Minimum musi wzrosnąć

Minimum musi wzrosnąć

OPZZ, Solidarność i Forum ZZ przedłożyły resortowi pracy swoją propozycję dotyczącą wzrostu płac w 2020 r. Żądają wzrostu płacy minimalnej o prawie 300 zł brutto, czyli do 2520 zł brutto (1822 zł netto).

Związkowcy w dokumencie skierowanym 22 maja br. do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zawarli cztery placowe postulaty na 2020 rok. Oto one:

  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 8,6 proc.;
  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15 proc.;
  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 12 proc;
  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2019.

Ustanowiona w tej wysokości płaca minimalna stanowiłaby 48,2 proc. prognozowanej przez rząd na rok 2020 płacy przeciętnej.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Pracodawcy łaski nie robią

Pracodawcy łaski nie robią

Czekanie, aż zadzwoni telefon i firma lub agencja pracy łaskawie powie, ile w tym miesiącu pracujemy i czy w ogóle? To nie dla Irlandczyków. Dzięki działaniom związków zawodowych w marcu Irlandia zakazała tzw. zero hours contracts.

To ogromny przełom legislacyjny, który daje impet także Wielkiej Brytanii, gdzie zerowe umowy są plagą gnębiącą najsłabszych i najgorzej opłacanych pracowników. Pracuje tam na takich warunkach – a raczej czeka w niepewności na telefon – aż 850 tysięcy osób (wg analizy TUC).

Według nowego prawa Irlandczycy nie mogą być zatrudniani na zasadzie umowy zero godzin i otrzymają rekompensatę finansową od pracodawcy, jeśli zjawią się w miejscu pracy, ale zostaną odesłani do domu, bo obowiązków „nie ma”.

Na czym polegają problemy z tego typu umowami? Pracownicy nie mają żadnego wpływu na rozkład swojego tygodnia pracy – jeśli nie chcą stracić zatrudnienia, muszą być dostępni od ręki, po telefonie z firmy lub agencji. Nie wiedzą, ile będą w danym miesiącu pracować, a zatem nie mają pojęcia, ile zarobią. Nie mają oczywiście urlopów wypoczynkowych ani zdrowotnych. Stworzono warunki, w których można „używać” pracowników nie dając im nawet minimalnych zabezpieczeń.

Wielcy w końcu zapłacą

Wielcy w końcu zapłacą

Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Komisji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce. Spór ciągnął się ponad półtora roku.

Podatek handlowy miał być batem rządu PiS na zagraniczne sieci handlowe. Uchwalona w 2016 roku ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzała dwie stawki, który miały płacić przedsiębiorstwa z sektora handlu. Pierwsza, w wysokości 0,8 proc., dotyczyła miesięcznego obrotu między 17 mln a 170 mln zł. Druga, w wysokości 1,4 proc., miała zastosowanie do obrotu powyżej 170 mln zł miesięcznie.  Podatek miał zwiększyć wpływy podatkowe do budżetu zwłaszcza od sieci dyskontów, super- czy hipermarketów, które w Polsce kontrolowane są głównie przez zagranicznych właścicieli. Podatku płacić nie miały natomiast m.in. małe sieci handlowe (w dużej mierze polskie) czy niezależne sklepy.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej obowiązywała od 1 września 2016 roku, ale w połowie września 2018 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie w jego sprawie i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem Brukseli, jego konstrukcja mogła faworyzować mniejsze sklepy, co można było uznać za pomoc publiczną. Zdaniem polskiego rządu za to, KE niesłusznie uznała, że podatek od sprzedaży detalicznej stanowi środek selektywny z korzyścią dla niektórych przedsiębiorstw z uwagi na progresywny charakter jego stawek stosowanych do podstawy opodatkowania przychodu. W związku z tym Polska wniosła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji o wszczęciu postępowania.

Majowa decyzja oznacza, że Polska będzie mogła pobierać podatek handlowy, o ile nie będzie odwołania od wyroku sądu. Jednak zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pobór tego podatku jest na mocy stosownej ustawy zawieszony do końca 2019 roku.

Pielęgniarkę pilnie zatrudnię

Pielęgniarkę pilnie zatrudnię

72 proc. polskich szpitali poszukuje pielęgniarek, 68 proc. lekarzy, a 13 proc. położnych.

Jak wynika z raportu Manpower Life Science „Niedobór talentów w branży medycznej”, polska służba zdrowia cierpi na bardzo poważne braki kadrowe. O trudnościach w rekrutacji mówi co piąta placówka medyczna badana przez agencję.

Trudności w rekrutowaniu pediatrów zgłasza 23 proc. polskich szpitali, tyle samo mówi o problemach w pozyskiwaniu specjalistów chorób wewnętrznych, a 21 proc. sygnalizuje trudności w rekrutowaniu anestezjologów. Na drugim końcu listy 10 specjalizacji lekarskich najtrudniejszych do pozyskania są specjaliści chorób płuc – 7 proc., neurolodzy – 8 proc. i ginekolodzy – 10 proc. Problem jest także z farmaceutami i fizjoterapeutami, dla których atrakcyjniejsza jest praca na rynku prywatnym.

Ponad 55 proc. lekarzy to osoby w wieku powyżej 45 roku życia. W niektórych specjalnościach luka pokoleniowa jest tak duża, że istnieje coraz bardziej realne zagrożenie braku ciągłości udzielania świadczeń medycznych. Z raportów pokontrolnych wynika, że niektóre szpitale mają już tak duże trudności z pozyskaniem lekarzy specjalistów, że zmuszone będą zaprzestać wykonywania niektórych świadczeń z powodu braku wykwalifikowanej kadry – mówi Jacek Kopacz, ekspert Manpower Life Science.

Manpower Life Science zapytał również szpitale o ich bieżące potrzeby kadrowe. W zakresie personelu medycznego najwięcej z nich zgłasza zapotrzebowanie na stanowiska pielęgniarek wszystkich specjalizacji (72 proc. szpitali) i lekarzy (68 proc.). Zdecydowanie mniej placówek potrzebuje położnych (13 proc), techników elektroradiologów, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (7 proc.) oraz diagnostów laboratoryjnych/laborantów (7 proc.). Z kolei w obszarze stanowisk niemedycznych szpitale obecnie najbardziej potrzebują przedstawicieli personelu pomocniczego jak salowe, pomoc kuchenna, sanitariusze, pracownicy pralni (38 proc.) oraz pracowników działów administracji, na przykład punktu rejestracji pacjentów, archiwum, działu kadr i księgowości (38 proc.).

Wszystkie placówki w Polsce, z wyjątkiem największych szpitali uniwersyteckich, mają trudności z pozyskiwaniem pracowników o pożądanych kwalifikacjach. Problemy kadrowe szpitali są zjawiskiem ogólnopolskim, choć znacznie bardziej odczuwają je mniejsze miasta. Trudności dotyczą szczególnie szpitali ogólnych pierwszego i drugiego poziomu zabezpieczenia, a ich przyczyny są złożone i wynikają zarówno z niedostatecznego finansowania szpitali, jak i z niedoboru pracowników na rynku pracy oraz warunków pracy personelu w szpitalach. Znaczenie ma także infrastruktura, łatwiej jest bowiem pozyskać kadrę dla szpitali nowo budowanych i dobrze wyposażonych, niż do szpitali o gorszych warunkach lokalowo-sprzętowych – tłumaczy prof. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.