Chcą dobrych warunków

Chcą dobrych warunków

W czwartek 9 maja 2019 r. o godz. 11:00 przed Ambasadą USA w Warszawie odbędzie się briefing prasowy związków zawodowych działających w Amazonie. Tego dnia w firmie rozpocznie się także spór zbiorowy.

Inicjatywa Pracownicza i NSZZ Solidarność to związki, które działają wśród pracowników tej gigantycznej firmy. Solidarnie domagają się one podwyżek wynagrodzeń i realnej poprawy warunków pracy.

Sytuacja pracowników Amazon Poland jest dramatyczna, dlatego postanowiliśmy się zjednoczyć i działać razem, aby to zmienić. W briefingu wezmą udział przedstawiciele obu organizacji związkowych. Chcemy opowiedzieć o tym jak wygląda praca w Amazonie oraz przedstawić nasze postulaty – mówi Grzegorz Cisoń, przewodniczący Solidarności w Amazon Poland.

Jednym z najważniejszych postulatów związków zawodowych działających w Amazonie jest żądanie podwyżek płac oraz ujednolicenia wynagrodzeń w poszczególnych magazynach należących do firmy. – Dzisiaj wynagrodzenia szeregowych pracowników są nieznacznie wyższe od płacy minimalnej. Niemal cały towar z polskich magazynów trafia na rynek niemiecki. Pracownik magazynu Amazonie w Niemczech zarabia ponad 3 razy więcej od nas, nie pracując przy tym w nocy i w niedzielę – wskazuje Magda Malinowska, członkini Prezydium Inicjatywy Pracowniczej.

Związkowcy domagają się również poprawy warunków pracy, a w szczególności złagodzenia wyśrubowanych do granic możliwości norm wydajnościowych. Jak wskazują, ubiegłoroczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy obciążenie pracą fizyczną na większości przebadanych stanowiskach pracy ponad dwukrotnie przekracza dopuszczalne normy określone w prawie pracy.

Spór zbiorowy jest w świetle prawa pierwszym krokiem do zorganizowania na terenie zakładu referendum strajkowego.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Polska jazda bez trzymanki

Polska jazda bez trzymanki

Polskie drogi są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Sytuację mogłyby poprawić wyższe mandaty i obniżenie maksymalnej prędkości.

W ubiegłym roku w Polsce zginęło w wypadkach drogowych 76 osób na milion mieszkańców. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Rumunia (96 zabitych), Bułgaria (88), Łotwa (78) i Chorwacja (77). Poza Łotwą wszystkie te kraje zmniejszyły jednak liczbę ofiar śmiertelnych. Polska zanotowała ich niewielki wzrost.

Koszty wypadków drogowych sięgają u nas nawet 52 mld zł rocznie. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2018 roku doszło w Polsce do 31,6 tys. wypadków, w których zginęło 2,8 tys. osób.

Jak informuje serwis biznes.interia.pl, w Polsce brak skutecznie odstraszających kar za przewinienia. Mandaty opiewają na kilkaset złotych. W wielu krajach na Zachodzie wysokość mandatów jest uzależniona od stanu portfela. W państwach skandynawskich za niektóre wykroczenia nie ma górnej granicy grzywny dla kierowców, w Polsce można dostać maksymalnie 5 tys. zł.

Dobrym przykładem dla Polski może być Słowacja, której udało się w ostatnich latach znacznie ograniczyć liczbę ofiar wypadków drogowych. Obniżono tam prędkość w miastach i przyjęto nowe przepisy ruchu drogowego. Podniesiono również kary za ich naruszenia. Wprowadzono podwyżki dla policjantów, aby zminimalizować ryzyko korupcji.

Rozwarstwieni

Rozwarstwieni

Według raportu Ministerstwa Finansów 10 procent najlepiej zarabiających Polaków uzyskuje 41 proc. dochodów wszystkich polskich podatników.

Ministerstwo Finansów przeanalizowało nierówności dochodowe w poszczególnych regionach kraju. Najwięcej najbogatszych, ale i najbiedniejszych osób jest na Mazowszu. W stolicy rozlicza podatki najwięcej milionerów (około jednej czwartej z ponad 20 tys. osób). Na drugim biegunie mamy z kolei powiat szydłowiecki z ponad 24-proc. bezrobociem. Najbardziej egalitarny dochodowo jest zaś Śląsk.

10 proc. najlepiej zarabiających Polaków uzyskuje prawie 41 proc. całego dochodu brutto wszystkich rozliczających podatki. Absolutni krezusi – czyli 1 proc. najbogatszych – kontrolują około 14 proc. dochodu.

Resort finansów zbadał dane z połączonych baz PIT i ZUS za 2016 r. Przeanalizował je m.in. pod kątem nierówności dochodowych. Do tej pory głównym źródłem informacji o nierównościach były badania budżetów gospodarstw domowych, które robił GUS. Z badań ministerstwa wynika jednak, że nierówności są większe niż wskazuje współczynnik Giniego dla Polski. GUS opiera się na ankietach, a nie twardych danych z urzędów skarbowych. Eksperci zarzucają jego badaniom, że za słabo reprezentowani są w nich bogaci. Jednocześnie jednak Ministerstwo Finansów nie uwzględnia w swoich badaniach rolników, którzy nie płacą podatku dochodowego.

W listopadzie 2017 r. dwaj ekonomiści, Paweł Bukowski i Filip Novokmet, opublikowali raport, w którym dowodzili, że nierówności po upadku komunizmu wyraźnie się zwiększyły. W 1989 r. 10 proc. najwięcej zarabiających uzyskiwało 23 proc. całkowitego dochodu, a 1 proc. najzamożniejszych ok. 4 proc.

Wrócą kaucje?

Wrócą kaucje?

Dyrektywy unijne coraz silniej naciskają na kraje członkowskie, by te przetwarzały ponownie zużyty plastik. W Polsce powraca dyskusja o wprowadzeniu kaucji za opakowania.

Jak pisze Portal Samorządowy, system kaucji miałby obejmować puszki po napojach oraz butelki szklane i plastikowe. Licznych zwolenników ma też wprowadzenie automatów, w których za opłatą będzie można oddać butelki, tzw. skupomatów.

Plastik staje się ogromnym problemem jako „naczelny śmieć”. Nic dziwnego, że cała Europa rozmyśla nad sposobami ograniczenia jego produkcji lub zużycia.

Pierwszy polski skupomat stanął w krakowskim magistracie. Przyjmuje on plastikowe butelki po 10 groszy za sztukę. Co ciekawe, zakup pierwszych 10 tysięcy butelek sfinansuje radny Łukasz Wantuch, pomysłodawca całej idei. Wierzy on, że zamiast do pieca czy lasu, niepotrzebne butelki trafią do odpowiedniego automatu.

Wątpliwości ma Piotr Szewczyk, przewodniczący Krajowej Rady RIPOK, który wskazuje na nieekologiczność transportu butelek ze skupomatów do centrów, gdzie byłyby przetwarzane (benzyna) oraz na nieekologiczność i koszt wyprodukowania samych automatów. Jego zdaniem dużo lepszy jest obowiązujący dawniej w Polsce – i obecnie w wielu krajach unijnych – system kaucyjny.

Takie systemy obowiązują w 10 krajach UE, w części z nich recykling butelek sięga ponad 90 proc. Pomysł nie jest nowy także u nas. Polski rząd już analizował taką możliwość, ale przed rokiem resort środowiska stwierdził, że kaucji nie wprowadzi.

W ostatnich dniach minister środowiska Henryk Kowalczyk przyznał jednak, że kaucja zostanie wprowadzona w ramach przygotowywanego pakietu odpadowego.  „Rozważamy różne systemy kaucyjne, nie tylko dla plastiku, ale i dla szkła” – mówił „Gazecie Wyborczej”. Intensywne prace nad pakietem mają być prowadzone w drugiej połowie roku.