Kulczykowie zwrócą

Kulczykowie zwrócą

Sąd Unii Europejskiej uznał, że firma Kulczyków musi zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1,3 mld zł w związku z pobieraniem nienależnej pomocy przy budowie i eksploatacji Autostrady Wielkopolskiej.

Spółka Autostrada Wielkopolska (AWSA) zarządza odcinkiem płatnej autostrady A2 od Konina do Nowego Tomyśla za Poznaniem. W czwartek Sąd UE wydał wyrok odrzucający skargę AWSA na decyzję Komisji Europejskiej z sierpnia 2017 r. Wówczas KE zobowiązała spółkę do zwrotu państwu nienależnej pomocy publicznej. Decyzję Komisji w listopadzie 2017 r. AWSA zaskarżyła do Sądu UE.

Zgodnie z wyrokiem unijnego sądu firma ma wykonać decyzje KE i pokryć wydatki procesowe Komisji. Chodzi o ogromne pieniądze. „Odzyskane środki zasilą konto Krajowego Funduszu Drogowego i zostaną przeznaczone na realizację inwestycji drogowych” – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Jak informuje portal wyborcza.pl, KE nakazała AWSA zwrócić państwu 895 mln zł pomocy przyznanej z naruszeniem unijnych przepisów od września 2005 r. do połowy 2011 r. Do tej kwoty KE poleciła doliczyć odsetki i w listopadzie 2017 r. AWSA była zobowiązana zwrócić państwu już 1 mld 367 mln zł.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Jest gdzie leczyć, ale nie ma komu

Jest gdzie leczyć, ale nie ma komu

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej w Polsce brakuje obecnie 68 tys. lekarzy. W ostatnich latach ich liczba wzrosła, ale i tak jesteśmy na szarym końcu w UE.

Jeśli chodzi o liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców, jesteśmy na szarym końcu w Europie. W Polsce jest to 2,4; średnia europejska to 3,6 (dane OECD i KE) – mówi PAP wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Madej. Oficjalnie podawane dane mówią o braku 50 tys. lekarzy. Obliczyliśmy, że na podstawie danych z Centralnego Rejestru Lekarzy brakuje ok. 68 tys. lekarzy – dodaje.

Jednocześnie PAP informuje, że w ostatnich 5 latach liczba lekarzy wzrosła o ok. 11 tysięcy.

Kogo potrzeba w polskich szpitalach najbardziej? Przede wszystkim psychiatrów, onkologów i hematologów dziecięcych, anestezjologów, chirurgów onkologicznych i specjalistów z zakresu chorób płuc u dzieci.

Z drugiej strony jednak, według danych Eurostatu, w polskich szpitalach nie ma wielkiego problemu z dostępnością łóżek. Dysponujemy 663 łóżkami na 100 tys. mieszkańców, wyprzedzając pod tym względem Francję, Portugalię, Hiszpanię, Włochy i Wielką Brytanię.

Stres nasz powszedni

Stres nasz powszedni

Stres związany z pracą u 28 proc. Polek wywołuje zaburzenia snu. 32 proc. na regenerację po stresujących sytuacjach zawodowych potrzebuje dwóch tygodni urlopu.

Jak informuje pulshr.pl, badanie „Polacy a stres w pracy i w życiu” wykazało, iż 17 proc. spośród badanych Polek narzeka na zmęczenie jako skutek nerwowych sytuacji, 13 proc. odczuwa napięcie psychosomatyczne w postaci bólów brzucha lub głowy. Do depresji jako efektu odczuwania długotrwałego stresu przyznaje się 9 proc. Polek.

Aby odreagować nerwowe sytuacje, 36 proc. zapytanych kobiet potrzebuje 3 dni, które mogą złagodzić skutki stresu. U 32 proc. respondentek potrzebny na regenerację czas to 2 tygodnie urlopu. Według 16 proc. już tydzień jest wystarczający, by umiemy się wyłączyć i poszukać sposobów na relaks. Według 16 proc. kobiet zbawienne w walce ze stresem są weekendy, pozwalające złapać dystans i trochę odpocząć.

Reprywatyzacja bez zmian

Reprywatyzacja bez zmian

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił decyzję komisji, która wcześniej częściowo cofnęła reprywatyzację kamienicy przy ul. Nabielaka 9 w Warszawie. Oznacza to, że handlarz roszczeniami nie musi zwracać prawie 3 mln zł ze sprzedaży mieszkań nabytych po przejęciu przez siebie domu.

Przy Nabielaka 9 mieszkała śmiertlena ofiara reprywatyzacji, Jolanta Brzeska. W 2006 r. kamienia została przekazana trojgu spadkobiercom i znanemu „kupcowi roszczeń” Markowi M., który miał nabyć część praw od innych spadkobierców
Reprywatyzację nieruchomości komisja weryfikacyjna uchyliła w 2017 r., nakazując Markowi M. zwrot ponad 2,9 mln zł. Komisja argumentowała, że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów kamienicy radykalnie się pogorszyła: podwyższono czynsze, co doprowadziło do powstania zaległości finansowych, a to z kolei skutkowało postępowaniami o zapłatę i eksmisjami. W konsekwencji niemal wszyscy lokatorzy opuścili swoje mieszkania.

Skargę na decyzję komisji w zakresie uzasadnienia złożyło m.st. Warszawa, zaskarżył ją także Marek M.

Wczoraj warszawski sąd zdecydował o jej uchyleniu, odrzucając wcześniej wniosek ratusza o odroczenie postępowania.  To jest rokosz sądów administracyjnych, to jest bunt sędziów wobec konstytucji. Sędziowie występują przeciwko elementarnym zasadom współżycia społecznego. To jest nieprawdopodobne, że instytucja, która ma stać na straży praworządności, po prostu ją łamie w sposób spektakularny – mówi Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Wolne Miasto.