Niepełnosprawni jednak dostaną?

Niepełnosprawni jednak dostaną?

Dodatkowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych coraz bliżej – Sejm uchwalił właśnie poprawkę, która gwarantuje dodatek pieniężny osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z poprawką głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poprawkę przyjęta przez Sejm została zgłoszona przez Kukiz’15 i dotyczy podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia.
Kto otrzyma świadczenie? Będą mogły o nie wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji). Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie będzie wynosiło maksymalnie 500 zł netto miesięcznie, może jednak wynosić mniej – wyrównanie będzie sięgało tylko do wysokości płacy minimalnej.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa wchodzi w życie 1 października br.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Piesi jednak mają szansę?

Piesi jednak mają szansę?

Komisja Senatu poparła prace nad ustawowym pierwszeństwem pieszych.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jednogłośnie skierowała w środę do dalszych prac legislacyjnych petycję dotyczącą pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, którzy nie tylko na nich są, ale też zbliżają się do nich. Po raz pierwszy inicjatywa w tej sprawie została poparta w parlamencie. Niedawno podobną petycję odrzucili posłowie.

Petycja zmienia treść jednego z zapisów ustawy. Zawiera ona propozycję, by artykuł 26. Prawa o ruchu drogowym miał treść „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub zbliżającemu się do takiego przejścia”. Dziś pierwszeństwo ma tylko pieszy, który już jest na przejściu.

W Unii Europejskiej Polska jest na samym końcu skali, jeśli chodzi o śmiertelność w wypadkach drogowych i liczbę ofiar na przejściach. Postulowane rozwiązanie obowiązuje już w Beneluksie, Francji, Szwajcarii, Niemczech czy Czechach.

Co teraz? Do zmiany prawa jeszcze daleko. Inicjatywę ustawodawczą ma Senat jako całość. Szkic niewielkiej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który byłby efektem petycji, może przygotować komisja senacka lub dziesięciu senatorów. Ale by stał się projektem skierowanym do Sejmu, musi zostać przyjęty na plenarnym posiedzeniu Senatu, a wcześniej przejść przez senacką komisję ustawodawczą.

Berlin przeciwko prywaciarzom

Berlin przeciwko prywaciarzom

Miasto Berlin odkupiło z prywatnych rąk 670 mieszkań przy jednej z głównych alej wschodniej części metropolii. Renacjonalizacja ma związek z protestami mieszkańców, którzy mieli dość szybujących w kosmos cen nieruchomości.

Karl Marx Allee, prestiżowa aleja zabudowana w latach pięćdziesiątych pięknymi szarymi i piaskowymi budynkami, stała się frontem ciągnącej się miesiącami walki o obniżenie spekulacyjnych berlińskich czynszów. Mieszkańcy dzielnicy, bojąc się wzrostu czynszów, organizowali marsze protestacyjne i wywieszali z okien banery, np. o treści „Precz ze spekulantami”.

Jak informuje „The Guardian”, po długich miesiącach klinczu ostatecznie kilka dni temu senat potwierdził, że 670 mieszkań znajdujących się w trzech budynkach zostaną odkupione przez państwowe przedsiębiorstwo mieszkaniowe.

Berlin planuje odzyskanie kontroli nad własnym rynkiem mieszkaniowym, bo „Berlińczyków powinno być stać na mieszkanie w mieście”.

Na potrzeby dzieci

Na potrzeby dzieci

Od lipca br. świadczenie 500+ przysługiwać będzie na każde dziecko. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że 42 proc. rodziców chce je przeznaczyć na zajęcia pozalekcyjne dziecka, m.in. naukę języków obcych, 40 proc. chce odłożyć te pieniądze na przyszłość dziecka, a część badanych chce je przeznaczyć na potrzeby całej rodziny.

Dwie najpowszechniejsze odpowiedzi – zajęcia pozalekcyjne i oszczędność na przyszłość dziecka – wskazywane były najczęściej niemal w każdej grupie wiekowej czy społecznej i wśród osób o bardzo różnym statusie majątkowym. Odpowiedź trzecia, czyli decyzja o przeznaczeniu środków na bieżące potrzeby całej rodziny, nie tylko dziecka, pojawiała się głównie u rodzin wielodzietnych, z minimum trójką dzieci.

Wśród odpowiedzi pojawiły się także wydatki na wakacje, zajęcia sportowe i ubrania.

SCB podaje w oparciu wyniki badania, że najwięcej osób, które już złożyły wniosek, znajdziemy wśród mieszkańców średnich i dużych miast (odpowiednio 55 i 50 proc.). 3 proc. rodzin nie ma zamiaru w ogóle skorzystać z programu.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów w pierwszych dniach lipca. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa (próba n=1000) rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat).