Niewesoło w krakowskiej hucie

Niewesoło w krakowskiej hucie

Rada OPZZ jest zaniepokojona stanowiskiem spółki ArcelorMittal i decyzją o o wielomiesięcznym wygaszeniu wielkiego pieca oraz stalowni w Nowej Hucie w Krakowie.

Poniżej publikujemy stanowisko związku:

Stanowisko
Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie sytuacji w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie

Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jest zaniepokojona decyzją spółki ArcelorMittal Poland S.A. o wielomiesięcznym wygaszeniu wielkiego pieca oraz stalowni w Nowej Hucie w Krakowie. W świetle składanych przez zarząd tej spółki deklaracji oraz zapewnień strony rządowej i samorządowej o prowadzeniu zaawansowanych rozmów na temat utrzymania produkcji, decyzja ta jest tym bardziej niezrozumiała i szkodliwa społecznie. Należy ocenić ją negatywnie również z punktu widzenia ekonomicznego oraz priorytetów polityki energetycznej Polski. W tej sytuacji Rada OPZZ w pełni identyfikuje się z protestującymi pracownikami Huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.
Rada OPZZ obawia się, że wygaszenie produkcji będzie trwałe, a nie tymczasowe, co będzie skutkować redukcją zatrudnienia na niespotykaną dotąd skalę. Zagrożenie to jest realne i dotyczy 1500 do 2000 osób a także firm zależnych i kooperujących z ArcelorMittal Poland S.A. Pozbawienie krakowskiej huty pracy Wielkiego Pieca oraz stalowni spowoduje poważne skutki społeczno-gospodarcze dla wielu mieszkańców województwa małopolskiego. W pierwszej kolejności odczuje je osoby zatrudnione w krakowskiej hucie oraz ich rodziny. Dlatego Rada OPZZ oczekuje, że spółka ArcelorMittal Poland S.A., która deklaruje przestrzeganie w prowadzonej przez siebie polityce zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie dopuści do tego, aby pracownicy spółki stracili pracę.
Rada OPZZ uważa ponadto, że niezbędne jest zaangażowanie się rządu w rozwiązanie sytuacji kryzysowej, która ma obecnie miejsce, i doprowadzenie do przywrócenia pracy części surowcowej w Krakowie. Takie zaangażowanie jest również uzasadnione w kontekście działań podejmowanych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa oraz Rady Dialogu Społecznego. To właśnie w trakcie ostatniego posiedzenia Rady, które odbyło się dnia 17 października 2019 roku strona pracowników i strona pracodawców podjęły uchwałę Nr 84 w sprawie działań na rzecz poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej.
Rada OPZZ wskazuje również na konieczność rozwiązania wielu problemów branży hutniczej, w tym kwestii bardzo wysokich kosztów energii w Polsce. Niezbędne są także konkretne działania na poziomie unijnym, ponieważ do kraju dociera coraz więcej stali z importu. OPZZ postuluje o przyjęcie politycznej strategii na poziomie unijnym, która zapewni utrzymanie konkurencyjności sektorom przemysłowym UE w trakcie procesu transformacji. Należy uwzględnić ryzyko transferu emisji (carbon leakage) poza UE oraz zapewnić, aby wytworzone produkty były weryfikowane w trakcie swojego cyklu życia z uwzględnieniem ich śladu węglowego. Konieczne jest wdrożenie w prawie UE tzw. węglowego środka wyrównawczego (carbon border adjustment) oraz wprowadzenia transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla.
Niezależnie od powyższego Rada OPZZ apeluje do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne spotkanie z przedstawicielami OPZZ w celu przedstawienia stanowiska związków zawodowych w kwestii wielomiesięcznego wygaszenia wielkiego pieca i wstrzymania pracy stalowni w hucie ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

Rada
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Dział
Aktualności
Wcześniej informowaliśmy o…

Odpady to sprawa miasta

Odpady to sprawa miasta

Odpady to sprawa miasta

Jaworzno bierze sprawy w swoje ręce i odbiera prywatnej spółce nadzór nad gospodarką odpadami.

Należąca do samorządu Jaworzna spółka Wodociągi Jaworzno przejmie w tym mieście w drugiej połowie 2020 r. gospodarkę odpadami od dotychczasowego zewnętrznego usługodawcy. Spółka ogłosiła przetarg na 22 specjalistyczne pojazdy o napędzie gazowym.

Jak informuje portal jaworzno.pl, tamtejsza gmina zdecydowała o samodzielnym organizowaniu gospodarki odpadami. Na portalu przypomniano, że w przeszłości gospodarką odpadami zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które zostało w latach 90. sprywatyzowane. „Dwa lata temu MPO przegrało przetarg na odbiór śmieci i upadło. Do włoskiej firmy, która przejęła rynek śmieciowy, zastrzeżenia mają zarówno mieszkańcy, jak i władze miasta”.

Po latach okazało się, że prywatyzowanie gospodarki odpadami było złym pomysłem. Włosi będą odbierali śmieci do drugiej połowy przyszłego roku. Potem zajmować się tym będą Wodociągi.

Strajk w czarny piątek

Strajk w czarny piątek

Pracownicy niemieckich centrów logistycznych Amazona przystąpili w tzw. czarny piątek do strajku, domagając się zwiększenia wynagrodzeń i poprawy warunków zatrudnienia.

Jak pisze portal wnp.pl, protestujący zarzucają firmie wywieranie na zatrudnianych ekstremalnej presji prowadzącej do utraty zdrowia przez część pracowników. Strajk ma miejscami trwać do wtorku, a więc przez cały rozpoczęty tzw. czarnym piątkiem szczególnie intensywny okres w kalendarzu koncernu.

Strajk zorganizowany przez związek zawodowy ver.di. objął sześć z 13 niemieckich centrów logistycznych. Firma nie zdradza liczby strajkujących pracowników, twierdząc, że „większość z nich pracuje tak jak co dzień”.

Krótkie życie foliówki

Krótkie życie foliówki

40 proc. toreb foliowych używanych jest tylko raz. Przeciętny czas użytkowania nowej torebki plastikowej to tylko 25 minut.

Jak pisze portal dlahandlu.pl, twórca popularnych „reklamówek”, Sten Gustaf Thulin wierzył, że jego wynalazek pozwoli chronić środowisko, stanowiąc alternatywę dla papierowych toreb, których produkcja przyczynia się do wyrębu drzew. Niestety efekt jest zupełnie odwrotny.

Jak podaje Komisja Europejska, ilość wytwarzanych odpadów w UE stale rośnie i wynosi aktualnie około 30 mld ton rocznie. Tylko 40% odpadów pochodzących z gospodarstw domowych jest poddawanych recyklingowi lub ponownie wykorzystywanych. Poddanie recyklingowi 1 kg papieru, zamiast wyrzucenia go do śmieci, pozwala uniknąć prawie 1 kg emisji dwutlenku węgla i metanu.