Koniec dróg na skróty

Koniec dróg na skróty

Będzie nowa dyrektywa Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 2-3 mln pracowników, którzy do tej pory pracowali na nietypowych umowach, zostanie objętych ochroną, a jej zasady będą jasne i przejrzyste.

Jak informuje portal tvn24bis.pl, nowe regulacje to odpowiedź na coraz bardziej upowszechniające się niestandardowe formy zatrudnienia, dalekie od typowego etatu. Dyrektywa ma zapewnić, że warunki pracy będą przejrzyste, a pracownicy uzyskają nowe prawa, niezależnie od ich formy zatrudnienia. Z zakresu dyrektywy mają być wyłączone osoby, które są autentycznie samozatrudnione.

Dzięki nowym regulacjom osoby pracujące dorywczo, na krótki okres, pracownicy okresowi, pracownicy domowi, a także płatni stażyści będą objęci minimalnymi prawami, jeśli tylko przekroczą próg 3 godzin pracy tygodniowo i 12 godzin w czterotygodniowym, uśrednionym okresie. Przepisy, gdy wejdą w życie, obejmą również nowe formy zatrudnienia, jak praca na żądanie, w systemie bonów usługowych lub za pośrednictwem platform internetowych takich jak np. Uber.

Dyrektywa określa też nowe prawa minimalne, takie jak prawo do większej przewidywalności pracy dla osób pracujących na podstawie zmiennego harmonogramu, możliwość ubiegania się o zmianę formy zatrudnienia na bardziej stabilną z prawem do otrzymania odpowiedzi pisemnej bądź też prawo do uzyskania obowiązkowych szkoleń bez potrącania ich kosztu z wynagrodzenia.

Aby przepisy weszły w życie, uzgodnioną dyrektywę muszą jeszcze formalnie poprzeć Parlament Europejski i przedstawiciele rządów w Radzie UE. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wdrożenie regulacji.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Śląscy nauczyciele zastrajkują

Śląscy nauczyciele zastrajkują

Związkowcy z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Katowicach zapowiadają wejście w spory zbiorowe z dyrekcjami szkół. Mają rozpocząć protesty po feriach zimowych.

Najważniejszy postulat oświatowej „Solidarności” dotyczy podwyższenia płac zasadniczych wszystkich nauczycieli o co najmniej 650 zł brutto od 1 stycznia obecnego oraz o 15 proc. od 1 stycznia 2020 roku. Związek domaga się również wprowadzenia zmian do systemu wynagradzania nauczycieli w taki sposób, by płace w oświacie były powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

„Będziemy postępować zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Najpierw przedstawimy dyrektorom szkół nasze postulaty. Kolejnym krokiem będą mediacje. Jeżeli zakończą się one fiaskiem, przeprowadzimy referenda strajkowe. Jeżeli pracownicy podczas głosowania opowiedzą się za taką formą protestu, zorganizujemy strajk” – zapowiedział szef nauczycielskiej „S” w regionie Lesław Ordon.

Sztab protestacyjno-strajkowy oświatowej Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim podjął także decyzję o zorganizowaniu pikiety. Protest odbędzie się 12 marca w Katowicach. Jak zapowiedział Ordon, wezmą w nim również udział przedstawiciele oświatowych struktur Solidarności z Regionu Podbeskidzie oraz z Regionu Częstochowa.

Posiłki dla potrzebujących

Posiłki dla potrzebujących

We wtorek 5 lutego rząd przyjął rozporządzenie, które ma umożliwić wykonanie zadań przewidzianych w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”. Oznacza to, że zostaną doposażone stołówki szkolne, posiłki dowożone do domów otrzymają także potrzebujący seniorzy.

Jak pisze portal gov.pl, z oferty może skorzystać prawie 2,5 tysiąca samorządów. Wymagany jest niewielki wkład własny. Program składa się z trzech modułów: pierwszy to dostarczanie pod same drzwi gotowych posiłków osobom starszym, schorowanym lub niepełnosprawnym, drugi to posiłki dla dzieci i młodzieży szkolnej pochodzącej z potrzebujących rodzin, a kolejny – remonty i wyposażenie szkolnych stołówek. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc nie będzie jednak zupełnie uniwersalna – otrzymają ją osoby spełniające kryterium dochodowe (150 proc. kryterium uprawniającego do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej).

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.

Sprawiedliwość za darmo

Sprawiedliwość za darmo

Zgodnie z nowym prawem o naliczaniu opłat sądowych pracownicy, który dochodzą swoich praw w sporze z byłym pracodawcą, ZUS lub KRUS, nie będą od tej pory ponosić żadnych kosztów.

Do tej pory prawo stanowiło, że w takich sytuacjach poszkodowani pracownicy nie płacili nic tylko przy wniesieniu pozwu sądowego. Musieli jednak płacić po 30 zł przy każdej apelacji, zażaleniu, skardze kasacyjnej. Trzeba też było płacić „w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy”.

Teraz opłaty sądowe (5 proc. wartości sporu) będą pobierane jedynie w przypadku spraw, których wartość sporu przekracza 50 tys. zł.

Z opłat całkowicie zwolnieni mają być pracownicy występujący o zaległe wynagrodzenie. Zarówno w postępowaniach przed sądem pracy, jak i w postępowaniach cywilnych prowadzonych w sprawie wynagrodzenia od pracodawcy, który zbankrutował.

[Zdjęcie: Tomasz Chmielewski]