Kolejny do likwidacji

Kolejny do likwidacji

Zła wiadomość – PKS Częstochowa został po cichu postawiony w stan likwidacji. Nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie prowadził kursy. Planowana jest także sprzedaż dworca, który znajduje się na bardzo atrakcyjnym i drogim terenie.

PKS Częstochowa jest jednym z niewielu przedsiębiorstw samochodowych należących wciąż do Skarbu Państwa. Firma od kilku lat boryka się z wielkimi problemami. Głośno o niej zrobiło się dwa lata temu, kiedy zaczęła masowo ciąć kursy. W krótkim czasie z siatki połączeń znikła jedna trzecia. Prezesa Artura Piekacza, który ciął połączenia, zastąpił Ludwik Kubasiak – w przeszłości szef nieistniejącego już PKS-u Cieszyn. Częstochowskiej firmy jednak nie uratował, a obecnie jest jej likwidatorem.

O tym, że PKS Częstochowa jest w likwidacji, spółka nie poinformowała. Sprawa wyszła na jaw przy okazji postępowania związanego z licytacją dworca PKS-u. Ich wartość to 12,5 mln złotych.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Antropocen to wyzwanie

Antropocen to wyzwanie

W Warszawie i Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja
Creatio Continua: Ekologia integralna i wyzwania antropocenu. „Nowy Obywatel” jest jednym z patronów wydarzenia.

Najważniejsza kobieta w Watykanie, twórczyni Porozumienia Paryskiego ws. zmiany klimatu i szef Alarmu Smogowego na ratunek Ziemi

Czołowi ekonomiści, politycy, teolodzy i ekolodzy spotkają się w Warszawie i Krakowie, by szukać rozwiązań kryzysu klimatycznego.

 • Pierwsza kobieta nominowana do Komisji Państwa Watykańskiego i reprezentantka największej światowej konfederacji związków zawodowych.
 • Ekonomiczny doradca papieża i współtwórczyni przełomowego Porozumienia Paryskiego ws. powstrzymania zmiany klimatu.
 • Przyjaciel Jana Pawła II i szef Polskiego Alarmu Smogowego.
 • Jeden z najważniejszych współczesnych teologów i radna Oksfordu.

Co połączyło tak różnych ludzi? I co sprowadza ich do Krakowa i Warszawy w szczycie sezonu smogowego i na krótko przed szczytem państw Unii Europejskiej oraz Szczytem Klimatycznym ONZ?

Wspólne wyzwanie – największy kryzys ekologiczny, z jakim dotąd mierzyła się ludzkość.
I wspólna wiara, że razem możemy go rozwiązać.

15, 16 i 17 listopada w Krakowie i Warszawie spotkają się najwybitniejsi współcześni europejscy publiczni intelektualiści: ludzie wiary i działania, biskupi i ministrowie, teologowie i ekonomistki, działaczki i analitycy, by wspólnie odpowiedzieć na ekologiczne, ekonomiczne i duchowe wyzwania naszych czasów, szukając inspiracji w chrześcijańskiej ekologii integralnej.

15-16 listopada w godz. 09.00-18.00 w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja Creatio Continua pod hasłem Ekologia integralna i wyzwania antropocenu.

17 listopada o godz. 18.00 w Szkole Głównej Handlowej w Al. Niepodległości 128 w Warszawie odbędzie się panel dyskusyjny pod hasłem Ekonomia Franciszka: odpowiedź na kryzys klimatyczny? Wydarzenie to jest oficjalną częścią papieskiego programu Ekonomia Franciszka, którego finał odbędzie się w Marcu 2020 w Asyżu.

Goście obu wydarzeń spróbują zmierzyć się z “wyzwaniem antropocenu” – czyli epoki, w której gatunek ludzki oddziałuje na ekosystem całej Ziemi. Zastanowią się także, czy nowy model ekonomii, zaproponowany przez obecnego papieża i wyrastający z tradycji św. Franciszka z Asyżu może stać się odpowiedzią na kryzys ekologiczny, którego doświadcza ludzkość.

 • Panelist(k)ami w ramach krakowskiej konferencji oraz warszawskiej debaty będą między innymi:
 • siostra prof. Alessandra Smerilli, siostra zakonna i profesor ekonomii politycznej, pierwsza kobieta nominowana do Komisji Państwa Watykańskiego, wskazującej tematykę kolejnych Synodów Kościoła powszechnego,
 • Laurence Tubiana, Dyrektor Generalna Europejskiej Fundacji Klimatycznej, reprezentantka Francji na Szczycie Klimatycznym COP21 w Paryżu, jedna z architektek przełomowego Porozumienia Paryskiego ws. zmiany klimatu,
 • prof. Luigino Bruni, doradca ekonomiczny Benedykta XVI, dyrektor papieskiego programu Ekonomia Franciszka,
 • Montserrat Mir z Centrum Sprawiedliwej Transformacji przy Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ITUC
 • prof. Rocco Buttiglione, przyjaciela Jana Pawła II, kandydat na komisarza Komisji Europejskiej, profesor Papieskiej Akademii Nauk Społecznych,
 • Andrzej Guła, Współzałożyciel Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz inicjatywy Polski Alarm Smogowy. Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska,
 • Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski
 • Maciej Nowicki, dwukrotny Minister Środowiska RP, wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Pełen program obu wydarzeń znajdą Państwo pod poniższym linkuem:

Creatio continua

 

Widząc nierzetelność stają się nierzetelni

Widząc nierzetelność stają się nierzetelni

Kiedy właściciele firm zauważają, że ich kontrahenci kredytują sobie działalność ich kosztem, nie płacąc na czas za towar lub usługę, sami zaczynają to robić. Twierdzi tak połowa badanych przedsiębiorców.

Ponad siedmiu na dziesięciu przedsiębiorców uważa, że rzetelność partnera biznesowego „zmienia się w czasie” – wskazali autorzy badania „Rzetelność branżowa” przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy, programu działającego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Ankietowani twierdzą też, że kontrahent, którzy był bardzo dobrym płatnikiem, może „nagle przestać regulować swoje zobowiązania, bo ktoś inny mu nie zapłacił”.

Według badania 41 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP wskazuje, że rzetelne są podmioty ze sfery publicznej. Większość (91,3 proc.) właścicieli polskich firm przyznaje, że rzetelny kontrahent to taki, który terminowo wywiązuje się ze zobowiązań i trzyma się ustaleń. Dla pozostałych badanych, rzetelny to ten, który w ogóle płaci, nawet jeśli przekracza terminy płatności (3,3 proc.) czy informuje o swoich problemach – nie unika kontaktu (2,7 proc.).

Jak powiedział PAP Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy, blisko co trzeci przedsiębiorca ocenia, że aby zasłużyć na miano rzetelnego „wystarczy płacić terminowo”: Takim sektorem gospodarczym w opinii właścicieli polskich firm są właśnie państwowe jednostki budżetowe. Te podmioty nie ogłaszają przetargów, jeśli nie mają zabezpieczonych na dany cel środków. Ponadto, w świadomości przedsiębiorców, zawsze działają zgodnie z literą prawa, nie są zagrożone bankructwem, a w razie problemów mają zapewnione wsparcie ze strony państwa.

Jednocześnie 89 proc. firm uważa, że nierzetelny kontrahent jest trudny w kontaktach. Prawie jedna trzecia ankietowanych mówi, że nierzetelny kontrahent unika zobowiązań pisemnych. Zachowania, jakie według przedsiębiorców świadczą o tym, że kontrahent nie działa fair, to także niechęć do dostarczenia dokumentów finansowych (23,3 proc.), zmiana ustaleń w trakcie kontraktu (22 proc.) czy naleganie na zaliczkę przed rozpoczęciem współpracy (11 proc.). Przedsiębiorcy uznają także, że nierzetelny płatnik to taki, który zalega z zapłatą należności od 15 do 30 dni (39 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w III kwartalne 2019 r. wśród mikro-, małych i średnich firm, metodą wywiadów telefonicznych.

Castorama łamie konstytucję?

Castorama łamie konstytucję?

Siedmiu z dziewięciu członków władz międzyzakładowej „Solidarności” w Castorama Polska zostało zwolnionych dyscyplinarnie pod zarzutem rzekomego działania na szkodę firmy. Każdy objęty jest szczególną ochroną przed zwolnieniem i bez prawomocnego wyroku nie wolno było ich zwolnić. „Solidarność” uznaje takie postępowanie firmy za łamanie konstytucji.

Zwolnienie nastąpiło 5 listopada. Spośród 10 członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Castorama Polska Sp. z o.o. dyscyplinarki otrzymało 7 osób (m.in. z Kalisza, Słupska, Zgorzelca, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego i Łodzi). Pozostałe prawdopodobnie też zostały zwolnione, ale z racji nieobecności nie dostarczono im wypowiedzeń. Bezpośrednim powodem są wpisy na portalach społecznościowych, które w ocenie pracodawcy nawołują do krytyki jego działań i zdaniem zarządu Spółki działają na szkodę firmy, podważając jej dobre imię.

Jak pisze portal solidarnosc.org.pl, sprawą zajęło się obradujące dzisiaj w Gdańsku Prezydium Komisji Krajowej, które w swoim stanowisku uznało zwolnienie będących pod szczególną ochroną członków komisji za rażące złamanie prawa i określiło działanie pracodawcy mianem szykanowania pracowników za prowadzenie działalności związkowej.

Prezydium zapowiedziało, że udzieli zwolnionym wszelkiego wsparcia.