Susza nie odpuszcza

Susza nie odpuszcza

Według badań GUS zbiory owoców w sadach są aż o 25 proc. niższe niż w 2018 r.

Jak informuje portal farmer.pl, tegoroczne zbiory owoców z drzew w sadach są oceniane na niespełna 3,4 mln ton, czyli o blisko 25 proc. mniej od produkcji z 2018 roku. Powodem niższych zbiorów owoców z drzew były przede wszystkim wiosenne przymrozki (występujące na wielu plantacjach w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców), przedłużająca się susza oraz przesilenie drzew owocowaniem w poprzednim rekordowym sezonie.

Według GUS zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 3 mln ton, (1/4 mniej od produkcji jabłek w 2018 r.). Z kolei zbiory owoców z krzewów owocowych w sadach oraz plantacji jagodowych oceniono wstępnie na niespełna 0,5 mln ton, czyli o blisko 20 proc. mniej niż w roku poprzednim. Tegoroczną produkcję warzyw gruntowych szacuje się obecnie na blisko 3,8 mln ton, tj. na poziomie ponad 8 proc. niższym w porównaniu ze zbiorami roku ubiegłego, natomiast zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 6,7 mln t – mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 11 proc.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Uczciwość najważniejsza

Uczciwość najważniejsza

Badania wykazują, że pracownicy najbardziej cenią w pracodawcach uczciwość i transparentność, już od momentu rozmowy kwalifikacyjnej.

Raport z badań przeprowadzonych przez portal praca.pl pokazuje, że aż 77 proc. pracowników oczekuje po zatrudniającym przede wszystkim uczciwości – już na etapie rekrutacji. Zależy im na przejrzystości procedur, uczciwej ocenie ich kompetencji, znajomości płacy i „niekluczeniu”.

Pracownicy chcą, by w ogłoszeniach podawane było wprost wynagrodzenie, widełki płacowe lub czynniki wpływające na wysokość pensji. Oczekują od pracodawcy konkretów.

Transparentność w rozumieniu kandydatów to przede wszystkim szczegółowe omówienie obowiązków na stanowisku, na które aplikują oraz udzielenie informacji zwrotnej na temat wyniku rekrutacji. Co trzeci kandydat doceni profesjonalną, czyli opartą na kompetencjach, ocenę swojej kandydatury, z kolei co czwarty zwraca również uwagę na szacunek podczas całego procesu.

Jak wynika z badania, opinie o pracodawcy w internecie mają duże znaczenie. Jednak 16 proc. respondentów stwierdziło, że to laurki wystawiane przez HR-owców lub opłacone opinie.

Najpierw towar, potem zasady

Najpierw towar, potem zasady

UOKiK zarzuca Biedronce nieuczciwe praktyki. Grozi jej 1,5 mld zł kary. Sieć wykorzystuje swoją silną pozycję negocjacyjną i wymusza na dostawcach rabaty po sprzedaży towaru.

UOKiK twierdzi, że Biedronka stosowała nielegalne praktyki wobec swoich dostawców. W czerwcu 2019 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę w spółce Jeronimo Martins Polska. zdobyte wówczas informacje i dokumenty dały podstawę do postawienia firmie zarzutu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Na czym ona polega? Z informacji zebranych w czasie kontroli wynika, że JMP w relacjach z dostawcami, w szczególności owoców i warzyw, uzyskuje dwa typy rabatów. Pierwszy z nich jest procentowo określony w umowie i jest stosowany po przekroczeniu ustalonej wcześniej wartości obrotu (sprzedaży do Biedronki). Dostawcy Biedronki nie znają natomiast wysokości drugiego rabatu, a poza tym są o nim informowani na koniec miesiąca, po zrealizowaniu dostaw. W przypadku nieudzielenia tego rabatu dostawcy grozi kara umowna.

Jeronimo Martins Polska ma silniejszą pozycję negocjacyjną i podejrzewamy, że wykorzystuje ją w nieuczciwy sposób. W efekcie tych działań dostawca produktów spożywczych, głownie owoców i warzyw, nie ma pewności, czy będzie musiał udzielić dodatkowego rabatu, ani jak duży on będzie. Tym samym zawierając umowę nie wie, ile będzie mógł zarobić – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej może wynieść do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy. Przy obrotach Biedronki oznacza to ogromną kwotę.

Łóżko czy nie-łóżko?

Łóżko czy nie-łóżko?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że niektórzy dyrektorzy szpitali obchodzą przepisy dotyczące spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek. Chodzi o likwidowanie łóżek i zwiększanie liczby tzw. dostawek. W prawie nie ma definicji łóżka szpitalnego.

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, pielęgniarki podają, że łóżka ponadlimitowe dyrektorzy ustawiają najczęściej na internie, oddziałach zabiegowych, oddziałach dziecięcych i ortopedii. Dostawek nie uwzględnia się przy wyliczaniu norm, a te same pielęgniarki muszą opiekować się większą liczbą pacjentów. De facto więc nowe normy stają się iluzoryczne. Związek sygnalizuje, że kolejnym sposobem na ominięcie norm są fotele. To na nich, zamiast na łóżkach, mają być kładzeni pacjenci, u których wykonywane są procedury w trybie jednego dnia.

Zgłaszany przez OZZPiP problem zastępowania szpitalnych łóżek dostawkami lub fotelami zostanie szczegółowo zweryfikowany i poddany analizie – informuje Ministerstwo Zdrowia. Według resortu jako łóżko szpitalne należy rozumieć łóżko umieszczone na stałe na sali chorych, zaopatrzone w pościel, zajęte przez chorego, względnie przygotowane na jego przyjęcie. MZ zaznacza, że do liczby łóżek w szpitalu nie wlicza się łóżek (leżanek) wchodzących w skład wyposażenia stanowiska diagnostycznego, porodowego, dializacyjnego itp. oraz łóżek pomocniczych, na których pacjent przebywa chwilowo, np. wybudzeniowych. Dostawki, które funkcjonują w danym podmiocie leczniczym (oddziale szpitalnym) powyżej 14 dni, wymagają zgłoszenia do stosownego organu rejestrowego. W przypadku niezgłoszenia w terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do 10-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę – ostrzega resort.

Jak informuje nas Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP, trwają już kontrole Ministerstwa Zdrowia w szpitalach dotyczące liczby i przeznaczenia łóżek. Ostrzega też, że Związek będzie opisywał i zgłaszał skrajne sytuacje do Rzecznika Praw Pacjenta. RPP również może skontrolować szpital, na dodatek wcześniej o tym nie zawiadamiając. Liczba pielęgniarek wpływa przecież na bezpieczeństwo chorego – podkreśla. Jeśli ktoś myśli, że łóżek nie można zliczyć, a dyrektorzy mogą w tym obszarze balansować tak, że nikt się nie dowie o nadużyciach, to jest w błędzie. Są rejestry wojewodów z podaną liczbą łóżek, poza tym pielęgniarki w szpitalu też potrafią liczyć – mówi Ptok.

Pytana o przykłady nieprawidłowości, podaje ich bardzo dużo, z różnych regionów kraju. Wskazuje nie tylko na kłopoty z dostawkami, ale także z pielęgniarkami, które z oddziałów są odwoływane do pracy w innych miejscach w szpitalu – do pracowni, poradni – często bez odpowiedniego przeszkolenia. W jednym ze szpitali na Podkarpaciu na hasło „kontrola” wywozi się łóżka z oddziałów, które stoją tam jako dostawki. Chorzy leżą też na dostawkach na korytarzach, przy łóżkach jest aparatura wspomagająca. Dotyczy to m.in. oddziałów hematologii. Z kolei innych łóżek mamy za dużo. Absurd – mówi. Kolejna sytuacja: oddział onkologiczny, 24 chorych, normy policzone według wskaźnika 0,6. O godz. 8 rano do oddziału wchodzi 10 pacjentów z zewnątrz, do dziennej chemioterapii. Przebywają tam często do godz. 20.00 lub 21.00. Siedzą na krzesłach, w fotelach lub w fotelach do podań. To ilu mamy tych pacjentów? – pyta.