Strajk w czarny piątek

Strajk w czarny piątek

Pracownicy niemieckich centrów logistycznych Amazona przystąpili w tzw. czarny piątek do strajku, domagając się zwiększenia wynagrodzeń i poprawy warunków zatrudnienia.

Jak pisze portal wnp.pl, protestujący zarzucają firmie wywieranie na zatrudnianych ekstremalnej presji prowadzącej do utraty zdrowia przez część pracowników. Strajk ma miejscami trwać do wtorku, a więc przez cały rozpoczęty tzw. czarnym piątkiem szczególnie intensywny okres w kalendarzu koncernu.

Strajk zorganizowany przez związek zawodowy ver.di. objął sześć z 13 niemieckich centrów logistycznych. Firma nie zdradza liczby strajkujących pracowników, twierdząc, że „większość z nich pracuje tak jak co dzień”.

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Krótkie życie foliówki

Krótkie życie foliówki

40 proc. toreb foliowych używanych jest tylko raz. Przeciętny czas użytkowania nowej torebki plastikowej to tylko 25 minut.

Jak pisze portal dlahandlu.pl, twórca popularnych „reklamówek”, Sten Gustaf Thulin wierzył, że jego wynalazek pozwoli chronić środowisko, stanowiąc alternatywę dla papierowych toreb, których produkcja przyczynia się do wyrębu drzew. Niestety efekt jest zupełnie odwrotny.

Jak podaje Komisja Europejska, ilość wytwarzanych odpadów w UE stale rośnie i wynosi aktualnie około 30 mld ton rocznie. Tylko 40% odpadów pochodzących z gospodarstw domowych jest poddawanych recyklingowi lub ponownie wykorzystywanych. Poddanie recyklingowi 1 kg papieru, zamiast wyrzucenia go do śmieci, pozwala uniknąć prawie 1 kg emisji dwutlenku węgla i metanu.

Wypadkowy jak Amazon

Wypadkowy jak Amazon

Amazon przez lata starał się omijać obowiązujące w USA przepisy dotyczące BHP, by unikać odpowiedzialności za wypadki i zaniżać liczbę urazów doznawanych przez pracowników. Okres przedświąteczny obfituje w wypadki.

Jak donoszą amerykańskie media, zarzuty pod adresem koncernu Jeffa Bezosa sformułowali we wspólnym reportażu śledczym dziennikarze miesięcznika „The Atlantic” oraz wchodzącego w skład Center for Investigative Reporting serwisu Reveal. W publikacji popartej m.in. wewnętrznymi dokumentami firmy oraz rozmowami z jej byłymi kierownikami BHP opisali praktyki, jakich Amazon miał się przez lata dopuszczać w swoich placówkach.

Reporterzy Reveal dotarli do wewnętrznych sprawozdań dot. wypadków w pracy w 2018 r. z 23 spośród 110 centrów logistycznych Amazona w USA. Analiza wykazała, że na 100 pracowników przypadało przeciętnie 9,6 poważnych urazów – ponad dwa razy więcej niż ubiegłoroczna średnia branżowa 4 wypadków na 100 pracowników.

Autorzy artykułu wiążą wysoki współczynnik urazów w pracy z narzucanymi przez Amazona długimi zmianami i normami dziennymi. Według trojga byłych kierowników BHP Amazona, którzy zgodzili się anonimowo rozmawiać z dziennikarzami, do 2015 r. koncern nie ujawniał prawdziwej liczby wypadków podczas pracy osób zatrudnionych w magazynach. W ocenie informatorów „Atlantic” i Reveal firma systematycznie ukrywała informacje o urazach pracowników.

W gorącym przedświątecznym okresie zakupowym, który dla Amazona zaczyna się przygotowaniami do tzw. Czarnego Piątku (Black Friday), liczba wypadków przy pracy rośnie – wskazują statystyki koncernu, do których dotarli dziennikarze. Według „Atlantic” spowodowane jest to nieprzygotowaniem pracowników sezonowych zatrudnianych do intensywnej pracy na długie, 12-godzinne zmiany. Koncern utrzymuje, że rosnąca w tym czasie liczba wypadków wynika jedynie z większej liczby pracowników.

Mało zarabiasz, częściej chorujesz

Mało zarabiasz, częściej chorujesz

Osoby mniej zarabiające z wielu powodów śpią mniej. Częściej też zapadają na choroby serca.

Częstsze występowanie chorób serca wśród osób o niższym statusie socjoekonomicznym może mieć związek z niedoborem snu – informuje pismo „Cardiovascular Research”. Osoby mniej zarabiające śpią mniej z różnych powodów: mogą pracować w kilku miejscach, pracować na zmiany, żyć w hałaśliwym otoczeniu i mieć wyższy poziom stresu emocjonalnego oraz finansowego.

Badanie było częścią projektu Lifepath i zebrało dane 111 205 uczestników z czterech krajów europejskich. Status społeczno-ekonomiczny został sklasyfikowany jako niski, średni lub wysoki na podstawie zawodu danej osoby oraz zawodu jej ojca. Historię choroby niedokrwiennej serca i udaru uzyskano na podstawie oceny klinicznej, dokumentacji medycznej oraz raportu własnego. Średni czas snu deklarowany przez uczestników badania został sklasyfikowany jako zalecany lub normalny sen (od 6 do 8,5 godziny), krótki sen (poniżej 6 godzin) i długi sen (ponad 8,5 godziny) w ciągu nocy.

Jak się okazało, zbyt krótki sen wyjaśniał w 13,4 proc. związek pomiędzy pracą zawodową a chorobą wieńcową u mężczyzn.