Antropocen to wyzwanie

Antropocen to wyzwanie

W Warszawie i Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja
Creatio Continua: Ekologia integralna i wyzwania antropocenu. „Nowy Obywatel” jest jednym z patronów wydarzenia.

Najważniejsza kobieta w Watykanie, twórczyni Porozumienia Paryskiego ws. zmiany klimatu i szef Alarmu Smogowego na ratunek Ziemi

Czołowi ekonomiści, politycy, teolodzy i ekolodzy spotkają się w Warszawie i Krakowie, by szukać rozwiązań kryzysu klimatycznego.

 • Pierwsza kobieta nominowana do Komisji Państwa Watykańskiego i reprezentantka największej światowej konfederacji związków zawodowych.
 • Ekonomiczny doradca papieża i współtwórczyni przełomowego Porozumienia Paryskiego ws. powstrzymania zmiany klimatu.
 • Przyjaciel Jana Pawła II i szef Polskiego Alarmu Smogowego.
 • Jeden z najważniejszych współczesnych teologów i radna Oksfordu.

Co połączyło tak różnych ludzi? I co sprowadza ich do Krakowa i Warszawy w szczycie sezonu smogowego i na krótko przed szczytem państw Unii Europejskiej oraz Szczytem Klimatycznym ONZ?

Wspólne wyzwanie – największy kryzys ekologiczny, z jakim dotąd mierzyła się ludzkość.
I wspólna wiara, że razem możemy go rozwiązać.

15, 16 i 17 listopada w Krakowie i Warszawie spotkają się najwybitniejsi współcześni europejscy publiczni intelektualiści: ludzie wiary i działania, biskupi i ministrowie, teologowie i ekonomistki, działaczki i analitycy, by wspólnie odpowiedzieć na ekologiczne, ekonomiczne i duchowe wyzwania naszych czasów, szukając inspiracji w chrześcijańskiej ekologii integralnej.

15-16 listopada w godz. 09.00-18.00 w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja Creatio Continua pod hasłem Ekologia integralna i wyzwania antropocenu.

17 listopada o godz. 18.00 w Szkole Głównej Handlowej w Al. Niepodległości 128 w Warszawie odbędzie się panel dyskusyjny pod hasłem Ekonomia Franciszka: odpowiedź na kryzys klimatyczny? Wydarzenie to jest oficjalną częścią papieskiego programu Ekonomia Franciszka, którego finał odbędzie się w Marcu 2020 w Asyżu.

Goście obu wydarzeń spróbują zmierzyć się z “wyzwaniem antropocenu” – czyli epoki, w której gatunek ludzki oddziałuje na ekosystem całej Ziemi. Zastanowią się także, czy nowy model ekonomii, zaproponowany przez obecnego papieża i wyrastający z tradycji św. Franciszka z Asyżu może stać się odpowiedzią na kryzys ekologiczny, którego doświadcza ludzkość.

 • Panelist(k)ami w ramach krakowskiej konferencji oraz warszawskiej debaty będą między innymi:
 • siostra prof. Alessandra Smerilli, siostra zakonna i profesor ekonomii politycznej, pierwsza kobieta nominowana do Komisji Państwa Watykańskiego, wskazującej tematykę kolejnych Synodów Kościoła powszechnego,
 • Laurence Tubiana, Dyrektor Generalna Europejskiej Fundacji Klimatycznej, reprezentantka Francji na Szczycie Klimatycznym COP21 w Paryżu, jedna z architektek przełomowego Porozumienia Paryskiego ws. zmiany klimatu,
 • prof. Luigino Bruni, doradca ekonomiczny Benedykta XVI, dyrektor papieskiego programu Ekonomia Franciszka,
 • Montserrat Mir z Centrum Sprawiedliwej Transformacji przy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ITUC
 • prof. Rocco Buttiglione, przyjaciela Jana Pawła II, kandydat na komisarza Komisji Europejskiej, profesor Papieskiej Akademii Nauk Społecznych,
 • Andrzej Guła, Współzałożyciel Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz inicjatywy Polski Alarm Smogowy. Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska,
 • Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski
 • Maciej Nowicki, dwukrotny Minister Środowiska RP, wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Pełen program obu wydarzeń znajdą Państwo pod poniższym linkuem:

Creatio continua

 

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Castorama łamie konstytucję?

Castorama łamie konstytucję?

Siedmiu z dziewięciu członków władz międzyzakładowej „Solidarności” w Castorama Polska zostało zwolnionych dyscyplinarnie pod zarzutem rzekomego działania na szkodę firmy. Każdy objęty jest szczególną ochroną przed zwolnieniem i bez prawomocnego wyroku nie wolno było ich zwolnić. „Solidarność” uznaje takie postępowanie firmy za łamanie konstytucji.

Zwolnienie nastąpiło 5 listopada. Spośród 10 członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Castorama Polska Sp. z o.o. dyscyplinarki otrzymało 7 osób (m.in. z Kalisza, Słupska, Zgorzelca, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego i Łodzi). Pozostałe prawdopodobnie też zostały zwolnione, ale z racji nieobecności nie dostarczono im wypowiedzeń. Bezpośrednim powodem są wpisy na portalach społecznościowych, które w ocenie pracodawcy nawołują do krytyki jego działań i zdaniem zarządu Spółki działają na szkodę firmy, podważając jej dobre imię.

Jak pisze portal solidarnosc.org.pl, sprawą zajęło się obradujące dzisiaj w Gdańsku Prezydium Komisji Krajowej, które w swoim stanowisku uznało zwolnienie będących pod szczególną ochroną członków komisji za rażące złamanie prawa i określiło działanie pracodawcy mianem szykanowania pracowników za prowadzenie działalności związkowej.

Prezydium zapowiedziało, że udzieli zwolnionym wszelkiego wsparcia.

Luka na kolei

Luka na kolei

Ponad 40 proc. polskich maszynistów ma więcej niż 50 lat. Zapotrzebowanie na ten zawód z każdym rokiem będzie wzrastać, ale jest ogromna luka pokoleniowa.

Jak donosi portal Rynek Kolejowy, z analizy danych posiadanych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że na koniec kwietnia 2019 roku najliczniejszą grupę stanowią maszyniści, którzy mają ukończone 55 lat. Było ich aż 4401, co stanowi 26,21% całej grupy zawodowej. Z tej grupy aż 1313, czyli 7,82% maszynistów ukończyło wiek 60 lat, a więc nabyło uprawnienia emerytalne. Maszyniści w przedziale wiekowym od 50 do 55 lat stanowią 15,34% grupy zawodowej. Jest ich 2575. Oznacza to, że 41,5% maszynistów przekroczyła 50 lat.

Na rynku pracy brakuje obecnie nawet 2000 prowadzących pojazdy trakcyjne. Co więcej: istnieje realne zagrożenie, że rozwój połączeń kolejowych zostanie zatrzymany przez brak pracowników do obsługi taboru. Grozi to zwłaszcza połączeniom pasażerskim, ponieważ przewoźnicy cargo z reguły lepiej wynagradzają swoich maszynistów. W związku z masowym przechodzeniem pracowników na emeryturę i występowaniem tzw. luki pokoleniowej wśród maszynistów, grupa pracowników z krótkim stażem sukcesywnie będzie się zwiększać.

Znikają porodówki

Znikają porodówki

Od 2018 r. zamknięto w Polsce ponad 20 oddziałów  położniczych. Powodem jest deficyt położników i anestezjologów.

Jak donosi portal Rynek Zdrowia, z raportu ManPower Group wynika, że należą oni do grupy 10 specjalistów najczęściej poszukiwanych przez szpitale. Obecnie niemal co czwarta placówka chce zatrudnić pediatrę, co piąta anestezjologa, a co dziesiąta ginekologa. Dodatkowo anestezjolodzy i ginekolodzy należą do grupy lekarzy najchętniej opuszczających Polskę. Z najnowszych danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że od momentu wejścia naszego kraju do UE za granicę wyjechało niemal tysiąc przedstawicieli pierwszej specjalizacji i ok. 500 drugiej.

Prof. Krzysztof Czajkowski, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa, sugeruje, że rozwiązaniem byłoby połączenie oddziałów tam, gdzie działa więcej placówek i są one położone blisko siebie. Nie da się jednak ukryć, że kilkadziesiąt kilometrów odległości od oddziału położniczego to narażanie życia i zdrowia rodzących kobiet.