.

Komunikacja w małych miastach i na wsiach staje się coraz większym problemem. Obywatele bez prawa jazdy i samochodu mają ogromne kłopoty z przemieszczaniem się. Właśnie przekonali się o tym mieszkańcy okolic Gniezna. Tamtejszy PKS zlikwidował część kursów do pobliskich miejscowości, a dodatkowo przewoźnik zawiesił całkowicie przewozy w okresie ferii zimowych. Niebawem zapewne zupełnie je zlikwiduje, bo ma 2 mln zł długów i od jesieni jest w stanie upadłości. PKS Gniezno to jedno z kilkunastu państwowych przedsiębiorstw w takiej sytuacji, jak pisze portal forsal.pl.

Na dużą skalę połączenia lokalne zamykają też inni przewoźnicy autobusowi – zarówno ci należący do samorządów, jak i sprzedani np. zagranicznym firmom. W tym roku całkowitą likwidację przewozów w sześciu powiatach zapowiada Arriva, która przed laty kupiła wiele lokalnych PKS-ów. Od 1 lipca zamknie swoje oddziały w Węgorzewie, Kętrzynie, Bielsku Podlaskim, Sędziszowie Małopolskim, Prudniku i Kędzierzynie-Koźlu. Informowaliśmy już o tych planach na naszym portalu.

Są regiony, gdzie do wielu wsi nie kursuje żaden autobus. Od kilku miesięcy ogromne cięcia połączeń przeprowadza izraelski Mobilis, który kilka lat temu kupił część lokalnych PKS-ów. Wkrótce zlikwiduje swój oddział w Mrągowie, a w ostatnich miesiącach zakończył lub drastycznie ograniczył działalność kilku dawnych PKS-ów na Mazowszu – w Ostrołęce, Mławie czy Płocku.

Według obliczeń Klubu Jagiellońskiego, przeprowadzonych na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów, aż 13,8 mln mieszkańców Polski żyje w gminach, które nie mają zorganizowanego transportu publicznego. – To są miejsca, gdzie zupełnie nic nie jeździ, lub takie, gdzie może są jakieś kursy, ale one nie zostały nigdzie umocowane i zamówione. Jeśli kierowca zaśpi, to autobus nie przyjedzie i nikt go za to nie ukarze – mówi Bartosz Jakubowski, ekspert klubu ds. tranportu.

Tuż przed Bożym Narodzeniem Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że w styczniu rząd zajmie się nowelizacją przepisów, które powinny ograniczyć biały plamy komunikacyjne. W skrócie, w założeniach jest nałożenie na marszałków województw obowiązku tworzenia planów transportowych, które określałyby niezbędną siatkę połączeń. Miałyby one powstać na podstawie zgłaszanych przez gminy i powiaty potrzeb komunikacyjnych. Ministerstwo zakłada, że dzięki regulacjom 70 proc. regionów będzie pokrytych transportem użyteczności publicznej. Reszta komunikacji miałaby się odbywać na zasadach komercyjnych. Ale na praktyczne skutki przyjdzie nam wszystkim długo poczekać. „Mamy nadzieję, że cały system realnie zacznie funkcjonować 1 stycznia 2022 r.” – powiedział cytowany przez „Portal Samorządowy” Bogdan Oleksiak z Ministerstwa Infrastruktury.
Znacznie szybciej, bo już po 30 dniach od ogłoszenia ustawy, byłoby wprowadzone w życie inne rozwiązanie. Dla mieszkańców miałyby zostać otwarte przejazdy gimbusami. W wielu gminach to często jedyne autobusy, które tam kursują. Teraz mieszkańcy często korzystają z nich nielegalnie.